مدیریت پروژه + مهندسی

خدمات مدیریت پروژه در مهندسی + علوم

تیم بین المللی ما خدمات مدیریت پروژه را در زمینه های زیر ارائه می دهد:

مهندسی نرم افزار
برنامه نویسی نرم افزار + توسعه
پشته کامل + توسعه کامل چرخه

فناوری اطلاعات

هوش مصنوعی
علم داده
رباتیک
محاسبات کوانتومی

علوم زمین
(ژئوتک، زمین شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی)
مهندسی عمران
علوم محیطی + مهندسی

امنیت شبکه کامپیوتری
امنیت سایبری
طراحی شبکه های کامپیوتری
ساخت شبکه های کامپیوتری

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

خطا: فرم تماس پیدا نشد.