Các điều khoản và điều kiện

1. CHUNG

1.1. Trang web (https://medici.global/) (“ Trang web ”) cùng với các tài liệu được đề cập trên đó thuộc sở hữu của Aureus Nummus Pte. Ltd. (“Aureus”), một công ty có trụ sở tại Singapore. Aureus về nguyên tắc là không giải trí bất kỳ liên hệ hoặc thông tin liên lạc nào và là một thực thể hoàn toàn độc lập không có quan hệ với Simplexx Ltd., ngoài một thỏa thuận dịch vụ điều chỉnh việc phân phối và bán mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus.

1.2. Nhà của Tập đoàn Medici d. (gọi chung là “ Medici ”, “ chúng tôi ”, “ của chúng tôi ”, “Công ty” hoặcchúng tôi “) quản lý việc sở hữu mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus và kiểm soát quy trình bán hàng và thanh toán của khách hàng trên trang web dành cho các nhà đầu tư quan tâm hoặc tiềm năng và đủ điều kiện ( “ Người dùng ”, “ Người dùng tiềm năng ”) mong muốn mua mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus.

Công ty và các chi nhánh của Công ty chào mừng bạn (” (những) Người dùng ” hoặc ” bạn “) đến với các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp tại https://medici.global/ (” Nền tảng “), gọi chung là ” Dịch vụ ” hoặc ” Dịch vụ “. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) phù hợp với các điều khoản và điều kiện (“ Các điều khoản và điều kiện “), dưới đây. Công ty không phải là đại lý, không phải là nhà môi giới, không phải là sàn giao dịch và không phải là bên trung gian. Simplexx phân phối và bán mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus mà nó thực sự sở hữu.

1.3. Aureus Nummus là một mã thông báo kỹ thuật số, được thiết kế để trở thành một loại tiền điện tử như được mô tả trên trang web www.an.gold.

1.4. Trong các Điều khoản và Điều kiện này, các từ nhập số ít, nếu ngữ cảnh cho phép hoặc yêu cầu, sẽ bao gồm số nhiều và ngược lại. Các từ nhập khẩu giới tính hoặc neuter sẽ bao gồm cả hai giới tính và neuter. Những người nhập khẩu từ, nếu ngữ cảnh cho phép hoặc yêu cầu, sẽ bao gồm thể nhân, bất kỳ cơ quan công quyền và bất kỳ cơ quan cá nhân nào, công ty hoặc chưa hợp nhất.

1.5. Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được hiểu và giải thích bằng tiếng Anh. Khi Simplexx cung cấp các Điều khoản và Điều kiện này được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác cho bất kỳ khu vực tài phán nào khác, mỗi Bên thừa nhận và đồng ý rằng bản dịch sẽ chỉ được hiểu là thể hiện phiên bản tiếng Anh và nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa phiên bản đã dịch và phiên bản tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

1.6. Từ bên thứ ba (“Bên thứ ba”) sẽ đề cập đến bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào ngoài Simplexx và Aureus.

2. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN.

2.1. Vui lòng đọc các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ Lịch trình nào, bao gồm các điều khoản bổ sung dành riêng cho các ứng dụng và dịch vụ khác nhau mà chúng tôi đang cung cấp cho bạn, (“Điều khoản và Điều kiện”) trước khi bạn bắt đầu sử dụng Trang web, ứng dụng, nền tảng và dịch vụ của chúng tôi , bao gồm bất kỳ thông tin và tài liệu nào trong đó và bất kỳ phần mềm nào mà chúng tôi cung cấp cho phép bạn truy cập các dịch vụ liên quan bao gồm bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của Aureus khi chúng có thể xuất hiện (gọi chung là “Nền tảng”).
Bằng cách truy cập, kết nối, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các Điều khoản và Điều kiện sau đây bao gồm các điều khoản trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi tại: www.an.gold (gọi chung là “Các điều khoản và điều kiện”) và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi chúng cũng như tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, đồng thời bạn thừa nhận rằng các điều khoản này cấu thành một hợp đồng pháp lý ràng buộc và có hiệu lực thi hành giữa Simplexx và bạn.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG VÀO, KẾT NỐI, TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Dịch vụ không được phép sử dụng bởi các cá nhân dưới mười tám (18) tuổi (xem Phần 7 bên dưới) và một số loại trừ và giới hạn khác được áp dụng (xem các phần bên dưới).

2.2 VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY vì chúng là hợp đồng pháp lý giữa bạn và chúng tôi và áp dụng cho việc bạn sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ, nếu thích hợp. Bằng cách truy cập tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Nền tảng và / hoặc Dịch vụ, bạn hoàn toàn chấp nhận và đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn không thể sử dụng Nền tảng hoặc nhận các Dịch vụ có liên quan trừ khi được cung cấp rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn không được phép truy cập và sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ và nên thoát ngay lập tức.

2.3. Do đó, các Bên của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ là Simplexx và bạn, và mỗi bên có thể được gọi là một Bên.

2.4. Để truy cập các Dịch vụ cụ thể, bạn sẽ được hướng dẫn hoàn thành các Mẫu Đăng ký Dịch vụ có liên quan liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này. Các Dịch vụ sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích kinh doanh nội bộ của riêng bạn. Quyền truy cập và sử dụng các Dịch vụ liên quan sẽ bị giới hạn ở những người dùng cụ thể được xác định trong Mẫu đăng ký dịch vụ đã hoàn chỉnh.

3. GIẤY PHÉP SỬ DỤNG.

3.1. Theo các Điều khoản và Điều kiện này, Simplexx cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi để sử dụng Nền tảng và các Dịch vụ có liên quan dưới dạng chúng có thể tồn tại theo thời gian và theo quy định trong Lịch trình hiện hành.

3.2. Bạn sẽ có được bằng chi phí của riêng mình tất cả các giấy phép, giấy phép và sự đồng ý có thể cần thiết cho việc sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ.

3.3. Simplexx sẽ không chịu trách nhiệm về việc của bạn, Người dùng, không xin được tất cả các giấy phép, giấy phép và sự đồng ý có thể cần thiết cho việc sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ.

4. TRUY CẬP NỀN TẢNG VÀ DỊCH VỤ.

4.1. Bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn đang ở hoặc là công dân hoặc cư dân của bất kỳ tiểu bang, quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc khu vực tài phán nào khác ở đó:

4.1.1. việc bạn truy cập hoặc sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ của chúng tôi sẽ trái với luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc tổ chức quản lý nào; hoặc

4.1.2. chúng tôi đã xác định, theo quyết định riêng của mình, cấm truy cập hoặc sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ.

4.2. Theo điều khoản 4.1, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp kiểm soát nhất định để hạn chế hoặc từ chối quyền truy cập vào Nền tảng và / hoặc Dịch vụ của chúng tôi từ bất kỳ khu vực tài phán nào mà quyền truy cập bị cấm.

4.3. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ điều khoản này, ngay cả khi các phương pháp ngăn chặn truy cập hoặc sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ của chúng tôi không hiệu quả hoặc có thể bị bỏ qua.

5. DỊCH VỤ.

Simplexx Ltd. theo luật hiện hành bán và phân phối mã thông báo Aureus Nummus, một mã thông báo kỹ thuật số được thiết kế để hoạt động như một loại tiền điện tử như được mô tả trên trang web www.an.gold (“ Dịch vụ ”). Dịch vụ cho phép Người dùng có tùy chọn chuyển các khoản thanh toán fiat, tiền điện tử và kim loại quý cho Simplexx Ltd., để xem xét việc mua mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus, cũng như một tùy chọn để thực hiện thanh toán fiat, bằng cách sử dụng thẻ tín dụng hiện có của Người dùng hoặc thẻ ghi nợ (nếu có sẵn và có thể áp dụng), cũng như xem xét một số kim loại quý theo quyết định của Simplexx Ltd. Bằng cách chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, bạn tuyên bố rằng bất kỳ và tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Dịch vụ là đúng sự thật và chính xác. Mọi thông tin sai lệch hoặc gian lận và / hoặc việc sử dụng Dịch vụ đều bị nghiêm cấm.
Dịch vụ bán (tức là bán mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus)

Sau khi Simplexx kiểm tra hồ sơ giao dịch của Người dùng hiện hành và thông tin của chuỗi khối áp dụng, Simplexx sẽ có toàn quyền và tuyệt đối hủy bỏ bất kỳ giao dịch nào của Người dùng bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng của mình. Trong trường hợp trước khi hủy như vậy, một khoản thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào đã được Người dùng chuyển đến Simplexx, Simplexx sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo rằng khoản tiền hoàn lại cho Người dùng được cung cấp đến địa chỉ ví do Người dùng cung cấp trước (nếu có ) (“Địa chỉ ví tiền hoàn lại”), trừ đi bất kỳ khoản phí giao dịch blockchain hiện hành nào. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng thời gian sẽ không quan trọng đối với các mục đích ở đây và Simplexx không đảm bảo hoặc đảm bảo giao hàng kịp thời và sẽ không chịu trách nhiệm với Người dùng về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp tiền hoàn lại.

Nếu tín dụng của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của Người dùng bị ngân hàng từ chối và việc xem xét tiền pháp định được chuyển lại cho Người dùng, thì Người dùng có trách nhiệm tuyệt đối và độc quyền (và không phải trong tình huống của Simplexx) là phải liên lạc với ngân hàng của Người dùng hoặc nơi khác Tổ chức của Người dùng liên quan đến một cơ chế thay thế để chuyển sự cân nhắc fiat cho Người dùng. Trong mọi trường hợp, Người dùng sẽ không được quyền nhận lại tiền điện tử.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ : BẠN, NGƯỜI SỬ DỤNG, TẠI ĐÂY XIN LỖI VÀ ĐỒNG Ý RẰNG DỊCH VỤ ĐƯỢC DÙNG ĐỂ CHUYỂN KHOẢN THANH TOÁN FIAT TIỀN TỆ, KIM LOẠI QUÝ HOẶC MANS KHÁC VÀ CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN ĐƠN GIẢN XEM NHƯ XEM XÉT CHO VIỆC MUA MỘT VÀ NHIỀU ĐƠN VỊ SỐ. SIMPLEXX KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ VẬN HÀNH CỦA CÁC DỊCH VỤ CHUYỂN KHOẢN NỮA, NÓ LÀ NHÀ CUNG CẤP BẤT KỲ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ NÀO (BAO GỒM TIỀN TỆ HOẶC TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ) KHÔNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC LÀ DO ĐÂY CUNG CẤP.

SIMPLEXX KHÔNG CHỊU BẤT KỲ CÁCH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HÀNH VI HOẶC HÀNH VI CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA KHÁC (NHƯ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA Ở ĐÂY) HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO VÀ / HOẶC DỊCH VỤ, NÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC THAM GIA BẤT KỲ CÁCH NÀO HOẶC BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO CHUYỂN GIAO BẤT KỲ QUYỀN HOẶC SỞ HỮU HỢP PHÁP CỦA BẤT KỲ TIỀN TỆ NÀO HOẶC TÌM KIẾM XÉT TUYỂN GÌ. SIMPLEXX SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC MẤT NÀO CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO KHÁC, BẤT KỲ TRAO ĐỔI VÀ / HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA VÀ / HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ BẤT KỲ KHOẢN TIỀN NÀO HOẶC TIỀN TỆ NÀO ĐƯỢC NỘP VÀ / HOẶC ĐƯỢC BẠN CHUYỂN GIAO THÔNG QUA DỊCH VỤ, BAO GỒM CHO BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC HIỂN THỊ, DUY TRÌ, CHUYỂN ĐỔI HOẶC LIÊN KẾT HOẶC KẾT NỐI VỚI DỊCH VỤ.

SIMPLEXX KHÔNG TRONG BẤT KỲ CÁCH NÀO KẾT THÚC ỨNG DỤNG, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ HOẶC QUẢNG CÁO NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC GÓP Ý HOẶC CÁCH KHÁC ĐƯỢC TRÌNH BÀY HOẶC LIÊN KẾT TRÊN, QUA VÀ / HOẶC KẾT NỐI VỚI DỊCH VỤ, BAO GỒM BẤT CỨ TRAO ĐỔI, DỊCH VỤ BÊN THỨ BA VÀ / HOẶC TIỀN TỆ . SIMPLEXX SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG, TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ TIN CẬY, KHẢ NĂNG SỬ DỤNG HOẶC MỨC ĐỘ DỊCH VỤ DO NỀN TẢNG CUNG CẤP VÀ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC MẤT NÀO MÀ PHÁT SINH TỪ HOẶC KẾT NỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI VÀ / HOẶC THÔNG QUA SIMPLEXX, BAO GỒM NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁC.

BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ, NHƯ VẬY MỖI TOKEN KỸ THUẬT SỐ AUREUS CÓ RẤT CỤ THỂ VÀ RỦI RO VÀ RẰNG NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ MẤT TOÀN BỘ ĐẦU TƯ CỦA MÌNH.

6. VIỆC BẠN SỬ DỤNG NỀN TẢNG VÀ DỊCH VỤ.

6.1. Bạn không được sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi:

6.1.1. theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật, quy tắc, quyết định, phán quyết hoặc quy định nào hoặc có bất kỳ mục đích hoặc hiệu lực trái pháp luật hoặc trái đạo đức nào;

6.1.2. để truyền tải, hoặc mua sắm việc gửi bất kỳ quảng cáo, tài liệu khuyến mại hoặc thông tin liên lạc tương tự không được yêu cầu hoặc trái phép nào;

6.1.3. gửi, cố ý nhận, tải lên, tải xuống, xuất bản, đăng, phân phối, phổ biến, truyền, sử dụng hoặc sử dụng lại bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào không chính xác, bất hợp pháp, nói xấu, bôi nhọ, khiêu dâm, xúc phạm, lạm dụng, gây tổn thương, thù hận, đe dọa , kích động, có hại, vi phạm, khiêu dâm, phân biệt đối xử, không đứng đắn, không được yêu cầu, trái phép, trái pháp luật, có thể bị phản đối hoặc có thể khiến bạn hoặc chúng tôi phải hành động pháp lý hoặc tổn hại danh tiếng; hoặc

6.1.4. đe dọa, quấy rối, đeo bám, lạm dụng, phá rối người khác hoặc vi phạm các quyền của người khác.

6.2. Bạn cũng đồng ý không:

6.2.1. quảng cáo hoặc bán bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào cho những người dùng khác của Nền tảng hoặc Dịch vụ hoặc để hưởng lợi thương mại từ nội dung của nó;

6.2.2. truy cập mà không có thẩm quyền, can thiệp, làm hỏng hoặc phá vỡ, bất kỳ phần nào của Nền tảng của chúng tôi; bất kỳ thiết bị hoặc mạng nào mà Nền tảng của chúng tôi được lưu trữ trên đó; bất kỳ phần mềm nào được sử dụng trong việc cung cấp Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi; hoặc bất kỳ thiết bị, mạng hoặc phần mềm nào được sở hữu hoặc sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

6.3. Khi bạn được yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý cung cấp thông tin chi tiết trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Có thể không cung cấp cho bạn quyền truy cập, Dịch vụ hoặc thông tin liên quan mà bạn yêu cầu nếu bạn không cung cấp thông tin bắt buộc tối thiểu được yêu cầu.

6.4. Trừ khi được cho phép rõ ràng liên quan đến một Dịch vụ cụ thể, bạn không được:

6.4.1. sao chép, sửa đổi, thiết kế đối chiếu, lắp ráp ngược hoặc biên dịch ngược hoặc lưu trữ Nền tảng hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của nó;

6.4.2. cấp phép, cấp phép lại, chuyển nhượng, bán, bán lại, xuất bản, tái sản xuất và / hoặc phân phối lại Nền tảng hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ thành phần nào của chúng theo bất kỳ cách nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua hoặc như một phần của bất kỳ trang web nào);

6.4.3. sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ như một phần của mạng nội bộ của bạn hoặc mạng nội bộ khác; hoặc
6.4.4. tạo các sản phẩm lưu trữ hoặc phái sinh dựa trên Nền tảng hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Bạn phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết một cách hợp lý để ngăn chặn bất kỳ sự phân phối hoặc phân phối lại trái phép nào đối với Nền tảng hoặc Dịch vụ.

6.5. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cung cấp quyền truy cập vào Nền tảng hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó cho bất kỳ cá nhân, công ty hoặc tổ chức nào khác ngoài một cá nhân hoặc tổ chức (“Bên thứ ba được ủy quyền”) được bạn ủy quyền rõ ràng. Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ Bên thứ ba được ủy quyền nào cũng tuân thủ các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản và Điều kiện này và bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ đó. Bạn sẽ chịu trách nhiệm với chúng tôi về các hành động của bất kỳ Bên thứ ba được ủy quyền nào.

6.6. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ.

6.7. Bạn hiểu, thừa nhận và chấp nhận rằng chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với bạn đối với Nền tảng và / hoặc Dịch vụ và rằng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ được cung cấp cho bạn “nguyên trạng” và bạn sử dụng chúng theo rủi ro duy nhất.

6.8. Chúng tôi từ chối rõ ràng bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào hoặc khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể liên quan đến Nền tảng và / hoặc Dịch vụ.

6.9. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

6.9.1. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đánh giá tính chính xác, kịp thời và đầy đủ của bất kỳ và tất cả thông tin được cung cấp cho bạn qua Nền tảng và / hoặc Dịch vụ có liên quan;

6.9.2. Bạn đã đưa ra quyết định của riêng mình rằng Nền tảng, Dịch vụ và các Điều khoản và Điều kiện này phù hợp và chấp nhận được đối với bạn và bạn không dựa vào bất kỳ tuyên bố, tuyên bố hoặc bảo đảm nào khác mà chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba đã đưa ra trong việc đưa ra quyết định của bạn.

6.9.3. Nền tảng hoặc Dịch vụ hoặc thông tin được cung cấp cho bạn thông qua Nền tảng hoặc Dịch vụ đều không nhằm mục đích tư vấn đầu tư, tài chính, thuế, kế toán hoặc pháp lý. Tham chiếu đến một sản phẩm cụ thể trên Nền tảng hoặc trong Dịch vụ không phải là khuyến nghị để mua, bán hoặc giữ sản phẩm đó hoặc để đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào khác. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về vấn đề này và bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ cũng như bất kỳ quyết định nào mà bạn đưa ra dựa trên thông tin có trong Nền tảng và Dịch vụ đều do bạn tự chịu rủi ro.

6.9.4. Bằng cách truy cập Nền tảng và sử dụng các Dịch vụ có liên quan theo bất kỳ cách nào, bạn tuyên bố rằng bạn hiểu những rủi ro cố hữu liên quan đến mã thông báo mật mã, tài sản kỹ thuật số, công nghệ sổ cái kỹ thuật số và hệ thống phần mềm dựa trên blockchain; và đảm bảo rằng bạn có hiểu biết về cách sử dụng và sự phức tạp của các mã thông báo mật mã gốc và công nghệ cơ bản của nó, chẳng hạn như Aureus Nummus và các hệ thống phần mềm dựa trên blockchain.

6.9.5. Nền tảng và Dịch vụ có thể bị ảnh hưởng bởi một hoặc nhiều yêu cầu quy định hoặc hành động quy định, điều này có thể cản trở hoặc hạn chế khả năng tiếp tục phát triển của Simplexx hoặc có thể cản trở hoặc hạn chế khả năng của bạn trong việc truy cập hoặc sử dụng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ.

6.9.6. Mật mã là một lĩnh vực đang phát triển. Những tiến bộ trong việc bẻ khóa mã hoặc những tiến bộ kỹ thuật như sự phát triển của máy tính lượng tử có thể gây ra rủi ro cho tiền điện tử và Nền tảng và Dịch vụ, điều này có thể dẫn đến việc đánh cắp hoặc mất mã hoặc tài sản mật mã của bạn. Trong phạm vi có thể, Simplexx dự định cập nhật giao thức nền tảng và Dịch vụ để giải thích cho bất kỳ tiến bộ nào trong mật mã và kết hợp các biện pháp bảo mật bổ sung, nhưng không đảm bảo hoặc đại diện cho sự an toàn đầy đủ của hệ thống. Bằng cách sử dụng Nền tảng và Dịch vụ, bạn thừa nhận những rủi ro cố hữu này.

6.9.7. Bạn hiểu rằng Aureus Nummus và các công nghệ blockchain khác và tiền tệ hoặc mã thông báo liên quan có tính biến động cao do nhiều yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chấp nhận, đầu cơ, công nghệ và rủi ro bảo mật. Bạn cũng thừa nhận rằng chi phí giao dịch trên các công nghệ như vậy là có thể thay đổi và có thể tăng lên bất kỳ lúc nào, gây ảnh hưởng đến bất kỳ hoạt động nào diễn ra trên blockchain. Bạn thừa nhận những rủi ro này và tuyên bố rằng Simplexx không thể chịu trách nhiệm về những biến động hoặc chi phí gia tăng như vậy.

6.9.8. Nền tảng và / hoặc Dịch vụ cung cấp liên kết đến internet hoặc các trang web, ứng dụng hoặc tài nguyên có thể truy cập được. Bởi vì chúng tôi không có quyền kiểm soát các trang web, ứng dụng và tài nguyên đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Simplexx không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các trang web, ứng dụng hoặc tài nguyên bên ngoài đó, đồng thời không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Simplexx sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào như vậy.
6.10. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

6.10.1. bạn hoàn toàn có thể và đủ thẩm quyền để tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, khẳng định, đại diện và bảo đảm được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này cũng như tuân thủ và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này.

6.10.2. bạn đủ tuổi hợp pháp trong khu vực tài phán của mình khi được yêu cầu để truy cập Nền tảng và / hoặc Dịch vụ và tham gia các thỏa thuận do Dịch vụ cung cấp. Bạn cũng tuyên bố rằng bạn được phép hợp pháp để sử dụng Dịch vụ trong khu vực tài phán của mình bao gồm việc sở hữu các mã thông báo mật mã có giá trị và tương tác với Nền tảng hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào. Bạn cũng tuyên bố rằng bạn có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ luật pháp của khu vực tài phán của bạn và thừa nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc bạn tuân thủ các luật đó.

7. ĐẠI DIỆN VÀ LỜI HIỂU CỦA NGƯỜI DÙNG.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) phụ thuộc vào việc bạn đại diện và đảm bảo rằng:

7.1. Việc thực hiện các Điều khoản và Điều kiện không và sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn bị ràng buộc hoặc bất kỳ luật, quy tắc, quy định, lệnh hoặc phán quyết nào mà bạn phải tuân theo;

7.2. Bạn sẽ không vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào;

7.3. Bạn có quyền hợp pháp để tham gia vào các Điều khoản và Điều kiện này và hình thành một thỏa thuận ràng buộc theo bất kỳ luật hiện hành nào, để sử dụng Dịch vụ theo các Điều khoản và Điều kiện này và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của bạn dưới đây;

7.4. Nếu bạn kết nối, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một tổ chức hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền hợp pháp theo bất kỳ luật hiện hành nào để đại diện cho tổ chức hoặc bên thứ ba đó liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này và cam kết nó bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này, và do đó thực hiện tất cả các tuyên bố và bảo đảm ở đây thay mặt cho cả bạn và nó;

7.5. Bạn có kiến thức và phán đoán cần thiết để quyết định xem có nên sử dụng Dịch vụ hay tương tác với những Người dùng Dịch vụ khác hay không;

7.6. Bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ tương tác và / hoặc giao dịch nào khác mà bạn thực hiện thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ, bao gồm cả việc xác định liệu một giao dịch được thực hiện thông qua hay sau khi bạn sử dụng Dịch vụ tuân thủ các điều khoản của khu vực pháp lý và luật áp dụng cho bạn và tất cả các bên khác trong giao kết của bạn;

7.7. Bạn sẽ không dựa vào Simplexx và hoàn toàn hiểu rằng chúng tôi không cung cấp bất kỳ xác nhận, hỗ trợ, đại diện hoặc đảm bảo nào về tính chính xác, độ tin cậy, trung thực, hợp pháp hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ hàng hóa, dịch vụ, thông tin hoặc nội dung nào có thể có sẵn cho bạn liên quan đến với Aureus Nummus, bao gồm cả đối với bất kỳ loại tiền điện tử nào;

7.8. Bạn sẽ nhận được lời khuyên chuyên môn thích hợp (bao gồm tư vấn pháp lý, kế toán, thương mại và bất kỳ lời khuyên nào khác) để bảo vệ lợi ích của bạn trước khi tham gia vào bất kỳ vấn đề nào mà bạn có thể được lợi từ lời khuyên đó. Bạn thừa nhận rằng không có mối quan hệ nghề nghiệp nào (bao gồm bất kỳ mối quan hệ luật sư-khách hàng hoặc cố vấn-cố vấn nào) giữa bạn và Simplexx hoặc bất kỳ Người dùng nào khác, trừ khi bạn và bất kỳ Người dùng nào như vậy có thỏa thuận cụ thể khác và bạn không được chỉ dựa vào bất kỳ thông tin, nội dung hoặc bất kỳ tính năng nào bạn tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch vụ;

7.9. Bạn thừa nhận rằng có những rủi ro khi sử dụng Dịch vụ và / hoặc kết nối và / hoặc giao dịch với Người dùng khác và / hoặc bất kỳ Exchange nào, thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ, và Simplexx không thể và không đảm bảo bất kỳ kết quả cụ thể nào từ việc sử dụng, tương tác đó và / hoặc các giao dịch, và bạn chịu mọi rủi ro, trách nhiệm pháp lý và / hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh liên quan đến và / hoặc kết quả từ việc sử dụng, tương tác và / hoặc giao dịch đó. Những rủi ro đó có thể bao gồm, trong số những rủi ro khác, trình bày sai thông tin về và / hoặc bởi bất kỳ Bên thứ ba nào, hàng hóa, dịch vụ và / hoặc Người dùng khác, vi phạm bảo hành và / hoặc hợp đồng, vi phạm quyền và bất kỳ khiếu nại nào do hậu quả; và

7.10. Bạn có trách nhiệm cung cấp cho Simplexx Địa chỉ ví tiền hoàn lại thích hợp (nếu có).

7.11. Bạn nhận thức được những rủi ro liên quan đến việc đầu tư và kinh doanh tài sản kỹ thuật số, như những rủi ro khác được mô tả thêm bên dưới. Bạn biết rằng việc đầu tư vào mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus có tính đầu cơ và rủi ro cao và Người dùng có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình.

7.12. Bạn biết rằng các mục tiêu của mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus, nhằm tạo ra một hệ thống thanh toán và tiền tệ kỹ thuật số ổn định, có thể không đạt được và có thể có những thay đổi đáng kể.

8. HẠN CHẾ SỬ DỤNG.

Có một số hành vi bị nghiêm cấm trên và / hoặc liên quan đến Dịch vụ. Vui lòng đọc kỹ các hạn chế sau đây. Việc bạn không tuân thủ các quy định dưới đây có thể dẫn đến việc (theo quyết định riêng của Simplexx) chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ và cũng có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm dân sự và / hoặc hình sự.

Bạn có thể không, cho dù bạn hay bất kỳ ai thay mặt bạn:

(i) sao chép, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh của, điều chỉnh, mô phỏng, dịch, thiết kế đối chiếu, biên dịch, dịch ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần nào của nội dung trên Dịch vụ, bao gồm bất kỳ thông tin, tài liệu và dữ liệu nào có sẵn trên Dịch vụ (gọi chung là “Nội dung”) theo bất kỳ cách nào hoặc hiển thị, biểu diễn hoặc phân phối Công khai Nội dung mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Simplexx;

(ii) sao chép, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh của, thiết kế đối chiếu, chuyển thể, mô phỏng, dịch thuật, thiết kế đối chiếu, biên dịch, dịch ngược hoặc tháo rời Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ đó) và / hoặc cho phép những người khác thực hiện;

(iii) sử dụng Nội dung trên bất kỳ trang web nào khác hoặc môi trường máy tính nối mạng cho bất kỳ mục đích nào, hoặc sao chép hoặc sao chép Nội dung mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Simplexx;

(iv) tạo trình duyệt hoặc môi trường biên giới xung quanh Dịch vụ và / hoặc Nội dung, liên kết, bao gồm cả liên kết nội dòng, với các thành phần trên Dịch vụ, chẳng hạn như hình ảnh, áp phích và video và / hoặc đóng khung hoặc phản chiếu bất kỳ phần nào của Dịch vụ , trừ khi được cho phép rõ ràng dưới đây;

(v) can thiệp hoặc vi phạm bất kỳ quyền riêng tư hoặc các quyền khác của Người dùng hoặc thu thập hoặc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về khách truy cập hoặc người dùng Dịch vụ mà không có sự đồng ý rõ ràng và thông báo của họ, bao gồm cả việc sử dụng bất kỳ ứng dụng truy xuất hoặc rô bốt nào , hoặc thiết bị hoặc quy trình thủ công hoặc tự động khác để truy xuất, lập chỉ mục hoặc khai thác dữ liệu;

(vi) bôi nhọ, lạm dụng, quấy rối, đeo bám, đe dọa và / hoặc vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào các quyền hợp pháp của người khác;

(vii) sử dụng và / hoặc hiển thị Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) trên và / hoặc liên quan đến bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào, bản thân nó và / hoặc chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào có thể bị coi là lạm dụng, quấy rối, đe dọa , kích động hận thù, khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho hành vi chống đối xã hội, quảng bá ngành công nghiệp thuốc lá hoặc ngành công nghiệp vũ khí, khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ hoặc phân biệt chủng tộc, tình dục, tôn giáo, hoặc phản cảm, xúc phạm và / hoặc vi phạm theo bất kỳ cách nào các quyền hợp pháp của những người khác, và / hoặc khi sự hiện diện của Nội dung hoặc bất kỳ tham chiếu nào đến Simplexx và / hoặc Dịch vụ có thể bị coi là gây tổn hại đến danh tiếng và thiện chí của Simplexx hoặc thực sự khiến Simplexx trở nên xấu xa;

(viii) truyền, phân phối, hiển thị hoặc cung cấp thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ bất kỳ nội dung nào có thể vi phạm quyền của Bên thứ ba, bao gồm quyền Sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư, hoặc có thể chứa bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào;

(ix) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc cung cấp thông tin sai lệch về Dịch vụ, dù trực tiếp hay gián tiếp;

(x) trình bày sai sự thật hoặc trình bày sai về mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc thể hiện hoặc ngụ ý rằng Simplexx hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào xác nhận bạn, doanh nghiệp của bạn hoặc bất kỳ tuyên bố nào bạn đưa ra hoặc trình bày thông tin sai lệch hoặc không chính xác về và / hoặc thông qua Dịch vụ;

(xi) truyền hoặc cung cấp cách khác có liên quan đến Dịch vụ và / hoặc sử dụng Dịch vụ để phân phối và / hoặc truyền bất kỳ vi rút, sâu, Trojan Horse, bom hẹn giờ, lỗi web, phần mềm gián điệp hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp nào khác , hoặc chương trình có thể hoặc nhằm mục đích làm hỏng hoặc chiếm đoạt hoạt động của bất kỳ phần cứng, phần mềm hoặc thiết bị viễn thông nào hoặc bất kỳ mã hoặc thành phần nào khác thực sự hoặc có khả năng gây hại, phá vỡ hoặc xâm phạm;

(xii) can thiệp hoặc làm gián đoạn hoạt động của Dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng lưu trữ Dịch vụ hoặc cung cấp Dịch vụ hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của các máy chủ hoặc mạng đó;

(xiii) bán, cấp phép hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào khi sử dụng hoặc truy cập vào Nội dung và / hoặc Dịch vụ;

(xiv) sử dụng Dịch vụ cho và / hoặc liên quan đến bất kỳ hình thức thư rác, thư không được yêu cầu nào hoặc hành vi tương tự;

(xv) tạo cơ sở dữ liệu bằng cách tải xuống và lưu trữ một cách có hệ thống tất cả hoặc bất kỳ Nội dung nào hoặc chuyển tiếp bất kỳ dữ liệu nào được tạo từ Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Simplexx;

(xvi) bỏ qua bất kỳ biện pháp nào có thể được sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ và / hoặc một số chức năng trong đó;

(xvii) sử dụng Nội dung và / hoặc Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, trái đạo đức hoặc trái phép nào;

(xviii) sử dụng Dịch vụ và / hoặc Nội dung cho các mục đích phi cá nhân hoặc thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Simplexx; hoặc

(xix) vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào.

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ & TRÁCH NHIỆM.

9.1. Trừ khi có yêu cầu khác của luật hiện hành, chúng tôi, Aureus cũng như các chi nhánh của chúng tôi, giám đốc, cán bộ, cổ đông hoặc nhân viên hoặc đại lý tương ứng đều không nhận bất kỳ trách nhiệm nào và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả tổn thất hoặc thiệt hại nào, cho dù trong hợp đồng, vi phạm (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc các hành vi khác, ngay cả khi có thể thấy trước, phát sinh từ hoặc liên quan đến:

9.1.1. sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ thông tin, ý kiến, nội dung và / hoặc tài liệu nào có trên Nền tảng này hoặc được cung cấp liên quan đến Nền tảng và / hoặc Dịch vụ; hoặc

9.1.2. gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc truy cập, sử dụng hoặc không thể sử dụng hoặc truy cập, lỗi đường truyền hoặc hệ thống liên quan đến hoặc mối đe dọa bảo mật liên quan đến, Nền tảng và / hoặc Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở: đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên, thiệt hại do hậu quả hoặc trừng phạt, mất lợi nhuận, bán hàng, kinh doanh hoặc doanh thu; mất dữ liệu; gián đoạn kinh doanh; mất các khoản tiết kiệm dự kiến; mất cơ hội kinh doanh, thiện chí hoặc danh tiếng; lãng phí thời gian quản lý; hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào.

9.2. Trừ khi có yêu cầu khác của luật hiện hành, chúng tôi và Aureus sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra cho công nghệ thông tin, thiết bị, chương trình máy tính, nền tảng, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác của bạn phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng này và / hoặc các dịch vụ.

9.3. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn đồng ý bồi thường và giữ Aureus và Simplexx vô hại, các chi nhánh của nó và các sĩ quan, đại lý và nhân viên tương ứng khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả tổn thất, trách nhiệm pháp lý, phán quyết, kiện tụng, hành động, tố tụng, yêu cầu bồi thường, thiệt hại , chi phí (bao gồm phí luật sư) do hoặc phát sinh từ việc bạn hoặc bất kỳ đại lý nào thay mặt bạn sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ hoặc phát sinh do bạn hoặc bất kỳ đại lý nào thay mặt bạn không tuân thủ đầy đủ các Điều khoản này và Điều kiện hoặc vì lý do bạn hoặc người đại diện đó sử dụng bất kỳ thông tin hoặc hình ảnh nào được cung cấp trên Nền tảng hoặc thông qua Dịch vụ.

9.4. Bất kể điều gì trái ngược với các Điều khoản và Điều kiện này, trong trường hợp chúng tôi được xác định là chịu trách nhiệm pháp lý với bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn đồng ý rõ ràng rằng khi tham gia vào các Điều khoản và Điều kiện này, trách nhiệm pháp lý tổng hợp của chúng tôi và Aureus đối với mọi thiệt hại hoặc tổn thất do mọi nguyên nhân gây ra sẽ không vượt quá mức lớn hơn của:

(i) mười nghìn USD (10.000 USD); hoặc (ii) các khoản phí mà bạn đã thanh toán và phải trả cho chúng tôi theo các Điều khoản và Điều kiện này cho các Dịch vụ có liên quan trong ba (3) tháng trước ngày mà trách nhiệm pháp lý đó được cho là đã phát sinh.

9.5. Cả chúng tôi, Aureus cũng như các chi nhánh của chúng tôi, các nhà cung cấp Bên thứ ba hoặc các giám đốc, người quản lý, cán bộ, cổ đông, nhân viên hoặc đại lý tương ứng không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào đối với và không bên nào như vậy phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn về:

9.5.1. Tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, đầy đủ, đáng tin cậy, hiệu suất hoặc tính khả dụng liên tục của Nền tảng và / hoặc Dịch vụ; hoặc,

9.5.2. Sự chậm trễ, thiếu sót hoặc gián đoạn đối với Nền tảng và / hoặc Dịch vụ;

9.5.3. Lỗi và thiếu sót ngoài ý muốn.

9.6. Chúng tôi đã không xác minh, theo dõi, xem xét hoặc xác thực toàn bộ hoặc một phần thông tin và tài liệu bao gồm Nền tảng và Dịch vụ có thể bao gồm các lỗi không chính xác hoặc lỗi đánh máy hoặc các lỗi khác.

9.7. Bạn, Người dùng, đồng ý giải phóng Aureus khỏi bất kỳ và tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm, cho dù chúng có thể là gì, và chúng có thể xuất hiện theo cách nào.

10. CÁC BÁO CÁO TÌM KIẾM HƯỚNG DẪN.

10.1. Một số tuyên bố nhất định trên Nền tảng có thể tạo thành “tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của các điều khoản bảo vệ an toàn của Đạo luật cải cách tranh chấp chứng khoán tư nhân của Hoa Kỳ hoặc quy định hiện hành tương tự. Trong một số trường hợp, những tuyên bố này có thể được nhận dạng bằng cách sử dụng các từ hướng tới tương lai, chẳng hạn như “có thể,” “có thể,” “sẽ”, “nên”, “mong đợi”, “kế hoạch”, “dự đoán”, “tin tưởng,” “ ước tính, ”“ dự đoán ”,“ tiềm năng ”hoặc“ tiếp tục ”và phủ định của các thuật ngữ này và các thuật ngữ có thể so sánh khác. Các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy có thể bao gồm các rủi ro, sự không chắc chắn và giả định đã biết và chưa biết về Simplexx, về Aureus và về mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các dự báo về hiệu suất tài chính trong tương lai của các sản phẩm liên quan dựa trên các chiến lược có liên quan và các xu hướng dự đoán trong lĩnh vực kinh doanh và ngành của chúng tôi, các tuyên bố liên quan đến kế hoạch, mục tiêu, kỳ vọng và ý định của Simplexx ‘và Aureus’ và các tuyên bố khác không phải là sự kiện lịch sử hoặc hiện tại. Những tuyên bố hướng tới tương lai chỉ là những dự đoán dựa trên những kỳ vọng hiện tại của chúng ta về các sự kiện trong tương lai. Chúng liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn có thể gây ra kết quả thực tế, mức độ hoạt động hoặc hiệu suất khác biệt trọng yếu với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy. Các yếu tố dẫn đến hiệu suất của Simplexx ‘và / hoặc Aureus’ khác biệt đáng kể so với kỳ vọng hiện tại bao gồm, nhưng không giới hạn ở: việc thực hiện các sáng kiến chiến lược, các điều kiện và biến động về kinh tế, chính trị và thị trường, quy định của chính phủ và ngành, rủi ro lãi suất và thị trường cạnh tranh. Những rủi ro và sự không chắc chắn này không phải là những tuyên bố đầy đủ và hướng tới tương lai dựa trên một số giả định có thể thay đổi. Chúng tôi hoạt động trong một môi trường rất cạnh tranh và thay đổi nhanh chóng. Các rủi ro và sự không chắc chắn mới xuất hiện theo thời gian và không thể dự đoán được tất cả các rủi ro và sự không chắc chắn, cũng như không thể đánh giá tác động của các yếu tố này đối với hoạt động kinh doanh của chúng ta hoặc mức độ mà bất kỳ yếu tố nào hoặc sự kết hợp của các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế, mức độ hoạt động, hiệu suất hoặc thành tích khác biệt đáng kể so với những kết quả được nêu trong bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào. Việc chúng tôi đưa những dự báo như vậy vào bất kỳ báo cáo hoặc tài liệu nào không được coi là sự thể hiện rằng những dự báo đó sẽ được chứng minh là đúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai này. Bạn không nên dựa vào những tuyên bố hướng tới tương lai như những dự đoán về các sự kiện trong tương lai. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào sau ngày của bất kỳ báo cáo nào để phù hợp với các tuyên bố trước đây của chúng tôi với kết quả thực tế hoặc kỳ vọng đã sửa đổi và chúng tôi không có ý định làm như vậy. Bạn phải lưu ý và chấp nhận rằng khoản đầu tư vào mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus có tính chất đầu cơ cao và có thể dẫn đến mất toàn bộ khoản đầu tư của bạn.

11. VIRUSES VÀ DEFECTS

11.1. Chúng tôi đã thực hiện các bước thích hợp để phát hiện vi-rút máy tính nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng Nền tảng và / hoặc Dịch vụ của chúng tôi không bị trục trặc, lỗi, lỗi và vi-rút; hoặc rằng Nền tảng sẽ hoạt động chính xác và như mong đợi, vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào xảy ra do bất kỳ loại vi rút nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán nào hoặc tài liệu có hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc các tài liệu khác của bạn .

11.2. Bạn chịu trách nhiệm định cấu hình công nghệ thông tin, thiết bị, chương trình máy tính và nền tảng của mình để truy cập Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi và để bảo vệ chúng bằng phần mềm chống vi-rút, tường lửa và bất kỳ biện pháp kỹ thuật nào khác của riêng bạn. Chúng tôi không đưa ra bảo đảm về tính tương thích của Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi với công nghệ thông tin, chương trình máy tính và nền tảng của bạn.

11.3. Bạn không được lạm dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi bằng cách cố ý đưa vi-rút, trojan, sâu, bom logic, trình ghi tổ hợp phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo và / hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào hoặc độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.

12. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ.

12.1. Chúng tôi là chủ sở hữu của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Nền tảng và Dịch vụ, tài liệu được xuất bản trên Nền tảng và tài liệu được cung cấp thông qua Nền tảng và Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả dữ liệu độc quyền, thông tin, nội dung, dữ liệu, ký hiệu, phần mềm, công nghệ, sản phẩm và tài liệu. Những tác phẩm đó được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Tất cả các quyền đó được bảo lưu. Dịch vụ, Nội dung, phần mềm độc quyền của Simplexx và bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nó, bao gồm nhưng không giới hạn, phát minh, bằng sáng chế và ứng dụng bằng sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng, vật liệu có bản quyền, đồ họa, văn bản, hình ảnh, thiết kế (bao gồm “giao diện” của Dịch vụ và bất kỳ phần nào của Dịch vụ), đặc điểm kỹ thuật, phương pháp, quy trình, thông tin, bí quyết, thuật toán, dữ liệu, dữ liệu kỹ thuật, tính năng tương tác, mã nguồn và đối tượng, tệp, giao diện, GUI và bí mật kinh doanh , cho dù đã hoặc chưa đăng ký và / hoặc có khả năng được đăng ký (gọi chung là “Sở hữu trí tuệ”), đều thuộc sở hữu và / hoặc cấp phép cho Simplexx, đồng thời phải tuân theo bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ hiện hành khác theo luật của Israel, luật nước ngoài và công ước quốc tế . Bạn không được sao chép, phân phối, hiển thị, thực thi công khai, cung cấp cho công chúng, mô phỏng, giảm xuống dạng có thể đọc được của con người, dịch ngược, tháo rời, điều chỉnh, cấp phép phụ, sử dụng cho mục đích thương mại, bán, thuê, cho mượn, xử lý, biên dịch, đảo ngược kỹ sư, kết hợp với phần mềm khác, dịch, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh từ bất kỳ tài liệu nào tuân theo quyền sở hữu của Simplexx, bao gồm Sở hữu trí tuệ của Simplexx, bởi chính bạn hoặc bất kỳ ai thay mặt bạn, theo bất kỳ cách nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, trừ khi được rõ ràng được phép trong các Điều khoản và Điều kiện.

Simplexx ”Và tất cả các biểu trưng và số nhận dạng độc quyền khác được Simplexx và các chi nhánh của nó sử dụng liên quan đến Dịch vụ (“ Nhãn hiệu Simplexx ”) đều là nhãn hiệu và / hoặc tên thương mại của Simplexx hoặc Aureus, cho dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và biểu trưng khác có thể xuất hiện trên hoặc liên quan đến Dịch vụ, bao gồm trên hoặc liên quan đến mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus hoặc với Exchange, đều thuộc về chủ sở hữu tương ứng của họ (“Nhãn hiệu của bên thứ ba” ). Các nhãn hiệu của bên thứ ba bao gồm rõ ràng và tất cả các nhãn hiệu và quyền được quy cho Aureus dưới bất kỳ hình thức nào. Không có quyền, giấy phép hoặc lợi ích nào đối với Nhãn hiệu Simplexx và / hoặc Nhãn hiệu của bên thứ ba được cấp dưới đây và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không xác nhận quyền, giấy phép hoặc lợi ích nào đối với Nhãn hiệu Simplexx hoặc Nhãn hiệu của bên thứ ba và do đó bạn sẽ tránh sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào trong số đó, trừ khi được cho phép rõ ràng ở đây.

Theo đây, bạn bị cấm xóa hoặc xóa bất kỳ và tất cả các thông báo bản quyền, các hạn chế và dấu hiệu chỉ ra các quyền sở hữu của Simplexx, Aureus và / hoặc người cấp phép và các chi nhánh của nó, bao gồm nhãn hiệu bản quyền [©] hoặc nhãn hiệu [® hoặc ™] có trong hoặc acSimplexx Ltd. sử dụng Dịch vụ, và bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành về mặt này. Ngoài ra, bạn cũng bị cấm sử dụng, pha loãng hoặc nhuộm màu bất kỳ tên, nhãn hiệu hoặc biểu tượng nào trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với bất kỳ nhãn hiệu và biểu tượng nào của Simplexx, cho dù đã đăng ký hay chưa. Ngoài ra, bạn cũng bị cấm sử dụng, pha loãng hoặc nhuộm màu bất kỳ tên, nhãn hiệu hoặc biểu tượng nào trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với bất kỳ nhãn hiệu và biểu tượng nào của Aureus Nummus, cho dù đã đăng ký hay chưa.

12.2. Theo các ngoại lệ giới hạn được nêu dưới đây, cả Nền tảng này hoặc Dịch vụ cũng như bất kỳ phần nào của chúng đều không được sao chép, tái tạo, sửa đổi, hiển thị công khai, xuất bản lại, phân phối, trích xuất hoặc sử dụng lại dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm giới hạn này và sẽ gây ra cho chúng tôi những tổn thương không thể khắc phục được mà chúng tôi không thể bồi thường thỏa đáng bằng những thiệt hại bằng tiền. Bất kỳ vi phạm nào của bạn trong đây đều có thể bị chúng tôi thực thi bằng biện pháp đền bù công bằng (bao gồm, nhưng không giới hạn, đền bù theo lệnh) bên cạnh bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào khác có thể có. Yêu cầu cho phép phải được gửi cho chúng tôi qua email tại info@simplexx.ca.

12.3. Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu được lưu giữ trên Nền tảng của chúng tôi hoặc được cung cấp thông qua đó cho các mục đích thương mại hoặc kinh doanh mà không có giấy phép để làm như vậy từ chúng tôi.

12.4. Nếu bạn in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của tài liệu được lưu giữ trên Nền tảng này hoặc được cung cấp thông qua nó vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, quyền sử dụng Nền tảng này của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn phải trả lại hoặc tiêu hủy bất kỳ phần nào theo tùy chọn của chúng tôi. bản sao của các tài liệu bạn đã thực hiện.

12.5. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả bản quyền và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác tồn tại trong bất kỳ thứ gì mà chúng tôi đã cấp cho bạn giấy phép theo Khoản 3 vest hoàn toàn và độc quyền trong Simplexx. Theo đó, bạn chuyển nhượng cho Aureus tương ứng Simplexx hoàn toàn toàn bộ bản quyền và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác có trong bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ mới nào được tạo ra dù với sự cộng tác hay cách khác với bạn, và tất cả các quyền khác thuộc bất kỳ bản chất nào cho dù hiện tại được biết đến hay được tạo ra trong tương lai, mà bạn có thể được hưởng theo luật hiện hành có hiệu lực dẫn đến sự tồn tại của các Điều khoản và Điều kiện này.

13. CHẤM DỨT GIẤY PHÉP VÀ QUYỀN TRUY CẬP.

13.1. Các Điều khoản và Điều kiện này có thể bị chấm dứt bởi một trong hai Bên:

13.1.1. thông báo bằng văn bản cho Bên kia trong ba mươi (30) ngày; hoặc

13.1.2. ngay lập tức bằng văn bản thông báo cho Bên kia nếu Bên kia vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản và Điều kiện này và trong phạm vi vi phạm có khả năng khắc phục, vi phạm đó không được Bên kia khắc phục trong vòng mười (10) Doanh nghiệp Những ngày họ nhận được thông báo từ Bên thứ nhất về các chi tiết của vi phạm và ý định chấm dứt của Bên thứ nhất; hoặc

13.1.3. phù hợp với các điều khoản của Lịch trình đối với các Điều khoản và Điều kiện này.

13.2. Các Điều khoản và Điều kiện này có thể được Simplexx chấm dứt theo thông báo bằng văn bản theo quyết định riêng, cuối cùng và ngay lập tức.

13.3. Vui lòng xem Lịch trình liên quan để biết hậu quả của việc chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện này nếu thích hợp.

13.4. Aureus có thể chấm dứt hợp đồng dịch vụ với Simplexx bất kỳ lúc nào.

14. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

14.1. Không Bên nào có thể bắt đầu phân xử hoặc kiện tụng chống lại bên kia, liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến nghĩa vụ hoặc cam kết có trong các Điều khoản và Điều kiện này, ngoại trừ trường hợp bên đó tìm kiếm biện pháp giải quyết khẩn cấp từ tòa án, trừ khi Bên đó đã tuân thủ Điều khoản 12 này.

14.2. Trường hợp một Bên không tuân thủ Điều khoản này, Bên đó chấp nhận và sau đó giải phóng Bên kia khỏi bị ràng buộc bởi thủ tục giải quyết tranh chấp, như được nêu chi tiết dưới đây.

14.3. Tranh chấp về Hóa đơn.

14.3.1. Nếu bạn tranh chấp số tiền của bất kỳ hóa đơn, bảng sao kê nào hoặc theo cách khác do Simplexx phát hành (‘Số tiền Tranh chấp’), bạn xác nhận rằng bạn phải thông báo cho Simplexx bằng văn bản trước ngày Khoản tiền Tranh chấp được thanh toán hoặc nơi đã cho biết khoản thanh toán đã được thanh toán có hiệu lực, càng sớm càng tốt, trong trường hợp thời gian đó không quá hai (2) Ngày làm việc.

14.3.2. Nếu bạn không thông báo cho Simplexx theo Điều khoản này, theo đây bạn thừa nhận và đồng ý rằng mặc dù thực tế là Số tiền Tranh chấp vẫn còn tranh chấp, nó sẽ được yêu cầu thanh toán theo các điều khoản thanh toán thông thường. Sau khi giải quyết xong tranh chấp, trong đó Số tiền Tranh chấp được phát hiện là vượt quá số tiền mà Simplexx nợ, Simplexx ở đây đảm bảo rằng họ sẽ chuyển hoặc bù trừ bất kỳ số tiền nào còn nợ cho bạn ngay khi có thể.
14.4. Thủ tục.

14.4.1. Trong trường hợp một Bên xúi giục tranh chấp:

14.4.1.1. Bên đó sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên kia đề cử đại diện để thương lượng tranh chấp (‘Thông báo tranh chấp’);

14.4.1.2. trong vòng năm (5) Ngày làm việc kể từ khi nhận được Thông báo tranh chấp, Bên kia sẽ trả lời bằng văn bản đề cử đại diện của mình để thương lượng tranh chấp (‘Trả lời tranh chấp’);

14.4.1.3. đại diện của các Bên sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để thương lượng và giải quyết tranh chấp, trong đó nếu có thể đạt được bất kỳ giải quyết nào, điều đó phải được lập thành văn bản và có chữ ký của cả hai đại diện trong đó thỏa thuận đã ký sẽ được coi là ràng buộc các Bên;

14.4.2. Trong trường hợp tranh chấp chưa được giải quyết trong vòng mười (10) Ngày làm việc kể từ khi nhận được Thư trả lời tranh chấp, các Bên sẽ cam kết sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để thương lượng về một quy trình giải quyết tranh chấp trong đó quy trình đó không phải là trọng tài hoặc kiện tụng;

14.4.3. Trong trường hợp hai mươi (20) Ngày làm việc đã trôi qua kể từ khi nhận được Thư trả lời tranh chấp và các cuộc đàm phán cho một quy trình giải quyết tranh chấp thay thế không thành công, các Bên có thể tham gia vào trọng tài, sau đó là kiện tụng.

14.4.4. Trong trường hợp các cuộc đàm phán về một giải pháp giải quyết tranh chấp thay thế không thành công theo Điều 12.4.3, các chi tiết của tranh chấp sẽ được tham khảo và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài theo Quy tắc LCIA, Quy tắc này được coi là được kết hợp với tham chiếu mệnh đề.
14.4.4.1. Số lượng trọng tài viên sẽ là ba;

14.4.4.2. Trụ sở, hoặc địa điểm hợp pháp, trọng tài sẽ là Thành phố Luân Đôn;

14.4.4.3. Ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình tố tụng trọng tài sẽ là tiếng Anh; và,

14.4.4.4. Luật điều chỉnh của thủ tục tố tụng sẽ là luật điều chỉnh của các Điều khoản và Điều kiện này, nếu thích hợp.

14.4.5. Chi phí

14.4.5.1. Bất kỳ và tất cả các chi phí mà một Bên phải chịu khi đưa ra tranh chấp sẽ do Bên đó chịu, trừ khi có thỏa thuận khác trong quá trình thương lượng hoặc ra lệnh trong quá trình phân xử hoặc kiện tụng.

15. CHỐNG NẠP TIỀN VÀ KHUNG TÀI CHÍNH KHỦNG HOẢNG.

15.1. Tổng quan.

15.1.1. Simplexx coi trọng các nghĩa vụ theo Luật chống rửa tiền, Luật tội phạm tài chính, Luật tài trợ khủng bố và Chế tài. bởi Khung tội phạm tài chính.

15.1.2. Simplexx sẽ vận hành các chương trình giám sát, xác định và xác minh kỹ lưỡng để hỗ trợ Simplexx thực hiện các nghĩa vụ liên quan trong Khuôn khổ Tội phạm Tài chính.

15.1.3. Simplexx cam kết chủ động trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Khung tội phạm tài chính và như vậy sẽ tiến hành kiểm tra liên tục hàng năm dựa trên thông tin giám sát, nhận dạng và xác minh được thu thập và lưu giữ để đảm bảo tuân thủ các Nghĩa vụ khung về tội phạm tài chính có liên quan.

15.1.4. Simplexx cam kết đảm bảo rằng thông tin được lưu giữ trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ của Simplexx theo Khung tội phạm tài chính được bảo vệ theo các yêu cầu và tiêu chuẩn bảo mật có liên quan.

15.1.5. Simplexx bảo lưu quyền và bạn cấp cho Simplexx quyền tuyệt đối và không thể thu hồi để tiết lộ bất kỳ thông tin nào do Simplexx thu thập để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Khung tội phạm tài chính đối với các cơ quan chính phủ có liên quan, các cơ quan quản lý và / hoặc các tổ chức được trao quyền nhất thiết khác mà không cần thông báo với điều kiện việc phát hành thông tin là bắt buộc để đáp ứng các nghĩa vụ tương ứng của Simplexx hoặc được yêu cầu theo Khung tội phạm tài chính.

15.1.6. Simplexx có quyền yêu cầu từ bạn bất kỳ thông tin bổ sung nào được yêu cầu để cho phép Simplexx thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo Khung tội phạm tài chính. Trường hợp Simplexx đã yêu cầu tài liệu từ bạn và bạn từ chối thực hiện theo yêu cầu dù rõ ràng, ngụ ý hay bằng hành vi; tại thời điểm từ chối như vậy, Simplexx có thể thu hồi, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào (các) nền tảng và (các) dịch vụ của nó.

15.1.7. Trong trường hợp Simplexx đã lưu giữ, thu thập và / hoặc ghi lại thông tin theo các Điều khoản và Điều kiện này, Simplexx có quyền tính phí hành chính hợp lý đối với yêu cầu từ bạn để xem bất kỳ và tất cả thông tin được lưu giữ, thu thập hoặc ghi lại liên quan đến bạn.

15.1.8. Đối với Điều khoản 15.1.7, bất kỳ thông tin nào được Simplexx lưu giữ, thu thập và / hoặc ghi lại trong quá trình hoạt động của mình sẽ chỉ có thể được truy cập bởi bạn theo các điều khoản cụ thể, trừ khi luật hiện hành có yêu cầu khác.

15.1.9. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Simplexx có thể sử dụng các phương pháp xác minh điện tử để xác minh danh tính của bạn nhằm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Khung tội phạm tài chính. Nếu bạn không muốn Simplexx sử dụng các phương pháp xác minh điện tử để xác minh danh tính của mình, vui lòng liên hệ với Simplexx bằng văn bản tại địa chỉ của nó để biết thông báo chi tiết trong Điều khoản 17.3 yêu cầu một phương tiện xác minh thay thế.

15.1.10. Không giới hạn các phương pháp xác minh điện tử nói trên như được nêu chi tiết trong Điều khoản 15.1.9, Simplexx có thể yêu cầu cơ quan báo cáo tín dụng hoặc bất kỳ tổ chức tương tự nào cung cấp đánh giá xem thông tin cá nhân được cung cấp cho Simplexx bao gồm trong Biểu mẫu đăng ký dịch vụ đã hoàn chỉnh có khớp không (trong toàn bộ hoặc một phần) thông tin cá nhân có trong hồ sơ thông tin tín dụng thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của cơ quan báo cáo tín dụng. Ngoài ra, bạn xác nhận rằng Simplexx có thể yêu cầu cơ quan báo cáo tín dụng hoặc bất kỳ tổ chức tương tự nào chuẩn bị và cung cấp đánh giá như vậy.

15.1.11. Đối với Điều khoản 15.1.10, bạn thừa nhận rằng cơ quan báo cáo tín dụng hoặc một tổ chức tương tự có thể sử dụng thông tin cá nhân do bạn cung cấp trong một Biểu mẫu đăng ký dịch vụ đã hoàn chỉnh cho mục đích đánh giá như vậy.

15.1.12. Trong trường hợp Simplexx không thể xác minh danh tính của bạn thông qua các phương pháp xác minh điện tử, Simplexx sẽ liên hệ với bạn để nêu chi tiết về việc không có khả năng đó và cung cấp tất cả thông tin hợp lý như vậy cho bạn khi được yêu cầu, ngoài việc cung cấp một phương tiện xác minh thay thế.

16. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ BÁN HÀNG.

16.1. Diễn dịch.

16.1.1. Trong Điều khoản 16 này, Thuế Giá trị Gia tăng và Thuế Bán hàng (‘Thuế’) đề cập đến nhiều loại thuế gián thu có thể được áp dụng đối với Nền tảng hoặc Dịch vụ khác nhau tùy thuộc vào vị trí của khách hàng, vị trí của Dịch vụ hoặc Nền tảng và / hoặc vị trí mà Dịch vụ hoặc Nền tảng đang được sử dụng.

16.2. Tăng thuế gộp.

16.2.1. Theo Khoản 16.2.2, nếu một Bên cung cấp theo hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này liên quan đến Thuế phải nộp, thì việc xem xét cung cấp nhưng đối với việc áp dụng Khoản 16.2 này (Xem xét không bao gồm thuế) là để được tăng lên một số tiền bằng mức chưa bao gồm Thuế nhân với thuế suất hiện hành tại thời điểm cung cấp.

16.2.2. Điều khoản 16.1.1 không áp dụng cho bất kỳ sự cân nhắc nào được thể hiện trong Hiệp định này là đã bao gồm Thuế.

16.3. Các khoản bồi hoàn và bồi thường.

16.3.1. Nếu một Bên hoàn trả hoặc bồi thường cho Bên khác về tổn thất, chi phí hoặc chi phí, thì số tiền được hoàn trả hoặc bồi thường trước tiên sẽ được giảm bớt bởi bất kỳ khoản khấu trừ thuế đầu vào nào mà Bên kia được hưởng đối với tổn thất, chi phí hoặc chi phí, sau đó tăng lên theo với Mệnh đề 16.2.

17. BỘ TRƯỞNG.

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ khi bạn đủ mười tám (18) tuổi trở lên. Nếu bạn dưới mười tám (18) tuổi hoặc dưới độ tuổi hợp pháp để hình thành một hợp đồng ràng buộc trong khu vực tài phán mà bạn đặt trụ sở, bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đã đồng ý đứng đằng sau bất kỳ thỏa thuận nào bạn tham gia khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm các Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn ở bất kỳ giai đoạn nào cung cấp bằng chứng về tuổi và, nếu có, chấp thuận cho bạn sử dụng Dịch vụ bởi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn, để chúng tôi có thể xác minh rằng chỉ những Người dùng đủ điều kiện mới sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng một người dưới mười tám tuổi (18) đang sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ cấm và chặn Người dùng đó truy cập Dịch vụ.

18. DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA.

Dịch vụ có thể có sẵn trên và / hoặc được liên kết với một số Sàn giao dịch bên thứ ba, trang web và các dịch vụ của bên thứ ba khác (gọi chung là “ Dịch vụ của bên thứ ba ”). Các Dịch vụ của Bên thứ ba như vậy, bao gồm Aureus, độc lập với Dịch vụ. Theo đây, bạn xác nhận rằng Simplexx không có quyền kiểm soát đối với Dịch vụ của bên thứ ba đó, đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng Simplexx không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của Dịch vụ của bên thứ ba, đồng thời không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ hàng hóa, dịch vụ, nội dung nào, quảng cáo, sản phẩm hoặc bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên và / hoặc thông qua Dịch vụ của bên thứ ba đó.

Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Simplexx sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được cho là gây ra, bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ hàng hóa, dịch vụ, nội dung, sản phẩm nào hoặc các tài liệu khác có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ Dịch vụ và / hoặc Sàn giao dịch của Bên thứ ba nào. Hầu hết các Sàn giao dịch và Dịch vụ của Bên thứ ba cung cấp các tài liệu pháp lý, bao gồm Điều khoản và Điều kiện và chính sách bảo mật, điều chỉnh việc sử dụng từng Dịch vụ và Sàn giao dịch của Bên thứ ba đó, nội dung và dịch vụ của chúng. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ các tài liệu pháp lý này trước khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ hoặc Sàn giao dịch của Bên thứ ba nào như vậy.

19. SN SN.

Tính khả dụng và chức năng của Dịch vụ và Nền tảng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như mạng truyền thông, phần mềm, phần cứng, nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu của Simplexx cũng như các Dịch vụ của bên thứ ba cung cấp Dịch vụ. Simplexx không bảo đảm hoặc đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ hoạt động và / hoặc luôn sẵn sàng mà không bị gián đoạn hoặc gián đoạn, hoặc nó sẽ không bị lỗi khi truy cập trái phép.

20. THAY ĐỔI DỊCH VỤ.

Simplexx bảo lưu quyền sửa đổi, chỉnh sửa, sửa đổi, nâng cao, cải tiến, thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác đối với, hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) mà không cần thông báo vào bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, bạn xác nhận rằng Nội dung có sẵn thông qua Dịch vụ có thể được thay đổi, mở rộng về nội dung và hình thức hoặc bị xóa bỏ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng Simplexx sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ Bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng, lỗi, trục trặc hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ).

21. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI VÀ BẢO ĐẢM.

SIMPLEXX KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC BẤT KỲ ĐẠI DIỆN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG, KHẢ NĂNG SỬ DỤNG HOẶC VẬN HÀNH HOẶC KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG HOẶC VẬN HÀNH DỊCH VỤ VÀ / HOẶC NỀN TẢNG (HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO).

DỊCH VỤ (VÀ BẤT KỲ PHẦN NÀO), BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ NỘI DUNG, DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN NÀO, ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN MỘT “NHƯ VẬY“CƠ SỞ VÀ”NHƯ CÓ SẴN”CƠ SỞ, KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM BẢO ĐẢM TIÊU ĐỀ HOẶC KHÔNG LẠM PHÁT HOẶC NGỤ Ý BẢO ĐẢM VỀ VIỆC SỬ DỤNG, TÍNH KHẢ NĂNG HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH HOẶC SỬ DỤNG CỤ THỂ, BAO GỒM CÁC DỊCH VỤ KHÔNG GIỚI HẠN CÁC DỊCH VỤ VÀ / HOẶC TRAO ĐỔI CỦA BÊN THỨ BA.

ĐƠN GIẢNXX VÀ CÁC LIÊN QUAN ĐẾN CỦA NÓ, BAO GỒM BẤT KỲ NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, CỔ ĐÔNG, NHÂN VIÊN, NHÀ THẦU PHỤ, ĐẠI LÝ, CÔNG TY PHỤ HUYNH, CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁC (TẬP THỂ, “ LIÊN QUAN ĐƠN GIẢNXX”), LIÊN TỤC VÀ BẤT NGỜ, TUYÊN BỐ TỪ CHỐI VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, CHÍNH XÁC, CHẤT LƯỢNG, CÓ SN, TIN CẬY, PHÙ HỢP, HOÀN CHỈNH, TRUNG THỰC, DỮ LIỆU HOẶC HỮU ÍCH, HOẶC KẾT QUẢ HIỆU QUẢ, MỤC TIÊU CỦA BẤT KỲ ĐƯỢC TẠO BỞI SIMPLEXX VÀ / HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO.

SIMPLEXX KHÔNG KẾT THÚC BẤT KỲ QUYỀN LỢI, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HOẶC ĐƯỢC THỰC HIỆN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, BAO GỒM BẤT KỲ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA VÀ / HOẶC BẤT KỲ TRAO ĐỔI NÀO SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

SIMPLEXX KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ LÀ HOẶC SẼ ĐƯỢC BẢO MẬT, CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN, KHÔNG CHỊU LỖI, KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG CÓ VIRUSES, WORMS, CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC HOẶC GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH KHÁC. SIMPLEXX CÓ THỂ, VỚI VIỆC TUYÊN BỐ DUY NHẤT VÀ KHÔNG CÓ BẤT CỨ NGHĨA VỤ NÀO ĐỂ LÀM VẬY, SỬA ĐỔI, SỬA ĐỔI, SỬA ĐỔI, CẢI TIẾN, CẢI TIẾN VÀ THỰC HIỆN BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO KHÁC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BẤT CỨ LÚC NÀO HOẶC NGỪNG HIỂN THỊ HOẶC CUNG CẤP BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC ĐẶC ĐIỂM NÀO MÀ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO CHO BẠN .

BẠN ĐỒNG Ý VÀ XÁC NHẬN RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BAO GỒM VIỆC CHUYỂN BẤT KỲ KHOẢN THANH TOÁN HOẶC TIỀN TỆ NÀO QUA DỊCH VỤ VÀ / HOẶC VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRAO ĐỔI VÀ / HOẶC BẤT KỲ KHOẢN TIỀN TỆ NÀO TỪ TRAO ĐỔI, LÀ HẠN CHẾ HOẶC TỐI ĐA HẠN CHẾ CỦA BẠN THEO LUẬT ÁP DỤNG, RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN.

HƠN THẾ NỮA, BẠN ĐỒNG Ý VÀ XÁC NHẬN RẰNG BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO TRONG SỐ ĐƠN GIẢNXX SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO, TRỰC TIẾP HOẶC ĐÚNG, ĐỐI VỚI BẤT KỲ PHÍ HOẶC PHÍ NÀO DO NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH BẮC KỲ TỪ THẺ TÍN DỤNG HOẶC NỢ.

22. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

TRONG KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO SẼ ĐƠN GIẢNXX VÀ / HOẶC BẤT KỲ VIỆC NÀO TRONG SỐ ĐƠN GIẢNXX, BAO GỒM AUREUS, CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, ĐÚNG, ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ HOẶC HẬU QUẢ CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, PHÁT SINH TỪ HOẶC PHÁT HIỆN DỊCH VỤ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM SỬ DỤNG DỊCH VỤ, DỊCH VỤ KHÔNG THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC NHƯ ĐƯỢC ĐẠI DIỆN HOẶC MONG MUỐN, MẤT HÀNG HOẶC LỢI NHUẬN, HIỆU SUẤT HOẶC THẤT BẠI CỦA SIMPLEXX ĐỂ THỰC HIỆN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ HÀNH ĐỘNG KHÁC HOẶC BỎ LỠ BẰNG CÁCH ĐƠN GIẢN BẰNG BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO KHÁC GIỚI HẠN THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ HÀNH VI CỦA BẤT KỲ NGƯỜI SỬ DỤNG, DỊCH VỤ VÀ / HOẶC TRAO ĐỔI CỦA BÊN THỨ BA.

BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA HÀNH ĐỘNG NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY HƠN MỘT (1) NĂM SAU KHI CÓ HÀNH ĐỘNG CHÍNH XÁC LÀ NGUYÊN NHÂN NÀO. NHƯ MỘT SỐ THỐNG KÊ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI BẤT CỨ HOẶC HẬU QUẢ, VẬY CÁC GIỚI HẠN NÀY CHỈ CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO NGƯỜI DÙNG ĐANG Ở Ở CÁC THỐNG KÊ NÀY.

NHỮNG GIỚI HẠN, LOẠI TRỪ VÀ TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI THIỆT HẠI, DÙ DỰA VÀO MỘT HÀNH VI HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TRỌNG, TIÊU CỰC, KHÓ KHĂN, HOẶC SAI LẦM KHÁC. BẠN SAU ĐÂY XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY ĐƯỢC THỎA THUẬN CHO PHÉP CHIA SẺ RỦI RO TRONG PHẦN XEM XÉT CHO DỊCH VỤ CỦA SIMPLEXX CHO BẠN VÀ CÁC GIỚI HẠN NÀY SẼ ÁP DỤNG BẤT KỲ SỰ THẤT BẠI CỦA VIỆC ĐIỀU CHỈNH RỦI RO TRONG PHẦN XEM XÉT CHO DỊCH VỤ CỦA SIMPLEXX CHO BẠN VÀ CÁC GIỚI HẠN NÀY SẼ ÁP DỤNG BẤT KỲ SỰ THẤT BẠI CỦA MỘT VÀI MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT NÀO ,XX VÀ BẤT CỨ / BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN SIMPLEXX ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ / HOẶC THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

23. CHỈ ĐỊNH VÀ THIẾT LẬP.

Theo đây, bạn đồng ý rằng ngoại trừ được quy định rõ ràng trong tài liệu này, khi giao tiền điện tử do bạn mua hoặc bán từ hoặc đến Simplexx, tùy từng trường hợp, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản tín dụng hoặc tiền hoàn lại nào và tất cả các giao dịch mua và bán như vậy là quyết định cuối cùng . Các nghĩa vụ của Simplexx đối với bạn sẽ được hoàn thành tuyệt đối khi giao tiền điện tử cho bạn (trong trường hợp giao dịch mua) hoặc việc xem xét tiền điện tử cho bạn (trong trường hợp giao dịch bán), tùy từng trường hợp và bạn sẽ không có khiếu nại hoặc quyền chống lại Simplexx khi giao hàng như vậy.
Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Simplexx vô hại và bất kỳ Chi nhánh nào của Simplexx từ và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí, nợ, tiền phạt, phí trả chậm, phí hủy bỏ và chi phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ : (i) việc bạn sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó); (ii) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản và Điều kiện này; (iii) bất kỳ thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả, bạn có thể gây ra cho Simplexx hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến tiền điện tử được mua và / hoặc bán bởi bạn từ hoặc đến Simplexx hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào và có liên quan đến Dịch vụ; (iv) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của Bên thứ ba; và (v) mọi khoản bồi hoàn hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản tiền gửi tiền, chuyển tiền điện tử hoặc thanh toán nào do bạn thực hiện thông qua Dịch vụ.
Bạn cũng đồng ý rằng bất kỳ khoản tiền hoặc tài sản nào khác mà bạn đã gửi bằng Simplexx và / hoặc mà bạn được quyền từ và / hoặc thông qua Simplexx có thể được Simplexx và / hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào xử lý và được sử dụng làm tài sản thế chấp để đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ của bạn ở đây.

Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bất kỳ khoản thanh toán nào mà bạn thực hiện đối với Dịch vụ không được thực hiện trước ngày đến hạn sẽ phải chịu lãi suất ở mức tối đa được pháp luật cho phép tại thời điểm đến hạn thanh toán, được tính từ khoản tiền đến hạn ban đầu ngày cho đến khi thanh toán, và bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản thanh toán hoặc lệ phí nào phát sinh từ các khoản thanh toán chậm đó.

24. SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Simplexx có thể thay đổi các Điều khoản và Điều kiện theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo trước, bao gồm cả Chính sách Bảo mật. Những thay đổi quan trọng của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được thông báo trước trên Dịch vụ. Những thay đổi đáng kể như vậy sẽ có hiệu lực sau bảy (7) ngày sau khi thông báo đó được cung cấp theo bất kỳ phương thức nào được đề cập ở trên. Nếu không, tất cả các thay đổi khác đối với các Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày “Sửa đổi lần cuối” đã nêu và việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày Sửa đổi lần cuối sẽ cấu thành sự chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi đó. Xin lưu ý rằng trong trường hợp Điều khoản và Điều kiện cần được sửa đổi để phù hợp với bất kỳ yêu cầu pháp lý nào, những sửa đổi đó có thể có hiệu lực ngay lập tức và không cần thông báo trước, theo yêu cầu của pháp luật. Các Điều khoản và Điều kiện này có thể chứa các lỗi và thiếu sót ngoài ý muốn, và Simplexx sẽ cam kết sửa chữa các lỗi và thiếu sót đó ngay khi biết được điều đó bằng cách sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này. Sự tồn tại của các lỗi và thiếu sót ngoài ý muốn như vậy sẽ không ảnh hưởng đến ý nghĩa chung của các Điều khoản và Điều kiện này và cách giải thích của nó, và Người dùng chấp nhận mà không có bất kỳ điều kiện nào rằng ý nghĩa dự định của các điều khoản và phần tương ứng trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng. Trong mọi trường hợp, Aureus hoặc Simplexx sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi và thiếu sót ngoài ý muốn nào.

25. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ

Bất cứ lúc nào, Simplexx có thể chặn quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ, vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của mình, ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có thể áp dụng cho Simplexx theo bất kỳ luật hiện hành nào. Những hành động như vậy có thể được thực hiện nếu Simplexx cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào theo bất kỳ cách nào.

Ngoài ra, Simplexx có thể bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, ngừng hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, mà không cần đưa ra bất kỳ thông báo trước nào. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Simplexx không chịu bất kỳ trách nhiệm cũng như nghĩa vụ pháp lý nào đối với hoặc liên quan đến việc chấm dứt Dịch vụ và / hoặc mất bất kỳ dữ liệu nào.

26. TỔNG QUÁT

26.1. Các Điều khoản và Điều kiện này không và sẽ không được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ, quan hệ đối tác, liên doanh, chủ lao động – nhân viên, đại lý hoặc mối quan hệ nhượng quyền – nhận quyền nào giữa Simplexx và bạn.

26.2. Các Điều khoản và Điều kiện này, các quyền và biện pháp khắc phục được cung cấp dưới đây, và bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tranh chấp và tranh cãi nảy sinh dưới đây hoặc liên quan đến Hợp đồng này và / hoặc Dịch vụ, cách giải thích của họ, hoặc sự vi phạm, chấm dứt hoặc hiệu lực của chúng, các mối quan hệ dẫn đến từ các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc bất kỳ giao dịch nào có liên quan sẽ được điều chỉnh, hiểu theo và thực thi ở mọi khía cạnh theo luật pháp của Nhà nước Israel mà không cần tham chiếu đến các nguyên tắc xung đột pháp luật và sẽ được thực hiện và bạn đồng ý với quyền tài phán và địa điểm độc quyền tại các tòa án có thẩm quyền ở Tel Aviv, Israel.

26.3. Simplexx có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình dưới đây và / hoặc chuyển quyền sở hữu và quyền sở hữu trong Dịch vụ cho Bên thứ ba mà không cần sự đồng ý của bạn hoặc thông báo trước cho bạn. Quyền và nghĩa vụ của bạn theo Điều khoản và Điều kiện là không thể chuyển nhượng. Mọi nỗ lực hoặc thực tế chuyển nhượng trong đó mà không có sự đồng ý trước rõ ràng và bằng văn bản của Simplexx sẽ vô hiệu.

26.4. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được phát hiện là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách rời khỏi các Điều khoản và Điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

26.5. Không có sự từ bỏ nào của một trong hai bên đối với bất kỳ vi phạm hoặc mặc định nào dưới đây sẽ được coi là từ bỏ bất kỳ vi phạm hoặc vỡ nợ nào trước đó hoặc sau đó.

26.6. Bất kỳ tiêu đề, chú thích hoặc tiêu đề phần nào trong tài liệu này chỉ được chèn vào để thuận tiện, và không có cách nào định nghĩa hoặc giải thích bất kỳ phần hoặc điều khoản nào trong tài liệu này.

26.7. Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành toàn bộ các điều khoản và điều kiện giữa bạn và Simplexx liên quan đến chủ đề ở đây và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận, cách hiểu, lời hứa, điều kiện, thương lượng, giao ước hoặc đại diện trước đây hoặc đương thời giữa Simplexx và bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, những điều đó được thực hiện bởi hoặc giữa bất kỳ đại diện tương ứng nào của chúng tôi, liên quan đến Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không yêu cầu bồi thường tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm nào rằng các Điều khoản và Điều kiện này đã được thay đổi bằng miệng hoặc sửa đổi hoặc thay đổi bằng cách trao đổi bằng miệng dưới bất kỳ hình thức hoặc ký tự nào. Bạn đồng ý thêm rằng bạn không dựa vào bất kỳ lời hứa, lời xúi giục, đại diện, tuyên bố, tiết lộ hoặc nghĩa vụ tiết lộ nào của Simplexx khi tham gia vào các Điều khoản và Điều kiện này.

26.8. Các quy định của tất cả các Phần và Điều khoản sẽ có hiệu lực sau khi các Điều khoản và Điều kiện này chấm dứt hoặc hết hạn.

27. LOẠI TRỪ DỊCH VỤ

Một số thể nhân và pháp nhân nhất định không được phép kinh doanh với Simplxx và các chi nhánh của nó. Chúng tôi tại Simplexx không thể làm ăn với bạn nếu:

27.1. Bạn là cư dân của Vương quốc Anh.

27.2. Nếu bạn là cư dân của một quốc gia được liệt kê trong danh sách trừng phạt của OFAC. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Ngân khố quản lý và thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế do Hoa Kỳ áp đặt đối với các nước ngoài. Tùy thuộc vào quốc gia, các chương trình của OFAC có thể đóng băng tài sản của các quốc gia bị cấm vận, cấm thanh toán tiền cho các cá nhân và quốc gia trong danh sách cấm vận, hoặc cấm cung cấp dịch vụ cho các quốc gia bị Mỹ trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt này có thể yêu cầu phải có sự chấp thuận của OFAC trước khi tiến hành nghiên cứu hoặc các hoạt động khác tại hoặc liên quan đến quốc gia bị trừng phạt. Một số biện pháp trừng phạt hạn chế hơn các biện pháp trừng phạt khác và áp dụng cho cả nước, trong khi các biện pháp trừng phạt khác nhắm mục tiêu cụ thể vào các cá nhân hoặc tổ chức nhất định trong một quốc gia. Hiện tại, các quốc gia bị trừng phạt bao gồm Balkan, Belarus, Miến Điện, Cote D’Ivoire (Bờ Biển Ngà), Cuba, Cộng hòa Dân chủ Congo, Iran, Iraq, Liberia, Triều Tiên, Sudan, Syria và Zimbabwe. Danh sách các quốc gia bị trừng phạt được cập nhật định kỳ và có sẵn tại đây.

27.3. Nếu Simplexx Ltd. và các chi nhánh của nó (gọi chung là “ Simplexx “,” chúng tôi “,” của chúng tôi ” hoặc “ chúng ta”, Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Aureus có toàn quyền quyết định lý do để tin rằng Dịch vụ và Nền tảng của mình có thể được sử dụng cho các mục đích không phù hợp với luật pháp, Aureus có thể chấm dứt Dịch vụ cho Người dùng theo quyết định riêng của mình và có quyền thông báo cho các cơ quan chức năng tương ứng.

28. GIỚI HẠN DỊCH VỤ

Simplexx Ltd. không phải là một sàn giao dịch đã đăng ký. Mặc dù Simplexx Ltd là một pháp nhân hoạt động độc lập với Aureus, Simplexx Ltd., mục đích chính của Simplexx Ltd. là bán và tạo điều kiện phân phối mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus. Vì bối cảnh pháp lý của token và tiền điện tử thay đổi liên tục và nhanh chóng tại thời điểm xuất bản các Điều khoản và Điều kiện này, Simplexx Ltd. có quyền thay đổi, giới hạn và sửa đổi các dịch vụ của mình cũng như các Điều khoản và Điều kiện này để thích ứng với những điều khoản mới. quy định pháp luật.

29. BÁO CÁO RỦI RO

CẢNH BÁO!
Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số là rủi ro. Đừng đầu tư trừ khi bạn có thể đủ khả năng để mất tất cả số tiền bạn trả cho khoản đầu tư này. Đầu tư vào mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus là rủi ro. Đừng đầu tư trừ khi bạn có thể đủ khả năng để mất tất cả số tiền bạn trả cho khoản đầu tư này.

Không có cơ quan quản lý nào bày tỏ ý kiến về các tài sản kỹ thuật số này được cung cấp và bán bởi Simplexx Ltd, đặc biệt là mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus và việc tuyên bố khác là vi phạm. Không có cơ quan quản lý nào bày tỏ ý kiến về mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus và việc tuyên bố khác là vi phạm.

Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho việc phân phối mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus, không được bảo hiểm, không được bảo lãnh hoặc dưới bất kỳ hình thức nào được đảm bảo. Đây là chương trình ưu đãi mở chỉ dành cho Người dùng đủ điều kiện. Tính đủ điều kiện được xác định bởi quốc gia cư trú tương ứng của Nhà đầu tư, cũng như khu vực tài phán nơi bán mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus và luật hiện hành ở những nơi đó. Giá chào bán của mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus có thể được đặt tùy ý bởi ban quản lý của Simplexx Ltd. Không có gì đảm bảo rằng bất kỳ mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus nào được cung cấp sẽ được bán. Mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus chưa được phê duyệt hoặc từ chối bởi bất kỳ ủy ban bảo mật và trao đổi nào hoặc bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào khác hoặc bất kỳ cơ quan quản lý nào khác, cũng như không có bất kỳ cơ quan quản lý nào như vậy xem xét các Điều khoản và Điều kiện này về tính chính xác hoặc đầy đủ. Vì các mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus chưa được đăng ký nên Nhà đầu tư có thể bị hạn chế về khả năng chuyển nhượng hoặc bán lại của chúng. Tuy nhiên, các mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus có thể được đổi với chiết khấu bởi Simplexx Ltd. Mỗi Nhà đầu tư nên tiếp tục với giả định rằng Nhà đầu tư phải chịu rủi ro kinh tế đầy đủ và vô điều kiện của khoản đầu tư trong thời gian không xác định. Ở một số quốc gia nhất định, mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus có thể không được bán trừ khi, trong số những thứ khác, sau đó chúng được đăng ký theo các hành vi hiện hành hoặc được miễn đăng ký. Có thể không có thị trường giao dịch cho các mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus được cung cấp và không thể đảm bảo rằng bất kỳ thị trường giao dịch nào sẽ phát triển trong tương lai hoặc rằng các mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus sẽ được chấp nhận để đưa vào bất kỳ sàn giao dịch nào bất kỳ lúc nào trong Tương lai. Simplexx Ltd tin rằng không bắt buộc phải đăng ký bán theo luật tài sản kỹ thuật số của liên bang hoặc tiểu bang đối với mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus được mua hoặc bán theo thỏa thuận này. Theo đó, việc bán, chuyển nhượng hoặc định đoạt khác đối với bất kỳ mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus nào được mua theo hợp đồng này có thể bị hạn chế bởi luật liên bang hoặc tiểu bang hiện hành hoặc các luật khác (tùy thuộc vào nơi cư trú của Nhà đầu tư) và bởi các quy định của Các điều khoản và điều kiện. Giá chào bán ban đầu của mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus mà các Điều khoản và điều kiện này liên quan có thể được thiết lập tùy ý bởi Simplexx Ltd và không nhất thiết phải chịu bất kỳ mối quan hệ cụ thể nào với tài sản, giá trị sổ sách hoặc thu nhập tiềm năng của mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus hoặc bất kỳ các tiêu chí giá trị được công nhận khác. Không ai được phép cung cấp bất kỳ thông tin nào hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào không có trong các Điều khoản và Điều kiện này và không được dựa vào bất kỳ thông tin hoặc đại diện nào không có trong tài liệu này. Không có gì trong đó nên được hiểu là lời khuyên pháp lý hoặc thuế hoặc đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Tất cả thông tin được cung cấp ở đây đã được cung cấp bởi (các) Nhà quảng cáo của Simplexx Ltd. Điều khoản và Điều kiện hoặc, trong trường hợp dự đoán, ước tính, kế hoạch tương lai, hoặc các giả định hoặc tuyên bố trong tương lai, về khả năng đạt được của chúng hoặc tính chính xác và đầy đủ của các giả định mà chúng được đưa ra, và mỗi Nhà đầu tư tiềm năng sẽ theo đuổi cuộc điều tra độc lập của anh ấy, cô ấy, hoặc của riêng mình. Bất kỳ ước tính nào liên quan đến hiệu suất trong tương lai của mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus nhất thiết phải có mức độ không chắc chắn cao và có thể thay đổi đáng kể so với dự đoán. Không có lời chào mời hoặc quảng cáo chung chung dưới bất kỳ hình thức nào có thể được sử dụng trong việc cung cấp mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus, ngoại trừ các Điều khoản và Điều kiện này (bao gồm bất kỳ sửa đổi và bổ sung nào ở đây), các phần trưng bày ở đây và Tài liệu được tóm tắt ở đây, hoặc được cung cấp cho một số luật, hoặc được xác định bởi Simplexx Ltd. trong phạm vi luật pháp. Quảng cáo phù hợp với các quy định pháp luật chung tương ứng cũng được miễn trừ khỏi quy tắc này. Ngoài Simplexx Ltd, không ai được phép cung cấp bất kỳ thông tin nào hoặc đưa ra bất kỳ đại diện nào liên quan đến các mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus không có trong các Điều khoản và Điều kiện này. Người dùng tiềm năng không nên dựa vào bất kỳ thông tin nào không có trong các Điều khoản và Điều kiện này. Các Điều khoản và Điều kiện này không cấu thành một lời đề nghị bán hoặc một lời mời chào mua hàng cho bất kỳ ai ở bất kỳ khu vực tài phán nào trong đó lời đề nghị hoặc lời mời chào đó là bất hợp pháp hoặc không được phép hoặc trong đó người đưa ra lời đề nghị hoặc lời mời chào đó không đủ điều kiện làm như vậy. Các Điều khoản và Điều kiện này không cấu thành ưu đãi nếu Nhà đầu tư tiềm năng không đủ điều kiện theo luật hiện hành. Cung cấp này có thể được Simplexx Ltd thu hồi, hủy bỏ hoặc sửa đổi mà không cần thông báo và chỉ theo quyết định của Simplexx Ltd. và cũng có thể có hiệu lực hồi tố. Simplexx Ltd. có quyền từ chối bất kỳ giao dịch mua nào hoặc phân bổ cho bất kỳ Nhà đầu tư tiềm năng nào ít hơn số lượng mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus được Nhà đầu tư tiềm năng đó mua. Simplexx Ltd. có quyền bán Cổ phần được chào bán ở đây với giá có thể không liên quan đến bất kỳ giá trị hiện tại nào và tùy thuộc vào quyết định của Simplexx Ltd. cho đến khi việc chào bán này hoàn tất. Các Điều khoản và Điều kiện này đã được chuẩn bị chỉ dành cho thông tin của người mà nó đã được chuyển giao bởi hoặc thay mặt cho Simplexx Ltd. được giao bởi Simplexx Ltd. và những người được giữ lại để tư vấn cho họ về điều đó là trái phép. Nghiêm cấm mọi sự sao chép toàn bộ hoặc một phần các Điều khoản và Điều kiện này hoặc tiết lộ bất kỳ nội dung nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Simplexx Ltd. Mỗi Nhà đầu tư tiềm năng, bằng cách chấp nhận chuyển giao các Điều khoản và Điều kiện này, đồng ý trả lại nó và tất cả các Tài liệu khác mà họ nhận được cho Simplexx Ltd. nếu việc mua của Nhà đầu tư tiềm năng không được chấp nhận hoặc nếu Dịch vụ bị chấm dứt. Bằng việc chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, Người dùng tiềm năng nhận ra và chấp nhận nhu cầu tự mình tiến hành điều tra kỹ lưỡng và thẩm định trước khi xem xét mua Cổ phần được cung cấp ở đây. Nội dung của các Điều khoản và Điều kiện này không nên được coi là tư vấn đầu tư, thuế hoặc pháp lý và mỗi Nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo ý kiến tư vấn và cố vấn của riêng họ về tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư vào mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus. Simplexx Ltd. phải chịu các khoản phí phải trả mà nó phải được bù đắp bằng doanh thu và lợi nhuận đầu tư trước khi Nhà đầu tư được hoàn vốn từ khoản đầu tư của mình. Đối với Simplexx Ltd., có thể cần phải tạo ra lợi nhuận đầu tư đáng kể để tránh cạn kiệt hoặc cạn kiệt tài sản của mình và để Nhà đầu tư thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình. Khoản đầu tư vào mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus không được bảo hiểm bởi bất kỳ chương trình bảo hiểm nào. Một khoản đầu tư vào mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus có tính đầu cơ cao và có nhiều rủi ro, bao gồm cả rủi ro mất toàn bộ. Các cơ quan quản lý tại quốc gia cư trú của Nhà đầu tư (tương lai) không điều chỉnh các hoạt động của bất kỳ thị trường nước ngoài nào, bao gồm cả việc thực hiện, phân phối và thanh toán các giao dịch và không có quyền bắt buộc thực thi các quy tắc của thị trường nước ngoài hoặc bất kỳ luật nước ngoài hiện hành. Nói chung, giao dịch nước ngoài sẽ được điều chỉnh bởi luật nước ngoài hiện hành. Điều này đúng ngay cả khi thị trường nước ngoài được liên kết chính thức với thị trường tại quốc gia cư trú của Chủ đầu tư hoặc Simplexx Ltd. Hơn nữa, các luật hoặc quy định đó sẽ khác nhau tùy thuộc vào quốc gia nước ngoài mà giao dịch xảy ra. Vì những lý do này, Người dùng có thể không được cung cấp một số biện pháp bảo vệ được cung cấp bởi luật pháp và các quy tắc trao đổi tại quốc gia cư trú của mình. Tiền do Người dùng đầu tư vào mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus có thể được giữ bên ngoài quốc gia cư trú của Nhà đầu tư và bên ngoài quốc gia cư trú của Simplexx Ltd. và các khía cạnh kinh doanh của mã thông báo kỹ thuật số Aureus Nummus hoặc để yêu cầu bất kỳ thông tin bổ sung nào mà họ cho là cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt. Theo yêu cầu hợp lý, Simplexx Ltd. có thể, theo quyết định riêng của mình, cung cấp thông tin và tài liệu bổ sung, nếu có sẵn hoặc có được mà không cần nỗ lực hoặc chi phí không hợp lý. Tuy nhiên, Simplexx Ltd. có quyền từ chối truy cập vào bất kỳ thông tin nào mà nó cho là độc quyền về bản chất.

30. THAY ĐỔI DỊCH VỤ VÀ NỀN TẢNG.

30.1. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể cập nhật Nền tảng này và các Dịch vụ này theo thời gian, thay đổi nội dung bất kỳ lúc nào và chúng tôi có thể tạm ngừng, thu hồi, ngừng hoặc thay đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Nền tảng này và các Dịch vụ mà không cần thông báo. Do đó, có thể đôi khi Nền tảng này và / hoặc Dịch vụ không khả dụng để sử dụng.

31. SỰ THAY ĐỔI CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

31.1. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Simplexx có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này và các Lịch trình liên quan bất kỳ lúc nào bằng cách cung cấp thông báo. Bạn được coi là chấp nhận và đồng ý với sửa đổi trừ khi bạn thông báo cho Simplexx về điều ngược lại trong vòng năm (5) Ngày làm việc kể từ ngày thông báo sửa đổi nói trên. Mỗi thông báo sửa đổi sẽ được đưa ra bằng cách thông báo qua ứng dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ hoặc qua email. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trách nhiệm duy nhất của bạn là giám sát việc phát hành bất kỳ sửa đổi nào bằng cách thường xuyên truy cập Nền tảng và các Dịch vụ liên quan, đồng thời kiểm tra các sửa đổi đó và email giám sát. Nếu bạn phản đối sửa đổi, sửa đổi sẽ không có giá trị ràng buộc, nhưng quyền truy cập của bạn vào Nền tảng và Dịch vụ sẽ bị tạm ngừng và sẽ được yêu cầu chấm dứt ngay khi có thể.

31.2. Bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều khoản và Điều kiện này sẽ có hiệu lực vào ngày do Simplexx chỉ định, trong hầu hết các trường hợp, ít nhất là năm (5) Ngày làm việc sau khi thông báo sửa đổi được ban hành. Các Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi sẽ thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa các Bên và sẽ chi phối quyền truy cập của bạn vào Nền tảng và nhận Dịch vụ sau hoặc hết hạn vào ngày Điều khoản và Điều kiện mới có hiệu lực.

31.3. Nếu một hoặc nhiều điều khoản của các Điều khoản và Điều kiện này hoặc trở nên vô hiệu hoặc không thể thi hành một phần hoặc toàn bộ, điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của các Điều khoản và Điều kiện này. Thay cho bất kỳ điều khoản nào không hợp lệ hoặc không được kết hợp trong các Điều khoản và Điều kiện này, các điều khoản luật định có liên quan sẽ được áp dụng. Trong tất cả các trường hợp khác, các bên sẽ đồng ý một điều khoản hợp lệ để thay thế điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thực thi, điều này phản ánh càng chặt chẽ mục đích ban đầu càng tốt.

32. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI & THÔNG BÁO.

32.1 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này hoặc nếu bạn muốn nhận được phiên bản bản in của các Điều khoản và Điều kiện này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại info@Simplexx.money.

32.2. Nếu bạn đang tìm cách cung cấp thông báo theo các Điều khoản và Điều kiện này,

32.2.1. Trừ khi được chỉ định khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, tất cả các thông báo, sự đồng ý và các tài liệu khác được ủy quyền hoặc yêu cầu cung cấp bởi hoặc theo các Điều khoản và Điều kiện này phải được cung cấp bằng văn bản và được phục vụ cá nhân hoặc được gửi bằng thư đăng ký trả trước hoặc được gửi qua email bằng thích hợp, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác.

32.2.2. Nhận Thông báo: một thông báo, yêu cầu, sự đồng ý hoặc tài liệu được ủy quyền khác sẽ được coi là chỉ nhận được khi thực sự nhận được hoặc được giao theo Khoản 32.2.1.

32.3. Địa chỉ cho Thông báo.

32.3.1. Địa chỉ của Simplexx để nhận thông báo sẽ như sau:

32.3.1.1. bằng email tới: legal@Simplexx.ca; và,

32.3.1.2. qua đường bưu điện đến: C / O Stuarts Corporate Services, 36A Dr. Roy’s Drive, Grand Cayman, Cayman Islands, KY1-1104

32.3.2. Địa chỉ của bạn để nhận thông báo sẽ là địa chỉ được nêu chi tiết trong Mẫu đăng ký dịch vụ đã hoàn chỉnh, được cập nhật theo thời gian.

32.3.2. Đối với Điều khoản 32.3.2, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm thông báo cho Simplexx về bất kỳ sự thay đổi địa chỉ nào đối với dịch vụ thông báo đó. Nếu bạn không thông báo cho Simplexx về sự thay đổi địa chỉ của bạn để nhận thông báo, và sau đó Simplexx gửi thông báo theo địa chỉ trước đây của bạn, nơi Simplexx đã tuân thủ tất cả các yêu cầu được chỉ định trong Thỏa thuận này; dịch vụ nói trên sẽ cấu thành việc nhận thông báo hợp lệ theo Khoản 32.2.2.

33. PHÍ.

33.1. Phí đối với các Nền tảng và / hoặc Dịch vụ có liên quan được nêu chi tiết trong Biểu phí.

34. BẢO MẬT

34.1. Mỗi Bên cam kết áp dụng cho tất cả Thông tin bí mật được tiết lộ theo các quy định của Điều khoản và Điều kiện này ở cùng mức độ cẩn trọng mà Bên đó xử lý và bảo vệ thông tin độc quyền của mình chống lại việc tiết lộ công khai và không tiết lộ bất kỳ Thông tin bí mật nào cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên kia.

34.2. Đối với Khoản 34.1, mỗi Bên thừa nhận rằng việc tiết lộ Thông tin bí mật có thể được yêu cầu bởi luật hiện hành, quy định hoặc lệnh tòa và Bên kia theo đây sẽ giải phóng cho Bên nhận bất kỳ vi phạm nào do việc tiết lộ bắt buộc đó theo các điều khoản của Thỏa thuận này.

34.3. Đối với Điều khoản 34.1, bạn thừa nhận rằng Simplexx có thể tiết lộ thông tin liên quan đến Tài khoản của bạn cho những người sau:

34.3.1. Trụ sở chính của Simplexx, công ty mẹ, các công ty con và / hoặc bất kỳ tổ chức nào khác có quyền giám đốc chung;

34.3.2. các chuyên gia tư vấn và cố vấn do Simplexx ký hợp đồng liên quan đến việc quản lý hoặc vận hành Simplexx;

34.3.3. bất kỳ cơ quan xếp hạng, nhà cung cấp bảo hiểm hoặc tổ chức bảo vệ tín dụng; và

34.3.4. bất kỳ tòa án, tòa án hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với Simplexx và / hoặc bạn.

35. TỔNG QUÁT

35.1. Tính công khai. Bạn cho phép chúng tôi công khai đề cập đến bạn với tư cách là khách hàng của chúng tôi trên trang web và / hoặc tài liệu tiếp thị của chúng tôi.

35.2. Trường hợp bất khả kháng. Ngoại trừ bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào mà bạn có thể có theo các Điều khoản và Điều kiện này, không Bên nào được coi là vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong đây hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, thất bại trong việc thực hiện hoặc gián đoạn dịch vụ do trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi của Đức Chúa Trời , chính quyền dân sự hoặc quân sự, xáo trộn dân sự, chiến tranh, đình công, hỏa hoạn, thảm họa khác, mất điện hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của cơ quan này.

35.3. Từ bỏ. Không có sự khước từ nào của một Bên trong bất kỳ vi phạm nào của Bên kia trong việc thực hiện bất kỳ quy định nào của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ hoạt động như một sự khước từ bất kỳ sự mặc định nào tiếp tục hoặc trong tương lai, cho dù có đặc điểm giống hay khác.

35.4. Phân công. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng các Điều khoản và Điều kiện này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, và mọi nỗ lực chuyển nhượng hoặc chuyển giao sẽ vô hiệu và sẽ cấu thành sự vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản và Điều kiện này. Simplexx có thể chuyển nhượng tất cả hoặc một phần các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản và Điều kiện này theo quyết định của mình. Vào ngày có hiệu lực của bất kỳ chuyển nhượng hợp lệ nào theo Khoản 35.4 này, người chuyển nhượng sẽ được giải phóng khỏi tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý phát sinh theo Điều khoản và Điều kiện này hoặc, trong trường hợp được Simplexx chuyển nhượng một phần, khỏi tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ các bộ phận các Điều khoản và Điều kiện này đã được chỉ định.

35.5. Toàn bộ thỏa thuận. Các Điều khoản và Điều kiện này, được thực hiện cùng với (i) Mẫu Đăng ký Dịch vụ đã hoàn thành và (ii) Lịch trình áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên liên quan đến chủ đề của nó và thay thế tất cả các thỏa thuận, đại diện, thảo luận, hiểu hoặc viết trước đó giữa các Bên về chủ đề của nó. Trong trường hợp có xung đột hoặc không nhất quán giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của bất kỳ Biểu mẫu hoặc Lịch trình Đăng ký Dịch vụ nào, thì các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

35.6. Tuân thủ Luật áp dụng. Bạn sẽ tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật, quy tắc, quy định hoặc lệnh áp dụng cho việc tiếp nhận và sử dụng Nền tảng và Dịch vụ của bạn.

35.7. Thẩm quyền tham gia vào các Điều khoản và Điều kiện. Các bên tuyên bố và đảm bảo rằng họ có tất cả quyền lực và thẩm quyền cần thiết để thực hiện và thực hiện các Điều khoản và Điều kiện này, và các Điều khoản và Điều kiện này là một thỏa thuận hợp pháp, hợp lệ và ràng buộc, có hiệu lực thi hành đối với mỗi Bên theo các điều khoản của bên đó.

35.8. Sự sống còn. Tất cả các Điều khoản sẽ có hiệu lực sau bất kỳ sự chấm dứt nào của các Điều khoản và Điều kiện này.

35.9. Đề mục. Các tiêu đề trong các Điều khoản và Điều kiện này nhằm mục đích thuận tiện cho việc tham khảo và sẽ không ảnh hưởng đến cách giải thích của nó.

35.10. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) sẽ không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, hiệu lực, tính hợp pháp hoặc khả năng thực thi của phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm theo bất kỳ cách nào.

35.11. Các Bên của Điều khoản và Điều kiện này là các nhà thầu độc lập và không có gì trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ tạo ra bất kỳ quan hệ đối tác, liên doanh, đại lý, nhượng quyền thương mại, đại diện bán hàng hoặc việc làm nào giữa các Bên. Không Bên nào là đại lý hoặc đại diện của bên kia hoặc được ủy quyền để thực hiện bất kỳ bảo đảm nào hoặc đảm nhận hoặc tạo ra bất kỳ nghĩa vụ nào khác thay mặt cho bên kia.

35.12. Bản đối chiếu. Bằng cách chỉ ra một Dịch vụ cụ thể trong Biểu mẫu đăng ký dịch vụ và sau đó tiếp tục sử dụng Dịch vụ đó, các điều khoản của Lịch trình dịch vụ liên quan sẽ được đưa vào và tạo thành một phần của Điều khoản và điều kiện cũng như thỏa thuận của bạn với Simplexx. Trong trường hợp xung đột với bất kỳ điều khoản nào khác của Điều khoản và Điều kiện, sẽ được ưu tiên áp dụng so với các điều khoản đó.

35.13. Ghi âm điện thoại. Simplexx có thể ghi lại và / hoặc giám sát thông tin liên lạc đến hoặc đi, trên bất kỳ số điện thoại được quảng cáo, điều hành hoặc liên quan nào của Simplexx, theo hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo trước cho bạn. Trong trường hợp ghi âm được thực hiện theo Khoản 35.13 này, bản ghi âm đó sẽ là tài sản duy nhất của Simplexx và là bằng chứng về sự thật của nội dung của nó. Bạn thừa nhận rằng nó sẽ không được quyền truy cập, sao chép, bắt buộc giao hàng hoặc nói cách khác, bất kỳ bản ghi nào trừ khi luật pháp yêu cầu khác.

35.14. Bạn đồng ý rằng, trừ khi được quy định rõ ràng khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, sẽ không có bên thứ ba nào được hưởng lợi đối với các Điều khoản và Điều kiện này.

36. CHỜ ĐỢI.

36.1. Các quyền của chúng tôi theo các Điều khoản và Điều kiện này có thể và chỉ được từ bỏ bằng văn bản.

37. LUẬT ĐIỀU CHỈNH.

37.1. Các Điều khoản và Điều kiện này chịu sự điều chỉnh của luật pháp Vương quốc Anh và bạn đồng ý với thẩm quyền tài phán duy nhất của các tòa án của Vương quốc Anh, trừ khi được quy định khác trong Biểu phù hợp. Trong phạm vi luật pháp cho phép, các Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng trong phạm vi chúng không phù hợp với bất kỳ luật nào.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Error: Contact form not found.