شرایط و ضوابط

۱. عمومی

1.1. وب سایت (https://medici.global/) (” وب سایت “) همراه با اسناد اشاره شده در آن متعلق به Aureus Nummus Pte است. شرکت (“Aureus”) ، یک شرکت مستقر در سنگاپور است. Aureus به عنوان تابعیت از قانون هیچ یک از مخاطبین و یا ارتباطات را بی جهت قبول نمی کند و یک نهاد کاملا مستقل است که هیچ ارتباطی با شرکت Simplexx ندارد، به جز یک توافقنامه خدمات که حاکم بر توزیع و فروش سکه های دیجیتال Aureus Nummus است.

1.2. شرکت خانه مدیچی د. (در مجموع، ” Medici “، ” ما “، ” ما “، “شرکت” یاما “) مالک رمز دیجیتال Aureus Nummus است و فرآیند فروش و پرداخت مشتری را در وب سایت برای سرمایه گذاران علاقه مند یا بالقوه و واجد شرایط کنترل می کند ( « کاربران »، « کاربران احتمالی ») که مایل به خرید توکن دیجیتال Aureus Nummus هستند.

شرکت و شرکت‌های وابسته به آن از شما (” کاربر(ها) ” یا ” شما “) به خدمات ارائه شده در https://medici.global/ (” پلتفرم “)، به طور جمعی، ” سرویس ” یا خدمات “. شما از این پس می توانید از خدمات (یا هر بخش آن) تنها مطابق با شرایط و ضوابط (“شرایط و ضوابط“) استفاده کنید. این شرکت نه فروشنده است، نه دلال، نه صرافی و نه واسطه. Simplexx سکه های دیجیتال Aureus Nummus که در واقع مالک آن می باشد را توزیع و به فروش می رساند.

1.3. Aureus Nummus یک سکه دیجیتال است که بر اساس ارز رمزگذاری شده طراحی شده است که جزئیات آن در وب سایت www.an.gold توضیح داده شده است.

1.4. در این شرایط و ضوابط کلماتی که به صورت مفرد بیان می شود شامل شکل جمع و برعکس نیز می باشد ، هرجایی که محتوا اجازه بدهد یا لازم باشد. کلماتی که جنسیت یا جنس خنثی را بیان می کنند باید شامل هر دو جنس و خنثی باشند. کلماتی که افراد را بیان می کنند, هرجا که محتوا اجازه بدهد یا لازم باشد، شامل افراد شخصی، همه افراد عمومی و هر شخص، شرکتی یا غیر شرکتی می باشد.

1.5. این شرایط و ضوابط باید به زبان انگلیسی تعبیر و تفسیر شود. در جایی که Simplexx این شرایط و ضوابط را به هر زبان دیگر در هر حوزه قضایی دیگر ترجمه می کند ، هر یک از طرفین اذعان و موافق است که ترجمه تنها باید به عنوان نشان دهنده نسخه انگلیسی تعبیر شود وهرجا که تناقضی بین نسخه ترجمه شده و نسخه انگلیسی وجود داشته باشد ، نسخه انگلیسی ملاک خواهد بود.

1.6. کلمه شخص ثالث (“شخص سوم”) به هر شخص حقیقی یا حقوقی به جز Simplexx و Aureus اشاره می کند.

2. پذیرفتن شرایط.

2.1. لطفا این شرایط و ضوابط و هر برنامه ای ، که شامل شرایط اضافی خاص در برنامه های مختلف و خدمات موجود ما برای شما می شود، (“شرایط و ضوابط”) را با دقت بخوانید، قبل از اینکه از وب سایت و برنامه های کاربردی ما استفاده کنید، که در دسترس شما قرار داده شده است و به شما امکان می دهد به خدمات مرتبط شامل هر محصول Aureus و خدماتی که ممکن است در آینده ارائه شود (در مجموع به عنوان “پلت فرم” نامیده می شود) دسترسی داشته باشید.
با ورود، اتصال، دسترسی یا استفاده از این سرویس شما تصدیق می کنید که شرایط و ضوابط زیر را از جمله شرایط سیاست حفظ حریم خصوصی ما در این وب سایت خوانده اید: www.an.gold (در مجموع ، “شرایط و ضوابط”) و شما موافقت می کنید که به آنها متعهد باشید و از کلیه قوانین و مقررات قابل اجرا در مورد استفاده از سرویس پیروی کنید و می پذیرید که این شرایط یک قرارداد قانونی الزام آور و قابل اجرا بین Simplexx و شما است.

اگر با این شرایط و ضوابط موافق نیستید ، لطفا ورود ، اتصال ، دسترسی و یا استفاده از این سرویس را فراموش کنید.

این سرویس برای استفاده افراد زیر سن هجده (۱۸) سال مجاز نیست (قسمت 7 زیر را ببینید) و برخی از استثنائات و محدودیت های دیگر اعمال می شود (بخش های زیر را ببینید).

۲.۲ لطفا این شرایط و ضوابط را با دقت بخوانید زیرا اینها یک قرارداد قانونی بین شما و ما هستند و به استفاده شما از پلت فرم و/یا خدمات هرجا که مناسب باشد مربوط می شوند. با دسترسی به تمام یا هر بخشی از پلت فرم و/یا خدمات ، شما به طور کامل قبول و موافقت می کنید که طبق تمام شرایط و ضوابط تعیین شده در این شرایط و ضوابط عمل کنید. شما نمی توانید از پلت فرم استفاده کنید و یا خدمات مربوطه را دریافت کنید ، مگر اینکه صراحتاً در این شرایط و ضوابط بیان شده باشد. اگر با این شرایط و ضوابط موافق نیستید ، مجاز به دسترسی و استفاده از پلت فرم یا سرویس ها نیستید و باید فوراً از وب سایت خارج شوید.

2.3. طرفین این شرایط و ضوابط بنابراین Simplexx و شما می باشد، و هر یک می تواند به عنوان یک طرف قرارداد اشاره شود.

2.4. به منظور دسترسی به خدمات ویژه ، برای تکمیل فرم های مربوط به ثبت نام خدمات مربوطه به این شرایط و ضوابط هدایت می شوید. خدمات باید منحصرا برای اهداف کسب و کار داخلی شما استفاده شود. دسترسی و استفاده از خدمات مربوطه باید محدود به کاربرانی شود که نام آنها در فرم ثبت نام سرویس تکمیل شده مشخص شده است.

۳. مجوز استفاده.

3.1. منوط به این شرایط و ضوابط ، Simplexx به شما مجوز فردی ، غیر انحصاری ، غیر قابل انتقال ، مجوز غیرقابل فصخ برای استفاده از پلت فرم و خدمات مربوطه می دهد به شکلی که آنها ممکن است از زمانی به زمان دیگر وجود داشته باشند و همانطور که در برنامه های قابل اجرا مندرج شده است.

3.2. شما باید تمام مجوزها ، جواز ها ، و رضایت نامه ها را با هزینه شخصی خود به دست آورید که برای استفاده از پلت فرم و/یا خدمات لازم است.

3.3. Simplexx به هیچ عنوان مسئول شما، کاربر ، عدم کسب تمام مجوز ها ، جواز ها و رضایت نامه هایی که ممکن است برای استفاده از پلت فرم و/یا خدمات لازم باشد نیست.

۴. دسترسی به پلت فرم و خدمات.

4.1. شما مجاز به دسترسی و یا استفاده از پلت فرم و/یا خدمات ما نیستید، اگر شما شهروند یا ساکن هر ایالت، کشور ، قلمرو و یا حوزه قضایی دیگری هستید که:

4.1.1. دسترسی یا استفاده شما از پلت فرم و/یا خدمات ما بر خلاف قوانین حاکم ، ضوابط و مقررات مربوط به هر مقام دولتی یا سازمان تنظیم مقررات خواهد بود: یا

4.1.2. ما به صلاحدید خود تصمیم می گیریم دسترسی یا استفاده از پلت فرم و/یا خدمات را ممنوع کنیم.

4.2. مطابق با بند ۴.۱، ما ممکن است کنترل های خاصی را برای محدود کردن یا رد دسترسی به پلت فرم و/یا خدمات از هر حوزه قضایی که دسترسی ممنوع شده است ، اعمال کنیم.

4.3. شما توافق می کنید که مطابق با این بند عمل کنید، حتی اگر روش ما برای جلوگیری از دسترسی و یا استفاده از پلت فرم ما و/یا خدمات موثر نباشد و یا قادر به گذشتن از آن نباشد.

۵. خدمات.

شرکت Simplexx سکه های Aureus Nummus را مطابق با قوانین قابل اجرا به فروش می رساند و توزیع می کند، سکه دیجیتال طراحی شده علاوه بر عملکردهای دیگر به عنوان ارز رمزنگاری شده عمل می کند همانطور که در وب سایت توضیح داده شده است website www.an.gold (“خدمات“). این سرویس به کاربران خود امکان انتقال پرداخت های فیات ، ارزهای رمزگذاری شده و فلزات گرانبها در شرکت Simplexx را می دهد، به عنوان ملاحظات برای خرید سکه دیجیتال Aureus Nummus ، و همچنین گزینه ای برای پرداخت های سازنده فیات ، با استفاده از حساب بانکی یا کارت اعتباری کاربر موجود (همانگونه که موجود و قابل اجرا می باشد) ، و همچنین در نظر گرفتن موارد مشخص فلزات گرانبها در صلاحدید شرکت Simplexx. با پذیرفتن این شرایط و ضوابط ، شما نشان می دهید که همه و هرگونه اطلاعاتی که شما از طریق این خدمات ارائه داده اید درست و دقیق است. هر گونه اطلاعات نادرست و یا جعلی و/یا استفاده از خدمات ممنوع است.
خدمات فروش (به عنوان مثال ، فروش سکه های دیجیتال Aureus Nummus)

پس از اینکه Simplexx سوابق تراکنش کاربر و اطلاعات زنجیره بلوکی قابل اجرا را بررسی کرد، Simplexx حق مطلق و کامل برای لغو تراکنش هر کاربر در هر زمان، به صلاحدید خود را دارد. در صورتی که قبل از این لغو پرداخت، هرگونه پرداختی به هر شکل توسط کاربر به Simplexx منتقل شده باشد ، Simplexx تلاش های تجاری منطقی را تا اندازه ای به جا می آورد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت به کاربر، به آدرس کیف پول ارائه شده توسط کاربر در گذشته ( در صورت اجرایی بودن) (“آدرس کیف پول جهت بازپرداخت”), کمتر از هر گونه هزینه های تراکنش زنجیره بلوکی قابل اجرا ارائه شده است. کاربر اذعان می دارد و موافق است که زمان در اینجا نباید ماهیت هدف باشد و Simplexx پرداخت به موقع را ضمانت یا تضمین نمی کند و برای هیچ تاخیری در ارائه پرداخت در قبال کاربر مسئول نمی باشد.

اگر اعتبار کارت اعتباری یا حساب بانکی کاربر توسط بانک رد شود ، و ملاحظات فیات به کاربر بازگردانده شود، این مسئولیت مطلق و منحصر به فرد کاربر است (و هرگز در حیطه مسئولیت Simplexx نیست) تا با بانک خود یا موسسه کاربر در ارتباط با مکانیسیم فرعی دیگر برای انتقال ملاحظات فیات به کاربر مکاتبات لازم را به عمل آورد. در هیچ صورتی کاربر حق دریافت ارز رمزگذاری شده را ندارد.

لطفا با دقت بخوانید: شما، کاربر، بدین وسیله تصدیق و موافقت می کنید که این سرویس برای انتقال پرداخت فیات، فلزات گرانبها و یا دیگر روش ها و فرم های پرداخت به SIMPLEXX به عنوان ملاحظات برای خرید یک یا واحد های بیشتر سکه دیجیتال AUREUS NUMMUS در نظر گرفته شده است. SIMPLEXX اپراتور چنین خدمات انتقال نیست ، و فراهم کننده هیچ کالا یا خدمات (از جمله ارزهای رمزگذاری شده و یا دارایی های دیجیتال) نیست که به صراحت در زیر توضیح داده شده است.

SIMPLEXX به هیچ وجه مسئول حسن نیت و یا رفتار هر شخص ثالث و یا دیگر خدمات شخص ثالث (همانطور که در زیر تعریف شده است) و یا هر کاربر آن و/یا خدمات نیست، و همچنین به هیچوجه مسئول و یا درگیر هیچگونه تراکنش و یا انتقال، یا حق مالکیت قانونی ، هیچ گونه ارز رمزگذاری شده یا ملاحظات فیات نمی باشد. SIMPLEXX مسئول هیچگونه ضرر و یا از دست دادن چیزی که ممکن است نتیجه آن از طرف شما یا هر نوع استفاده دیگر از سرویس ، هرگونه تبادل و یا یا خدمات سه طرفه ، یا هر نوع استفاده غیرقانونی و یا مسئولیت پذیر باشد، / یا توسط شما از طریق خدمات منتقل شده ، شامل هر محتوای شخص ثالثی منتشر شده ، حفظ ، منتقل شده و یا در ارتباط با این سرویس در ارتباط است نمی باشد.

SIMPLEXX به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی هیچگونه درخواست ، محصول ، خدمات و یا تبلیغاتی که ممکن است بیان شده باشد و یا به شکل دیگری ارائه شده باشد یا مرتبط باشد، شامل هیچ انتقال، خدمات شخص ثالث یا ارز رمزگذاری شده را تایید نمی کند. SIMPLEXX به لحاظ محتوا ، نرخ تبدیل ، کیفیت ، قابلیت اطمینان بودن ، کاربردی بودن ، یا سطح خدمات ارائه شده توسط پلت فرم مسئول نخواهد بود و مسئول هیچگونه ضرر یا از دست دادن که به نحوی مرتبط با کالا یا خدمات ارائه شده توسط و یا از طریق SIMPLEXX از جمله سایر کاربران این سرویس باشد، نخواهد بود.

شما تأیید و موافقت می کنید که استفاده از این سرویس به طور کامل با مسئولیت خود شما می باشد. شما تایید و موافقت می کنید که از طریق دارایی های دیجیتال سرمایه گذاری می کنید، برای مثال سکه دیجیتال AUREUS NUMMUS به شدت خاص و خطرناک است و ممکن است کاربران کل سرمایه خود را از دست بدهند.

۶. استفاده شما از پلت فرم و خدمات.

6.1. شما نباید از پلت فرم یا خدمات ما استفاده کنید اگر:

6.1.1. به هر شکلی که نقض هر گونه قانون ، ضوابط ، تصمیم ، قضاوت یا مقررات یا هرگونه هدف یا اثر غیرقانونی یا غیراخلاقی باشد؛

6.1.2. انتقال ، یا تهیه هرگونه تبلیغات ناخواسته یا غیرمجاز ، مواد تبلیغاتی یا ارتباطات مشابه ؛

6.1.3. برای ارسال ، دریافت آگاهانه ، آپلود ، دانلود ، انتشار ، ارسال ، توزیع ، انتشار ، انتقال ، استفاده و یا استفاده مجدد از هر گونه مواد یا اطلاعاتی که نادرست ، غیرقانونی ، توهین آمیز ، افترا آمیز ، زشت ، توهین آمیز ، توهین آمیز ، آزار دهنده ، نفرت انگیز، تهدید آمیز ، التهاب ، مضر ، متخلف ، مستهجن ، تبعیض آمیز ، شرم آور ، ناخواسته ، غیر مجاز ، غیرقانونی ، قابل اعتراض که ممکن است شما یا ما را در معرض اقدامات حقوقی یا خسارت در شهرت قرار دهد ؛ یا

6.1.4. تهدید ، آزار ، جاسوسی ، سوء استفاده ، اخلال در حقوق دیگران و یا نقض حقوق دیگران.

6.2. شما همچنین موافقت می کنید که موارد زیر را انجام ندهید:

6.2.1. تبلیغ یا فروش هر کالا یا خدماتی به سایر کاربران پلتفرم یا خدمات یا برای بهره مندی تجاری از محتوای آن؛

6.2.2. دسترسی بدون مجوز ، تداخل ، آسیب یا اختلال در هر بخشی از پلتفرم های نرم افزاری ما؛ به هرگونه تجهیزات یا شبکه ای که پلتفرم ما در آن ذخیره شده است؛ به هر نرم افزاری که در ارائه پلتفرم نرم افزاری یا خدمات ما استفاده می شود؛ یا به هرگونه تجهیزات ، شبکه یا نرم افزاری که متعلق به شخص ثالث باشد.

6.3. هنگامی که از شما خواسته می شود اطلاعاتی را در ارتباط با پلت فرم یا خدمات ما ارائه دهید ، موافقت می کنید که جزئیات واقعی ، دقیق ، فعلی و کامل را ارائه دهید. برای ما مقدور نیست که امکان دسترسی ، خدمات یا اطلاعاتی که شما نیاز دارید را در اختیار شما قرار دهیم، اگر حداقل اطلاعات الزامی را ارائه نداده باشید.

6.4. مگر در مواردی که به صراحت در رابطه با یک سرویس خاص مجاز بیان شده باشد، شما نباید این موارد را انجام دهید:

6.4.1. کپی ، اصلاح ، مهندس معکوس ، مونتاژ معکوس یا گردآوری معکوس یا ذخیره پلتفرم های نرم افزاری یا خدمات یا هر بخشی از آن؛

6.4.2. مجوز ، انتشار مجوز ، انتقال ، فروش ، فروش مجدد ، انتشار ، بازتولید و / یا در غیر این صورت توزیع پلتفرم های نرم افزاری یا خدمات یا سایر اجزای آن به هر روشی (از جمله ، اما نه محدود به ، از طریق و یا به عنوان بخشی از هر سایت اینترنتی)؛

6.4.3. استفاده از پلتفرم یا خدمات به عنوان بخشی از شبکه داخلی یا شبکه فرانت خود ؛ یا
6.4.4. ایجاد آثار بایگانی یا مشتقات بر اساس پلتفرم های نرم افزاری یا خدمات یا هر بخشی از آنها. شما باید تمام اقدامات احتیاطی که منطقاً لازم است را به عمل آورید تا از توزیع یا توزیع مجدد غیر مجاز پلتفرم یا خدمات جلوگیری کنید.

6.5. شما موافقت می کنید که هیچ دسترسی به پلتفرم های نرم افزاری یا خدمات یا بخشی از آن را به شخص ، شرکت یا نهاد دیگری به غیر از یک شخص یا نهاد (“شخص ثالث مجاز”) که صریحاً توسط شما اجازه داده شده است ، نخواهید داشت. شما باید اطمینان حاصل کنید که هر شخص ثالث مجاز از شرایط و ضوابط این قوانین و مقررات پیروی می کند ، و شما همچنان مسئول چنین موافقتی هستید. شما در قبال اقدامات هر شخص ثالث مجاز نسبت به ما مسئول خواهید بود.

6.6. استفاده شما از پلتفرم های نرم افزاری و / یا خدمات با مسئولیت کامل خود شما می باشد.

6.7. شما می فهمید ، تصدیق می کنید و می پذیرید که ما هیچ گونه ضمانتی را برای ارائه یا انجام، پلتفرم های نرم افزاری و / یا خدمات برای شما ، و پلتفرم های نرم افزاری و / یا خدمات به شما ارائه نمی دهیم “همانطور که هست” و شما از آنها با مسئولیت کامل خود استفاده می کنید.

6.8. ما صراحتاً هرگونه ضمانت ضمنی یا فروشندگی یا تناسب را برای یک هدف خاص در رابطه با پلتفرم های نرم افزاری و / یا خدمات رد می کنیم.

6.9. شما تصدیق می کنید و موافقید که:

6.9.1. شما فقط وظیفه ارزیابی صحت، به موقع بودن و کامل بودن کلیه اطلاعات و همچنین اطلاعاتی را دارید که از طریق پلتفرم های نرم افزاری و / یا خدمات مرتبط به شما ارائه می شود؛

6.9.2. شما خود به تنهایی این تصمیم را گرفته اید که پلتفرم های نرم افزاری ، خدمات و این شرایط و ضوابط برای شما مناسب و قابل قبول است و شما روی هیچ بیانیه ، نمایندگی یا گارانتی دیگری که ما یا شرکت های وابسته یا ارائه دهندگان شخص ثالث ساخته ایم حساب نکرده اید.

6.9.3. نه پلتفرم و نه خدمات یا اطلاعاتی كه از طریق این پلتفرم به شما ارائه می شود یا خدمات هیچکدام به عنوان مشاوره سرمایه گذاری ، مالی ، مالیاتی ، حسابداری یا حقوقی در نظر گرفته نشده اند. ارجاع به یک محصول خاص در سیستم عامل یا در خدمات ، توصیه ای برای خرید ، فروش یا نگهداری این محصول یا تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری دیگر نیست. ما در این زمینه هیچ توصیه ای ارائه نمی دهیم و شما موافقت می کنید که استفاده شما از پلتفرم های نرم افزاری و / یا خدمات و تصمیماتی را که با اتکا به اطلاعات موجود در این بستر و خدمات انجام می دهید کاملا با مسئولیت خود شما می باشد.

6.9.4. با دسترسی به پلتفرم ها و بهره‌گیری از خدمات مربوطه به هر طریقی ، شما بیانگر این واقعیت هستید که خطرات احتمالی مرتبط با سکه های رمزنگاری شده ، دارایی دیجیتال ، فناوری دفتر کل دیجیتال و سیستم های نرم افزاری مبتنی بر بلوکه زنجیره ای را درک می کنید، و تایید می کنید که درک کاملی در مورد استفاده و پیچیدگی علائم رمزنگاری بومی و فناوری زیربنایی آن ، مانند Aureus Nummus و سیستمهای نرم افزاری مبتنی بر بلوکه زنجیره ای دارید.

6.9.5. پلتفرم و خدمات ممکن است تحت تأثیر پرسش های نظارتی یا اقدامات نظارتی قرار بگیرند که این امر می تواند مانع از محدود شدن توانایی Simplexx در ادامه توسعه شود ، یا این امر می تواند مانع یا باعث بعضی محدودیت ها در دسترسی شما یا استفاده از پلتفرم ها و / یا خدمات شود.

6.9.6. رمزنگاری یک زمینه رو به پیشرفت است. پیشرفت ها در زمینه شکستن کد یا پیشرفت های فنی مانند توسعه رایانه های کوانتومی ممکن است خطرات ارز رمزگذاری شده و پلتفرم و خدمات را به وجود آورد، که می تواند منجر به سرقت یا از بین رفتن علائم رمزنگاری یا اموال شما شود. تا حدی که امکان پذیر باشد ، Simplexx در نظر دارد پروتکل زیربنایی پلتفرم و سرویس ها را به روز رسانی کند تا از پیشرفت های مربوط به رمزنگاری و ارائه اقدامات امنیتی اضافی استفاده کند، اما تضمین نمی کند و در غیر این صورت امنیت کامل سیستم را نشان می دهد. با استفاده از پلتفرم و خدمات، شما این ریسک های احتمالی را می پذیرید.

6.9.7. شما درک می کنید که Aureus Nummus و سایر فناوریهای زنجیره بلوکی و ارزهای یا رمزهای مرتبط با آن به دلیل عوامل زیادی از جمله عوامل محدود کننده پذیرش ، حدس و گمان ، فن آوری و امنیت بسیار بی ثبات هستند. شما همچنین تأیید می کنید که هزینه معاملات در چنین فناوری هایی متغیر است و ممکن است در هر زمان افزایش یابد و باعث شود تا هرگونه فعالیتی که روی این زنجیره بلوکی انجام می شود ، تحت تاثیر قرار گیرد. شما این خطرات را تأیید می کنید و اظهار می کنید که Simplexx نمی تواند مسئول چنین نوساناتی یا افزایش هزینه ها باشد.

6.9.8. این پلتفرم و / یا خدمات پیوندهایی به سایر سایت ها ، برنامه ها یا منابع اینترنتی یا وب سایت های در دسترس فراهم می کنند. از آنجا که ما هیچ گونه کنترلی در مورد این سایت ها ، برنامه ها و منابع نداریم ، شما تأیید و موافقت می کنید که Simplexx مسئول در دسترس بودن این سایت ها ، برنامه ها یا منابع خارجی نیست و هرگونه محتوا ، تبلیغات ، محصولات یا سایر مواد موجود در سایت ها یا منابع موجود را تأیید نمی کند و مسئولیت آن را قبول نمی کند. علاوه بر این شما تأیید و موافقت می کنید که Simplexx به طور مستقیم یا غیرمستقیم در قبال هرگونه ضرر یا خسارت ناشی از ادعا یا ادعای ناشی از یا در ارتباط با استفاده یا اتکا به هرگونه محتوا ، کالاها یا خدمات موجود از طریق یا از طریق آن مسئول یا عهده دار نمی باشد.
6.10. شما بیان و ضمانت می کنید که:

6.10.1. شما کاملاً قادر و شایسته هستید که شرایط ، ضوابط ، تعهدات ، تأییدها ، بازنمایی ها و ضمانت های مندرج در این شرایط و ضوابط را قبول کنید و از این قوانین و مقررات پیروی کنید و به آنها عمل کنید.

6.10.2. شما از نظر سن قانونی در حوزه قضایی خود صلاحیت کامل دارید که به پلتفرم ها و / یا خدمات دسترسی داشته باشید و وارد برنامه هایی شوید که توسط این سرویس ها ارائه می شود. شما همچنین بیان می کنید که از نظر قانونی مجاز به استفاده از خدمات موجود در حوزه قضایی خود، از جمله داشتن علائم رمزنگاری ارزش ، و تعامل با پلتفرم یا خدمات به هر طریقی هستید. علاوه بر این اظهار می کنید که شما مسئول تضمین پیروی از قوانین صلاحیت خود هستید و تصدیق می كنید كه ما مسئول پیروی شما از چنین قوانینی نیستیم.

۷. نمایندگی های کاربر و تعهدات.

استفاده شما از این سرویس (یا هر بخشی از آن) به این واقعیت بستگی دارد که شما به این وسیله بیان یا ضمانت می کنید که:

7.1. اجرای قوانین و مقررات هیچ توافق دیگری را که شما به آن متعهد هستید یا هیچ قانون ، ضوابط ، مقررات ، دستور و یا قضاوتی که به شما مربوط می شود را نقض نمی کند و نخواهد کرد;

7.2. شما هیچ یک از قوانین و مقررات را نقض و زیر پا نخواهید گذاشت:

7.3. شما دارای صلاحیت قانونی برای ورود به این قوانین و مقررات و ایجاد یک توافق نامه الزام آور طبق هر قانون قابل اجرا ، استفاده از خدمات مطابق با این قوانین و مقررات و انجام کامل وظایف خود در ذیل این موارد هستید.

7.4. اگر به نمایندگی از یک نهاد یا شخص ثالث به این سرویس متصل شوید ، به آن دسترسی یا استفاده کنید ، اعلام و ضمانت می کنید که طبق هر قانون قابل اجرا به درستی مجاز به نمایندگی از آن شخص یا شخص ثالث در ارتباط با این شرایط و ضوابط و تعهدات در رابطه با این قوانین و مقررات هستید خود هستید و بدین وسیله تمام نمایندگی ها و ضمانت نامه های خود را از طرف شما و آن نهاد انجام می دهید.

7.5. شما دانش و قضاوت لازم را برای تصمیم گیری در مورد استفاده از سرویس یا در غیر این صورت ارتباط با سایر کاربران سرویس را دارا هستید:

7.6. شما تأیید می کنید که تنها شما مسئول پیروی از قوانین قابل استفاده در مورد استفاده از سرویس ، یا هرگونه تعامل و یا تراکنش دیگر هستید که از طریق یا در ارتباط با سرویس انجام می دهید، از جمله تعیین اینکه آیا معامله ای که از طریق یا استفاده شما از سرویس انجام شده یا مطابق با شرایط قضایی و قوانینی است که برای شما و سایر طرف های درگیر شما ایجاد شده است مطابقت دارد یا خیر.

7.7. شما تنها به Simplexx متکی نخواهید بود و کاملاً درک می کنید که ما هیچ گونه تأیید ، پشتیبانی ، نمایندگی یا ضمانتی در رابطه با صحت ، قابلیت اطمینان ، یقین ، قانونی بودن یا کامل بودن کالاها ، خدمات ، اطلاعات یا مطالبی را که ممکن است در دسترس شما و در ارتباط با Aureus Nummus باشد، شامل ارتباط با هر ارز رمزنگاری شده، ارائه نمی دهیم.

7.8. شما قبل از درگیر شدن در هر موضوعی که ممکن است از نتیجه این مشاوره ها بهره ببرد ، از مشاوره حرفه ای مناسب (از جمله قانونی ، حسابداری ، تجاری و هر مشاوره دیگر) برای محافظت از منافع خود برخوردار خواهید شد. شما تأیید می کنید که هیچ ارتباط حرفه ای (شامل هرگونه رابطه وکالت-مشتری یا مشاور-مشاور) بین شما و Simplexx یا سایر کاربران وجود ندارد ، مگر اینکه شما و هر کاربر دیگری در غیر این صورت توافق کرده باشید، و شما تنها یا اساساً به هیچ اطلاعات ، محتوا یا ویژگی های دیگری که در آن یا از طریق خدمات پیدا کرده اید اعتماد نخواهید کرد؛

7.9. شما تأیید می کنید که در استفاده از سرویس و / یا اتصال و / یا برخورد با سایر کاربران و / یا هرگونه تبادل ، از طریق یا در ارتباط با سرویس خطراتی وجود دارد ، و این که Simplexx نمی تواند و یا نتیجه خاصی از استفاده از این قبیل ، تراکنش ها و / یا معاملات را تضمین نمی کند، و شما بدینوسیله اعلام می کنید که از همه این خطرات ، بدهکاری ها و / یا آسیب هایی از هر نوع در نتیجه استفاده از چنین کاربرد ، تعامل و / یا معاملات آگاه هستید. چنین خطراتی ممکن است شامل ، ارائه اطلاعات نادرست در مورد و یا توسط هر شخص ثالث ، کالاها ، خدمات و یا کاربران دیگر ، نقض ضمانت نامه و یا قرارداد ، نقض حقوق و هرگونه ادعای متعاقب باشد: و

7.10. شما مسئول هستید که یک آدرس اینترنتی کیف پول بازپرداخت مناسب (در صورت وجود) به Simplexx ارائه دهید.

7.11. شما از خطرات ناشی از سرمایه گذاری و تجارت دارایی های دیجیتال آگاهی دارید ، از میان سایر مواردی که در ادامه توضیح داده شده است. شما آگاه هستید که سرمایه گذاری در سکه های دیجیتال Aureus Nummus بسیار سوداگرانه و خطرناک است و ممکن است کاربران کل سرمایه گذاری خود را از دست بدهند.

7.12. می‌دانید که اهداف توکن دیجیتالی Aureus Nummus، که از جمله ایجاد یک ارز دیجیتال و سیستم پرداخت پایدار است، ممکن است محقق نشود و ممکن است در معرض تغییرات قابل توجهی باشد.

۸. محدودیت استفاده.

اینها عوامل مشخصی هستند که به شدت در ارتباط با خدمات ممنوع هستند. لطفا محدودیت های زیر را با دقت بخوانید. عدم رعایت مقررات ذیل می تواند منجر (با صلاحدید محض Simplexx) به خاتمه دسترسی شما به سرویس شود و همچنین ممکن است شما را در معرض مسئولیت مدنی و / یا کیفری قرار دهد.

شما، خودتان یا هر شخصی از طرف شما نباید:

(الف) کپی ، اصلاح ، ایجاد آثار مشتق از ، سازگار ، تقلید ، ترجمه ، مهندس معکوس ، گردآوری ، تجزیه یا جداسازی بخشی از مطالب موجود در سرویس ، از جمله اطلاعات ، مطالب و داده های موجود در سرویس (به طور کلی ، “محتوا”) به هر طریقی ، یا نمایش عمومی ، اجرا یا توزیع محتوا ، بدون رضایت کتبی قبلی از Simplexx:

(ب) کپی ، اصلاح ، ایجاد آثار مشتق از مهندس معکوس ، سازگاری ، تقلید ، ترجمه ، مهندس معکوس ، گردآوری ، تجزیه یا جدا کردن خدمات (یا هر قسمت از آن) ، و / یا اجازه دیگران به آنها:

(ج) به هر منظور از محتوا در هر وب سایت دیگری یا محیط رایانه ای شبکه ای استفاده کنید ، یا محتوا را بدون رضایت کتبی قبلی Simplexx تکرار یا کپی کنید؛

(د) ایجاد یک مرورگر یا محیط مرزی در اطراف سرویس و / یا محتوا ، پیوند ، از جمله پیوند درون خطی ، به عناصر موجود در سرویس ، مانند تصاویر ، پوسترها و فیلم ها ، و / یا چهارچوب یا آینه هر قسمت از سرویس ، مگر اینکه صراحتاً اجازه گرفته شده باشد؛

(ه) دخالت و یا نقض حق کاربر دیگر برای حفظ حریم خصوصی یا سایر حقوق ، یا جمع آوری اطلاعات شناسایی شخصی در مورد بازدید کنندگان یا کاربران سرویس بدون رضایت صریح و آگاهانه آنها ، از جمله استفاده از هر ربات ، جاسوس ، جستجوی سایت یا برنامه بازیابی یا سایر موارد دستگاه یا پردازش دستی یا خودکار برای بازیابی ، فهرست بندی یا کاوش در داده ها؛

(و) بدنام کردن ، سوءاستفاده ، آزار و اذیت ، بدرفتاری ، تهدید و یا نقض حقوق قانونی دیگران.

(ز) خدمات (یا هر بخشی از آن) را با توجه به هر کالایی یا خدماتی ، که به خودی خود یا (یا) حاوی هرگونه اطلاعات یا محتوا است که ممکن است سوء استفاده ، آزار دهنده ، تهدید آمیز ، تحریک کننده نفرت باشد ، از این سرویس یا (یا هر بخشی از آن) استفاده کنید و یا نمایش دهید ، تشویق یا تسهیل رفتارهای ضد اجتماعی ، ترویج صنعت دخانیات یا صنعت تسلیحات ، بی شرمانه ، افترا ، افترا ، یا نژادی ، جنسی ، مذهبی و یا در غیر این صورت قابل اعتراض ، توهین آمیز و / یا نقض حقوق قانونی دیگران ، و / یا در جایی که حضور محتوا یا هرگونه مراجعه به Simplexx و / یا سرویس ممکن است به عنوان خسارت به شهرت و حسن نیت Simplexx تلقی شود یا در واقع Simplexx را به بی اعتنایی سوق دهد.

(ح) انتقال ، توزیع ، نمایش و یا در غیر این صورت هرگونه محتوا را که می تواند حقوق شخص ثالث از جمله حقوق مالکیت معنوی و حقوق حریم خصوصی را نقض کند ، از طریق یا در ارتباط با سرویس در دسترس قرار دهد ، یا ممکن است حاوی محتوای غیرقانونی باشد:

(و) جعل هویت هر شخص یا نهاد یا ارائه اطلاعات نادرست در مورد سرویس ، چه مستقیم و چه غیرمستقیم:

(ط) به طور غلط وابستگی خود را با هر شخص یا موجودیت اشتباه اظهار کنید و یا بیان کنید که Simplexx یا هر شخص ثالث شما ، تجارت شما یا هر بیانیه ای را بیان می کنید ، یا اطلاعات غلط یا نادرستی راجع به و یا از طریق سرویس ارائه می دهید.

(ی) ارتباط با سرویس ، انتقال یا در دسترس قرار دادن ، و یا استفاده کردن از سرویس از هر نوع ویروس ، تروجان هورس، بمب زمانی ، اشکال وب ، نرم افزارهای جاسوسی یا هر کد رایانه ای دیگر ، فایل یا برنامه دیگری را توزیع و یا استفاده کردن که ممکن است یا به منظور آسیب رساندن یا ربودن عملکرد هرگونه سخت افزار ، نرم افزار یا تجهیزات ارتباطی از راه دور ، یا هر کد یا مؤلفه ای واقعاً یا بالقوه مضر ، مخرب یا تهاجمی باشد:

(ک) تداخل یا ایجاد مزاحمت برای عملکرد سرویس یا سرورها یا شبکه هایی که سرویس را میزبانی می کنند یا سرویس را در دسترس قرار می دهند ، یا اختلال در مورد شرایط ، رویه ها ، خط مشی ها یا آیین نامه های این سرورها یا شبکه ها ، دخالت یا اختلال در عملکرد سرویس یا سرورها یا شبکه هایی که میزبان سرویس هستند:

(ل) فروش ، مجوز یا بهره برداری از اهداف تجاری هرگونه استفاده یا دسترسی به محتوا و / یا خدمات:

(م) استفاده از این سرویس برای و / یا در ارتباط با هر نوع اسپم ، نامه غیررسمی یا رفتار مشابه؛

(ن) ایجاد یک بانک اطلاعاتی با بارگیری و ذخیره سازی سیستماتیک کلیه یا هر یک از مطالب ، یا ارسال داده های حاصل از سرویس بدون کسب رضایت کتبی قبلی از Simplexx؛

(س) دور زدن هرگونه اقداماتی که می تواند برای جلوگیری یا محدود کردن دسترسی به سرویس و یا کارکردهای خاصی در آن استفاده شود.

(ع) از محتوا و / یا سرویس برای هر منظور غیرقانونی ، غیراخلاقی یا غیرمجاز استفاده کنید.

(ف) بدون مجوز کتبی صریح قبلی Simplexx از سرویس و یا محتوا برای اهداف غیر شخصی یا تجاری استفاده کنید: یا

(ص) نقض یا زیر پا گذاشتن هر یک از این شرایط و ضوابط.

۹. محدودیت مسئولیت و غرامت.

9.1. به استثنای آنچه در قانون مقرر در غیر این صورت مقرر شده است ، نه ما و نه Aureus و نه وابستگان ما ، مدیران مربوطه ، افسران ، سهامداران یا كارمندان یا نمایندگان هیچگونه مسئولیتی را نپذیرفته و مسئولیت هپچگونه خسارت یا خسارت وارده به هرگونه قرارداد ، ضرر (از جمله سهل انگاری) ، نقض وظیفه قانونی یا در غیر این صورت ، حتی در صورت پیش بینی ، ناشی از یا در ارتباط با آن را نمی پذیرد:

9.1.1. استفاده یا اتکا به هرگونه اطلاعات ، نظرات ، محتوا و / یا مطالبی که در این پلتفرم در دسترس است یا در ارتباط با این پلتفرم و / یا خدمات موجود است؛ یا

9.1.2. وقفه یا تأخیر در دسترسی ، استفاده یا عدم امکان استفاده یا دسترسی ، خط یا سیستم در ارتباط با ، یا تهدید امنیتی مربوط به پلتفرم و / یا خدمات ، از جمله اما محدود به موارد ویژه: غیر مستقیم ، غیرمستقیم ، حادثه ای ، خسارات مجازاتی یا متعاقب آن ، از دست دادن سود ، فروش ، تجارت یا درآمد. از دست دادن داده ها: وقفه در تجارت؛ از دست دادن پس انداز پیش بینی شده از دست دادن فرصت شغلی ، سرقفلی و شهرت: زمان مدیریت تلف شده یا هرگونه خسارت یا آسیب غیرمستقیم یا متعاقب آن.

9.2. به استثنای آنچه در قانون مقرر شده است ، ما یا Aureus مسئولیت هرگونه ضرر و زیان وارده به فناوری اطلاعات ، دستگاه ها ، برنامه های رایانه ای ، پلتفرم ، داده ها یا سایر مواد اختصاصی ناشی از استفاده شما از این پلتفرم و / یا خدمات را نمی پذیریم.

9.3. با حداکثر مجاز در قانون مجاز هستید ، شما موافقت می کنید Aureus و Simplexx ، وابستگان آن و افسران ، کارگزاران و کارمندان مربوطه را از هرگونه ضرر و زیان ، بدهی ، احکام ، دادخواستها ، دادخواستها ، اقدامات ، دادخواستها ، مطالبات ، خسارات جبران خسارت و جبران کنید. ، هزینه ها (از جمله هزینه های وکالت) ناشی از یا ناشی از هزینه های شما ، یا هر نماینده ای که از طرف شما اقدام به استفاده از بسترهای نرم افزاری یا خدمات یا ایجاد هرگونه نارضایتی توسط شما یا هر نماینده ای که به نمایندگی از شما انجام داده است به طور کامل این شرایط و ضوابط را رعایت کند و یا به دلیل هرگونه استفاده شما یا نماینده دیگری از این قبیل اطلاعات یا تصاویر ارائه شده در این بستر یا از طریق خدمات.

9.4. با وجود این که خلاف این قوانین و مقررات خلاف واقع است ، در صورتی که مصمم باشیم که به هر دلیلی مسئولیت شما باشد ، شما صریحاً موافقت می کنید که با ورود به این شرایط و مقررات ، مسئولیت کل ما و Aureus برای هرگونه خسارت یا ضرر و زیان تحت هر علت عمل ، بیشتر از موارد زیر نخواهد بود:

(الف) ده هزار دلار ($10,000): یا هزینه هایی که توسط شما تحت این شرایط و ضوابط برای خدمات مربوطه به مدت سه (۳) ماه قبل از تاریخی که گفته می شود چنین مسئولیتی به وجود آمده است ، توسط ما تحت این شرایط و ضوابط پرداخت شده و پرداخت می شود.

9.5. نه ما ، نه Aureus و نه وابستگان ما ، ارائه دهندگان شخص ثالث یا مدیران مربوطه ، مدیران ، افسران ، سهامداران ، کارمندان یا نمایندگان هیچ گونه ضمانتی را با توجه به آنها ایجاد نمی کنیم و هیچ یک از طرفین مسئولیتی در قبال شما ندارند:

9.5.1. صحت ، کفایت ، به موقع بودن ، کامل بودن ، قابلیت اطمینان ، عملکرد و یا در دسترس بودن ادامه پلتفرم و / یا خدمات: یا،

9.5.2. تأخیر ، حذف یا تعلیق وقوع پلتفرم و / یا خدمات.؛

9.5.3. خطاها و حذف های ناخواسته.

9.6. ما اطلاعات و مطالبی که شامل پلتفرم و خدماتی است که ممکن است شامل نادرستی یا خطاهای تایپی یا سایر خطاها باشد را تأیید ، کنترل ، بررسی و یا تصدیق نمی کنیم.

9.7. شما ، کاربر ، موافقت می کنید که Aureus را از هرگونه مسئولیت و مسئولیت ، هرچه ممکن باشد باشد ، آزاد کنید ، اما به هر حال ممکن است پیش بیاید.

۱۰.بیانیه رو به جلو.

10.1. برخی از اظهارات در مورد این پلتفرم ممکن است “بیانیه های رو به جلو” را به معنای بندر امن بندن قانون اصلاح دادخواست اوراق بهادار خصوصی ایالات متحده یا آیین نامه قابل اجرا مشابه تشکیل دهند. در برخی موارد ، این جملات با استفاده از کلمات رو به جلو قابل شناسایی هستند “ممکن” ، “ممکن” ، “باید” ، “باید” ، “انتظار” ، “برنامه” ، “پیش بینی” ، “باور” ، “تخمین” ، “پیش بینی” ، “پتانسیل” یا “ادامه” و منفی این اصطلاحات و اصطلاحات مقایسه ای دیگر. این قبیل بیانیه های رو به جلو که در معرض خطرات شناخته شده و ناشناخته ، عدم قطعیت ها و مفروضات در مورد Simplexx ، درباره Aureus و درباره سکه های دیجیتالی Aureus Nummus هستند ، ممکن است شامل پیش بینی های عملکرد مالی آینده محصولات مربوطه بر اساس ما باشند. استراتژی های مربوطه و روندهای پیش بینی شده در تجارت و صنعت ما ، بیانیه هایی در مورد برنامه های Simplexx و Aureus ، اهداف ، انتظارات و اهداف و سایر اظهارات که واقعیت های تاریخی یا فعلی نیستند. بیانیه های رو به جلو فقط پیش بینی هایی هستند که براساس انتظارات فعلی ما در مورد رویدادهای آینده هستند. آنها خطرات و ابهاماتی را در بر می گیرند که می تواند باعث شود نتایج واقعی ، سطح فعالیت یا عملکرد متفاوت از مواردی باشد که در چنین اظهارات آینده نگر بیان شده یا دلالت دارد. عواملی که منجر به عملکرد Simplexx یا Aureus می شوند و از لحاظ ظاهری متفاوت از انتظارات فعلی هستند ، شامل می شوند ، اما به این موارد محدود نمی شوند: اجرای ابتکارات استراتژیک ، شرایط اقتصادی و سیاسی و نوسانات بازار ، تنظیم دولت و صنعت ، ریسک نرخ بهره و بازار رقابت. این خطرات و ابهامات چندان جامع نیستند و اظهارات آینده نگر مبتنی بر تعدادی از فرضیات است که در معرض تغییر هستند. ما در یک محیط بسیار رقابتی و به سرعت در حال تغییر کار می کنیم. خطرات و ابهامات جدید گاهی اوقات پیش می یابد و پیش بینی همه ریسک ها و عدم قطعیت ها امکان پذیر نیست و همچنین نمی توان تأثیر این عوامل را در تجارت ما یا میزان تأثیرگذاری هر عامل یا ترکیبی از فاکتورها ارزیابی کرد و این باعث می شود نتایج واقعی ، سطح فعالیت ، عملکرد یا دستاوردها از لحاظ مادی با آنچه در هر گزاره آینده نگر متفاوت باشد. برداشت ما از چنین پیش بینی هایی در هر گزارش یا سندی را نباید به عنوان نمایشی در نظر گرفت که پیش بینی ها صحیح باشند. ما مسئولیت صحت یا کامل بودن هیچ یک از این بیانیه های رو به جلو را بر عهده نمی گیریم. شما نباید به بیانیه های رو به جلو به عنوان پیش بینی وقایع آینده اعتماد کنید. ما وظیفه نداریم که هر یک از این بیانیه های رو به جلو را پس از تاریخ هر گزارش به روز کنیم تا اظهارات قبلی خود را با نتایج واقعی یا انتظارات تجدید نظر مطابقت دهیم و قصد نداریم این کار را انجام دهیم. شما باید آگاه باشید و بپذیرید که سرمایه گذاری در سکه دیجیتال Aureus Nummus به طور طبیعی بسیار سوداگرانه است و ممکن است منجر به از دست رفتن کل سرمایه گذاری شما شود.

۱۱. ویروس ها و معایب

11.1. ما اقدامات لازم را برای تشخیص ویروس های رایانه ای انجام داده ایم اما نمی توانیم تضمین کنیم که پلتفرم و / یا خدمات ما عاری از اشکال ، نقص ، اشکالات و ویروس ها هستند: یا اینکه این پلتفرم در هر زمان معین به درستی و مطابق انتظار پبش می رود. ما مسئولیتی در قبال هر گونه ضرر و زیان وارده در نتیجه ویروس ها ، از جمله بدون محدودیت ، هیچ حمله ای از خدمات منع توزیع شده یا سایر مواد مضر فناوری که ممکن است تجهیزات رایانه ، برنامه های رایانه ، داده یا سایر مواد شما را آلوده نکند ، نمی پذیریم.

11.2. شما خود مسئول دسترسی به پلتفرم و خدمات ما و محافظت از آنها با نرم افزار ضد ویروس خود ، فایروال ها و هرگونه اقدامات فنی دیگر ، مسئولیت پیکربندی فناوری اطلاعات ، دستگاه ها ، برنامه های رایانه ای و سکوی خود هستید. ما هیچ گونه تضمینی در رابطه با سازگاری پلتفرم و خدمات با فناوری اطلاعات ، برنامه های رایانه ای و پلتفرم شما نداریم.

11.3. شما نباید با معرفی آگاهانه ویروس ها ، تروجان ها ، کرم ها ، بمب های منطقی ، ورود به سیستم ضربه زدن به کلید ، جاسوس افزارها ، ابزارهای تبلیغاتی مزاحم و / یا برنامه های مضر دیگر یا کدهای رایانه ای مشابه طراحی شده برای تأثیر منفی بر عملکرد هر نرم افزار رایانه ای یا سخت افزاری ، از پلتفرم یا خدمات ما سوء استفاده نکنید و در غیر این صورت مخرب است یا از نظر فنی مضر است.

۱۲. حقوق مالکیت معنوی.

12.1. ما صاحب کلیه حقوق مالکیت معنوی در پلتفرم و خدمات هستیم ، مطالبی که در این پلتفرم منتشر شده است و مطالبی که از طریق این بستر و خدمات در دسترس است ، از جمله ، اما به آنها محدود نمی شود ، شامل تمام داده های اختصاصی ، اطلاعات ، محتوا ، داده ها ، سمبل شناسی ، نرم افزار ، فناوری ، محصولات و مستندات می باشد. این آثار توسط قوانین حق کپی رایت و سایر حقوق مالکیت معنوی محافظت می شوند. تمام حقوق محفوظ است. سرویس ، محتوا ، نرم افزار اختصاصی Simplexx و کلیه حقوق مالکیت معنوی مربوط به آن ، از جمله ، بدون محدودیت ، اختراعات ، ثبت اختراعات و برنامه های ثبت اختراع ، علائم تجاری ، نام های تجاری ، آرم ها ، مواد دارای حق چاپ ، گرافیک ، متن ، تصاویر ، طرح ها (از جمله “نگاه و احساس” خدمات و هر بخشی از آن) ، مشخصات ، روش ها ، رویه ها ، اطلاعات ، دانش ، الگوریتم ها ، داده ها ، داده های فنی ، ویژگی های تعاملی ، کد منبع و شیء ، پرونده ها ، رابط ، رابط کاربری گرافیکی و اسرار تجاری ثبت نام یا ثبت نام نشده و یا قادر به ثبت نام (در مجموع ، “مالکیت معنوی”) ، متعلق به Simplexx هستند و یا دارای مجوز هستند ، و طبق قوانین اسرائیل ، قوانین خارجی و کنوانسیون های بین المللی مشمول حق چاپ و حقوق متعلق به سایر حقوق مالکیت معنوی هستند. شما نمی توانید کپی ، توزیع ، نمایش ، اجرا، به صورت عمومی ، در دسترس عموم ، تقلید ، کاهش به شکل قابل خواندن انسان ، تجزیه ، جداسازی ، انطباق ، انتشار مجدد ، استفاده تجاری ، فروش ، اجاره ، وام ، پردازش ، کامپایل ، معکوس کنید، یا مهندسی ، با نرم افزارهای دیگر ترکیب کنید ، ترجمه کنید ، تغییر دهید و یا کارهای مشتق شده ای از هر ماده ای را که مشمول حقوق اختصاصی Simplexx است ، از جمله مالکیت معنوی Simplexx ، یا توسط خود شما یا هر کسی از طرف شما ، به هر طریقی و به هر وسیله ای ترجمه ، ترجمه ، اصلاح و یا ایجاد کنید که در شرایط و ضوابط مجاز نیست.

Simplexx” و کلیه لوگو ها و سایر شناسه های اختصاصی مورد استفاده توسط Simplexx و شرکت های وابسته به آن در ارتباط با سرویس (“علائم تجاری Simplexx”) همه علائم تجاری و / یا نام های تجاری Simplexx یا Aureus هستند ، چه ثبت نام شده باشند یا نه. کلیه علائم تجاری ، علائم خدمات ، برند های تجاری و آرم هایی که ممکن است در سرویس یا با توجه به خدمات ظاهر شوند ، از جمله در ارتباط یا ارتباط با سکه دیجیتال Aureus Nummus یا با Exchange ، متعلق به صاحبان مربوطه می باشد (“مارک های شخص ثالث”). مارک های شخص ثالث صریحاً شامل همه علائم و حقوقی است که به هر شکلی به Aureus نسبت داده می شود. در اینجا هیچ حق ، مجوز و یا سود به مارک تجاری Simplexx و / یا مارک های شخص ثالث اعطا نمی شود ، و شما موافقت می کنید که هیچ حق و مجوزی یا سودی با توجه به مارک تجاری Simplexx یا علائم شخص ثالث توسط شما ایجاد نشود و بنابراین شما از استفاده از هر یک از این مارک ها خودداری خواهید کرد ، مگر اینکه در اینجا به صراحت مجاز اعلام شده باشد.

بدین وسیله شما از حذف یا پاک کردن همه اطلاعیه های حق چاپ ، محدودیت ها و مارک های مربوط به حقوق اختصاصی Simplexx ، Aureus و / یا مجوز دهنده و شرکت های وابسته به آن ، از جمله نشان حق چاپ [©] یا علائم تجاری [® یا ™] موجود در یا AcSimplexx ممنوع شده در نظر گرفته می شوید، و شما بیان و ضمانت می كنید كه از این نظر به تمام قوانین قابل اجرا پیروی خواهید كرد. شما همچنین از استفاده ، رقیق کردن و رنگ آمیزی هر نام ، مارک یا لوگو یکسان و یا گیج کننده شبیه به هر یک از مارک ها و لوگو های Simplexx اعم از ثبت شده یا ثبت نشده ممنوع هستید. شما همچنین از استفاده ، رقیق کردن و رنگ آمیزی هر نام ، مارک یا لوگو که مشابه هستند و یا گیج کننده با هر یک از مارک ها و لوگو های Aureus Nummus ، اعم از ثبت شده یا ثبت نشده ، ممنوع هستید.

12.2. منوط به استثنائات محدود مندرج در زیر ، هیچکدام از این پلتفرم ها یا خدمات و هیچ بخشی از آنها را نمی توان کپی ، بازتولید ، اصلاح ، نمایش عمومی ، منتشر مجدد ، توزیع ، استخراج یا مجدداً به هر شکلی بدون اجازه کتبی قبلی ما تولید کرد. هرگونه نقض این محدودیت کاملاً ممنوع است و صدمات جبران ناپذیری را برای ما ایجاد می کند که با جبران خسارت های پولی نمی توان این نوع خسارت ها را جبران کرد. هرگونه نقض این امر توسط شما ممکن است با کمک تساوی عادلانه (از جمله ، اما محدود به محدودیت های تسریع غیرقانونی) علاوه بر سایر حقوق و راه حل های دیگری که ممکن است در دسترس ما باشد ، اعمال شود. درخواست های مجوز باید از طریق ایمیل برای ما ارسال شود info@simplexx.ca .

12.3. شما نباید از بخشی از مطالبی که در پلت فرم ما نگهداری شده است استفاده کنید یا از طریق آن برای اهداف تجاری یا تجاری در دسترس باشید بدون اینکه مجوز انجام این کار را از ما دریافت کنید.

12.4. اگر بخشی از مطالب موجود در این پلت فرم را چاپ ، کپی یا دانلود کنید و یا با نقض این قوانین و مقررات از طریق آن در دسترس قرار بگیرید ، حق استفاده از این پلت فرم بلافاصله متوقف می شود و شما باید ، طبق گزینه ما ، هر چیزی از جمله کپی از مطالبی که از ما برداشته اید را برگردانید یا نابود کنید.

12.5. شما تأیید می کنید و موافقت می کنید که کلیه حقوق چاپ و کلیه حقوق مالکیت معنوی در هر چیزی که ما به موجب آن بند ۳ کاملاً و به طور انحصاری در Simplexx به شما مجوز داده ایم ، وجود دارند. شما بدینوسیله به کلیه حق چاپ و سایر حقوق مالکیت معنوی که در هرگونه حقوق جدید مالکیت معنوی ایجاد شده اعم از همکاری یا غیرقانونی با شما ، و کلیه حقوق دیگر از هر نوع ماهیتی که اکنون شناخته شده یا ایجاد شده در آینده باشد ، به ترتیب به Aureus اختصاص داده ایم که ممکن است شما بخاطر وجود قانون غالب در نتیجه وجود این شرایط و مقررات ، از آن برخوردار شوید.

۱۳. پایان مجوز و حق دسترسی.

13.1. این شرایط و ضوابط ممکن است توسط هریک از طرفین خاتمه یابد:

13.1.1. در تاریخ سی (۳۰) روز ، اعلامیه کتبی به طرف مقابل؛ یا

13.1.2. بلافاصله با اخطار کتبی به طرف مقابل اگر طرف مقابل در نقض مادی این ضوابط و مقررات قرار داشته باشد و در حدی که تخلف قادر به اصلاح باشد ، آن نقض توسط طرف مقابل ظرف ده (۱۰) مورد برطرف نمی شود، روزهای دریافت اطلاعات از طرف اول در مورد جزئیات این تخلف و قصد طرف اول برای خاتمه: یا

13.1.3. مطابق با شرایط برنامه این شرایط و ضوابط.

13.2. این شرایط و ضوابط ممکن است توسط Simplexx با اخطار کتبی به اختیار خود ، نهایی و فوری انجام شود.

13.3. لطفاً نتایج مربوط را برای پیامدهای خاتمه این شرایط و مقررات به ترتیب مناسب مشاهده کنید.

13.4. Aureus ممکن است قرارداد خدمات خود را با Simplexx در هر زمان فسخ کند.

۱۴. حل اختلاف.

14.1. هیچ یک از طرفین نمی توانند در مورد هرگونه اختلاف نظر در مورد تعهدات یا تعهدات مندرج در این شرایط و ضوابط ، داوری یا دعوا را علیه طرف دیگر آغاز کنند، مگر در مواردی که آن طرف به دنبال فوریت های متقابل متقابل از دادگاه باشد ، مگر اینکه طرف این بند ۱۲ را رعایت کرده باشد.

14.2. در صورت عدم انطباق بخشی از این بند ، آن طرف مطابق شرح زیر ، طرف مقابل را از الزام به روند حل و فصل اختلاف دعوی آزاد می کند.

14.3. اختلافات صورت حساب ها.

14.3.1. اگر به مقدار صورت حساب ، اطلاعیه یا موارد دیگری را که توسط Simplexx صادر شده است (“مقدار مورد اختلاف”) اعتراض کنید، شما در اینجا تأیید می كنید كه شما باید قبل از تاریخ پرداخت مبلغ مورد اختلاف ، موضوع را به صورت كتبی به Simplexx اطلاع دهید، یا در جایی که این پرداخت قبلاً انجام شده باشد ، به محض اینکه قابل قبول باشد در حالی که چنین زمانی بیشتر از دو (۲) روز کاری نباشد.

14.3.2. اگر مطابق این بند قادر به اطلاع رسانی به SimpleX نباشید، شما بدینوسیله تأیید و موافقت می کنید که با وجود این که مبلغ مورد اختلاف همچنان مورد اختلاف است، که لازم است پرداخت را مطابق با شرایط پرداخت عادی انجام دهد. پس از finalising اختلاف ، پس از اتمام اختلاف ، در جایی که مبلغ اختلاف نظر بیش از آنچه مدیون Simplexx بوده است باشد، در اینجا Simplexx ضمانت می کند که باید هر مبلغی را که به شما مدیون است در زمان منطقی بپردازد.
14.4. روش.

14.4.1. در صورتی که یک طرف اختلاف ایجاد کند:

14.4.1.1. آن طرف باید به طرف دیگری كه نماینده ای را برای مذاكره در مورد اختلاف منعقد می كند ، اطلاعیه كتبی بدهد . (‘ اطلاعیه اختلاف ‘);

14.4.1.2. در پنج روز (۵) کاری برای دریافت اطلاعیه اختلاف ، طرف مقابل پاسخ کتبی را به عنوان نماینده خود برای مذاکره در مورد اختلاف پاسخ خواهد داد (‘ پاسخ اختلاف ‘)؛

14.4.1.3. نمایندگان طرفین تمام تلاش خود را برای مذاکره و حل و فصل اختلاف در صورت دستیابی به هرگونه توافق ، به کار می گیرند، باید به صورت کتبی ضبط و توسط هر دو نماینده امضا شود که در آن توافق نامه منعقد شده برای طرفین الزام آور تلقی شود.

14.4.2. جایی که این اختلاف در مدت ده (۱۰) روز کاری از زمان دریافت پاسخ اختلاف حل نشده باشد، طرفین متعهد خواهند شد كه از تمام تلاش خود برای مذاكره برای یك روند برای حل و فصل اختلاف استفاده كنند در حالی كه این روند داوری یا دادخواست نباشد.

14.4.3. در جایی که بیست (۲۰) روز کاری از زمان دریافت پاسخ به اختلاف رسیده و مذاکرات برای یک فرایند جایگزین حل اختلاف ناموفق بوده است، طرفین ممکن است در نتیجه داوری درگیر داوری شوند.

14.4.4. در صورت مذاکره برای حل اختلاف جایگزین که منجر به عدم موفقیت مطابق بند ۱۲.۴.۳ شود ، جزئیات اختلاف باید توسط داوری مطابق آیین نامه LCIA ارجاع شود و در نهایت حل شود ، که این قوانین با توجه به این موضوع در نظر گرفته می شوند.
14.4.4.1. تعداد داوران باید سه نفر باشد:

14.4.4.2. صندلی یا محل قانونی داوری شهر لندن خواهد بود.

14.4.4.3. زبانی که در پروسه های داوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت، انگلیسی است: و ،

14.4.4.4. قانون حاکم بر دادرسی مطابق قوانین و شرایط ، هرجا که لازم باشد، قانون حاکم بر این قوانین و مقررات است.

14.4.5. هزینه ها

14.4.5.1. هر و تمام هزينه هايي كه يك طرف براي رسيدگي به مشاجره متحمل شده باشد ، توسط خود طرف پرداخته خواهد شد، مگر اینکه در جریان مذاکرات به شکل دیگری توافق شود یا در حین داوری یا دادخواست سفارش شود.

۱۵. چارچوب مالی ضد پولشویی و ضد تروریسم.

15.1. عمومی.

15.1.1. Simplexx این مساله را تحت مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی ، مقررات جرم مالی ، قانون تأمین مالی تروریسم و مجازات ها ، قوانین ، قوانین ، راهنمایی و عمل (“چارچوب جرم مالی”) به طور جدی تعهد می کند و تلاش می کند تا عملیات خود را با اهداف و مفاهیمی که توسط چارچوب جرم مالی اعلام شده است ، تراز کند.

15.1.2. Simplexx باید برنامه های نظارتی ، شناسایی و تأیید دقیق را برای کمک به این موضوع در انجام تعهدات مربوطه در چارچوب جرم مالی انجام دهد.

15.1.3. Simplexx متعهد می شود در تحقق تعهدات خود در چارچوب جرایم مالی عمل کند و به همین ترتیب ، بررسی های ممیزی سالانه را براساس نظارت ، جمع آوری و نگه داشتن اطلاعات ، شناسایی و تأیید جمع آوری شده و انجام شده برای اطمینان از انطباق با تعهدات مربوط به چارچوب جرم مالی انجام می دهد.

15.1.4. Simplexx متعهد می شود كه اطلاعاتی را كه در هنگام ترخیص از تعهدات Simplexx تحت چارچوب جرم مالی حفظ شده ، مطابق با الزامات امنیتی و استانداردهای امنیتی محافظت می كند.

15.1.5. Simplexx این حق را برای خود محفوظ می دارد و شما بدینوسیله به Simplexx یک حق مطلق و غیرقابل برگشت برای هرگونه اطلاعات جمع آوری شده توسط Simplexx به منظور تحقق تعهدات خود در چارچوب جرایم مالی به مقامات دولتی ذیربط ، نهادهای نظارتی و / یا سایر سازمانهای لزوماً قدرتمند اعطا می کنید که برای انتشار اطلاعات برای تحقق تعهدات مربوط به Simplexx یا در چارچوب جرم مالی مورد نیاز است.

15.1.6. Simplexx این حق را برای شما محفوظ می دارد که اطلاعات اضافی لازم را برای شما فراهم می کند تا به Simplexx اجازه دهید تعهدات مربوطه را در چارچوب جرایم مالی انجام دهد. در جائیکه Simplexx از شما مستندات خواسته است ، و شما صریحاً ، به طور ضمنی ، یا در عمل از انجام این درخواست خودداری می کنید، در چنین زمان امتناع ، Simplexx ممکن است دسترسی شما به پلتفرم (ها) و خدمات خود را لغو ، تعلیق یا خاتمه دهد.

15.1.7. در جائیکه Simplexx مطابق با این شرایط و ضوابط اطلاعات را حفظ کرده ، جمع آوری و یا ضبط کرده است ، Simplexx این حق را دارد که هزینه درخواست اداری معقول را برای درخواستی از شما دریافت کند تا هرگونه اطلاعات حفظ شده ، جمع آوری شده یا ثبت شده مربوط به شما را مشاهده کند.

15.1.8. با توجه به بند ۱۵.۱.۷، هر گونه اطلاعات حفظ شده ، جمع آوری شده و / یا ضبط شده توسط Simplexx در طول عملیات آن فقط در شرایط خاص توسط شما قابل دسترسی است ، مگر اینکه با یک قانون قابل اجرا در غیر این صورت ضروری باشد.

15.1.9. شما تأیید و موافقت می کنید که Simplexx می تواند از روش های تأیید الکترونیکی برای تأیید هویت شما برای انجام تعهدات خود در چارچوب جرایم مالی استفاده کند. اگر نمی خواهید Simplexx برای تایید هویت شما از روش های تأیید الکترونیکی استفاده کند ، لطفاً با نوشتن به آدرس Simplexx در مورد اطلاع رسانی مفصلی که در بند ۱۷.۳ درخواست شده است ، تماس بگیرید.

15.1.10. بدون محدود کردن روشهای تأیید الکترونیکی فوق الذکر همانطور که در بند ۱۵.۱.۹ شرح داده شده است، Simplexx ممکن است از یک آژانس گزارشگری اعتباری یا هر سازمان مشابهی بخواهد ارزیابی کند که آیا اطلاعات شخصی ارائه شده به Simplexx از جمله در فرم ثبت نام کامل خدمات شامل اطلاعات شخصی موجود در یک پرونده اطلاعات اعتباری متعلق شماست یا خیر. از طرف دیگر ، شما تأیید می كنید كه Simplexx ممكن است از یك آژانس گزارشگری اعتباری یا هر سازمان مشابهی درخواست كند تا چنین ارزیابی را تهیه كند.

15.1.11. با توجه به بند ۱۵.۱.۱۰، شما تأیید می کنید که آژانس گزارش اعتباری یا یک سازمان مشابه می تواند از اطلاعات شخصی ارائه شده توسط شما در فرم ثبت نام کامل خدمات به منظور انجام چنین ارزیابی استفاده کند.

15.1.12. اگر Simplexx قادر به تأیید هویت شما از طریق روش های تأیید الکترونیکی نباشد، Simplexx در مورد جزئیات عدم توانایی بیان شده با شما تماس بگیرد و علاوه بر ارائه وسیله ای دیگر برای تأیید ، اطلاعات معقول و منطقی را که لازم است در اختیار شما قرار خواهد داد.

۱۶. مالیات بر ارزش افزوده و مالیات فروش.

16.1. تفسیر.

16.1.1. در بند ۱۶، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر فروش (“مالیات”) به انواع مالیات های غیرمستقیم اشاره می کند که ممکن است بر پلتفرم ها یا خدمات اعمال شود که که بسته به موقعیت مشتری ، محل سرویس یا پلتفرم ها و / یا مکانی که از آن سرویس یا پلتفرم انتخابی استفاده می شود متفاوت است.

16.2. مالیات ناخالص.

16.2.1. منوط به بند ۱۶.۲.۲ ، اگر یک طرف از این قوانین و مقررات مبنی بر اینکه مالیات بر آن پرداخت می شود ، تأمین کند ، در نظر گرفته شود اما برای استفاده از این بند ۱۶.۲ (در نظر گرفتن مالیات اختصاصی) مبلغی برابر با افزایش می یابد ملاحظه انحصاری مالیات با نرخ مالیات غالب در زمان عرضه تأمین می شود.

16.2.2. بند۱۶.۱.۱ برای هرگونه ملاحظه ای که در این توافق نامه بیان شده باشد شامل مالیات نیست.

16.3. بازپرداخت و جبران خسارت.

16.3.1. اگر یک طرف ، از طرف دیگر بخاطر ضرر ، درخواست هزینه بازپرداخت یا جبران کند ، مبلغ بازپرداخت یا جبران خسارت ، ابتدا توسط هر اعتبار مالیاتی ورودی کاهش می یابد ، طرف مقابل حق ضرر ، هزینه یا بازپرداخت را دارد و سپس مطابق آن با بند ۱۶.۲. افزایش می یابد.

۱۷. افراد زیر سن قانونی.

شما فقط در صورتی می توانید از خدمات استفاده کنید که حداقل هجده (۱۸) سال سن داشته باشید. اگر زیر هجده (۱۸) سال سن یا زیر سن قانونی برای یک قرارداد الزام آور طبق مقررات حوزه قضایی که در آن قرار دارید هستید، شما فقط می توانید از خدمات تحت نظارت والدین یا سرپرست قانونی استفاده کنید که موافقت کرده است پشت هر توافقی را که هنگام استفاده از این سرویس منعقد می کنید ، از جمله این شرایط و ضوابط بایستید. ما این حق را برای خود داریم که در هر مرحله که بخواهیم از شما تقاضای اثبات سن داشته باشیم، و، در صورت لزوم ، تأیید استفاده شما از سرویس توسط والدین یا سرپرست قانونی خود ، به منظور تأیید اینکه فقط کاربران واجد شرایط از این سرویس استفاده می کنند تأیید کنیم. در صورتی که به ما اطلاع داده شود که فردی زیر هجده (۱۸) سال از سرویس استفاده می کند ، ما چنین دسترسی چنین کاربری را به سرویس ممنوع و مسدود می کنیم.

۱۸. خدمات شخص ثالث.

این سرویس ممکن است از طریق برخی از مبادلات شخص ثالث ، وب سایت ها و سایر خدمات شخص ثالث از طریق آنها در دسترس باشد و یا از طریق آن ارتباط برقرار کند (در مجموع ، “خدمات شخص ثالث“). اینگونه خدمات شخص ثالث ، که شامل Aureus است ، از این سرویس مستقل هستند. بدین وسیله تصدیق می کنید که Simplexx هیچ کنترلی بر روی چنین خدمات شخص ثالثی ندارد، و و علاوه بر این می دانید و تایید می کنید که Simplexx مسئول در دسترس بودن خدمات شخص ثالث نیست، تأیید نمی کند و در قبال کالاها ، خدمات ، محتوا ، تبلیغات ، محصولات یا هرگونه مواد موجود از طریق چنین خدمات شخص ثالثی مسئولیت یا مسئولیت ندارد.

شما همینطور تأیید می کنید و موافقت می کنید که Simplexx مسئولیت یا مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال هرگونه خسارت و یا خسارت وارده به واسطه استفاده یا اتکا به کالاها ، خدمات ، محتوا ، محصولات باشد یا مسئولیت آن، یا سایر مواد موجود در یا از طریق هرگونه خدمات یا مبادلات شخص ثالث ندارد. بیشتر مبادلات و خدمات شخص ثالث اسناد حقوقی از جمله شرایط و ضوابط و سیاست حفظ حریم خصوصی را ارائه می دهند و حاکمیت استفاده از هرگونه خدمات و صرافی های شخص ثالث ، محتویات و خدمات آنها را در بر می گیرد. ما شما را تشویق می کنیم قبل از استفاده از چنین خدمات یا مبادلات شخص ثالث ، این اسناد حقوقی را با دقت بخوانید.

۱۹. در دسترس بودن.

در دسترس بودن و عملکرد سرویس ها و پلت فرم ها به عوامل مختلفی بستگی دارد ، از جمله شبکه های ارتباطی ، نرم افزار ، سخت افزار ، ارائه دهندگان خدمات و پیمانکاران Simplexx ، و خدمات شخص ثالثی که دارای این سرویس هستند. Simplexx ضمانت و تضمین نمی کند که این سرویس کار کند و یا در همه زمان ها بدون اختلال و قطع در دسترس باشد ، یا اینکه از دسترسی غیرمجاز بدون خطا مصون باشد.

۲۰. تغییرات در سرویس.

Simplexx این حق را برای خود حفظ می کند که اصلاح کند ، تغییر دهد ، عوض کند ، پیشرفت کند ، بهبود بخشد ، یا هرگونه تغییر دیگری را در سرویس یا هر زمان دیگری به طور موقت یا دائمی قطع یا متوقف کند. علاوه بر این ، شما با این امر تأیید می كنید كه محتوای موجود از طریق سرویس می تواند تغییر یابد ، از نظر محتوا و فرم گسترش یابد یا در هر زمان و بدون هیچ گونه توجهی به شما حذف شود. شما موافقت می کنید که Simplexx در قبال هرگونه تغییر ، تعلیق ، خطا ، نقص عملکرد یا قطع سرویس (یا هر بخشی از آن) مسئولیتی در قبال شما یا شخص ثالث نخواهد داشت.

۲۱. سلب مسئولیت و ضمانت نامه.

SIMPLEXX هیچ تضمینی نمی کند و یا هیچ گونه گزارشی در رابطه با استفاده ، ناتوانی در استفاده یا بهره برداری ، یا نتایج استفاده یا بهره برداری از سرویس یا عملکرد یا پلت فرم (یا هر بخشی از این قسمت) ندارد.

این سرویس (و هر بخشی از این قسمت) ، شامل بدون محدودیت هرگونه محتوا ، اطلاعات و اطلاعات مربوط به این موارد ، از جمله ارائه می شود “همانطور که هست“اساس و”همانطور که در دسترس است” اساس، بدون ضمانت از هر نوع، صریح یا ضمنی، از جمله ضمانت‌نامه‌های عنوان یا عدم نقض یا ضمانت‌های ضمنی استفاده، قابلیت بازرگانی یا مناسب بودن، ویژگی‌های خاص، ویژگی‌های خاص، ویژگی‌های خاص، قابلیت تجاری یا مناسب بودن خدمات و/یا مبادلات شخص ثالث.

SIMPLEXX و وابستگان آن ، شامل هرگونه مشاغل ، رهبران ، سهامداران ، کارمندان ، مشاغل زیرمجاز ، نمایندگی ها ، شرکت های والدین ، فرعی و سایر موارد جانبی (در مجموع ، “وابسته به SIMPLEXX“)، به صورت مشترک و، انکار و هیچ تضمینی یا ضمانت نامه که به قابلیت استفاده، دقت، کیفیت، در دسترس بودن، قابلیت اطمینان، مناسب، کمال، صداقت، سودمندی، یا اثربخشی هر محتوا، داده، نتایج، و یا اطلاعات دیگر کسب شده یا مربوط به SIMPLEXX و / یا هر کاربر مربوط به استفاده شما یا هر کاربر استفاده از خدمات مرتبط است.

SIMPLEXX هیچ وجود ، محصول یا خدمتی را که از طریق این سرویس ذکر شده باشد یا در ارتباط با سرویس قابل استفاده نیست ، تأمین نمی کند ، شامل هر سرویس سه بعدی و یا هرگونه استفاده از این سرویس می باشد.

SIMPLEXX تضمین نمی کند که عملکرد این سرویس یا با اطمینان ، صحیح ، کامل ، بدون کنترل ، بدون خطا ، و یا باگ ، ویروس ، سایر اجزای سازنده خطرناک یا سایر محدودیت های برنامه باشد. SIMPLEXX ممکن است ، در صورت صرفاً بیان آن و بدون هیچ گونه وظیفه ای برای انجام کار ، اصلاح ، اصلاح ، تغییر ، بهبود بخشیده و یا هرگونه تغییر دیگر در سرویس در هر زمان یا برای مشخص کردن تبلیغات یا ارائه هرگونه مطالب موجود به وجود آورد.

شما با استفاده از خدمات موافقت می کنید و می دانید ، از جمله نقل و انتقالات هر پرداخت و یا ارز رمزنگاری شده از طریق سرویس و / یا استفاده شما از مبادله و یا استفاده از هرگونه تبخیر از نمایشگاه ، نمایشگاه با قانون قابل اجرا ، در معرض خطر خواهد بود.

علاوه بر این ، شما موافقت و تأیید می کنید که SIMPLEXX و / یا هر یک از مسایل مربوط به SIMPLEXX ، بلکه مستقیماً یا غیرمستقیم ، برای هرگونه مزایا یا هزینه های معتبر از کارت های معتبر یا غیرفعال نمی شوند مسئول نیست.

۲۲. محدودیت مسئولیت.

در هیچ رویدادی SIMPLEXX و یا هیچ یک از وابستگان های SIMPLEXX ، با احتساب یک واقعیت ، در مقابل هرگونه خطراتی که وجود دارد ، شامل مستقیم ، غیرمستقیم ، ویژه ، غیرفعال و یا عیب های جانبی از هرگونه استفاده یا استفاده از آن استفاده می شود، ناتوانی در استفاده از این سرویس ، عدم امکان سرویس دهی به صورت عملی یا پیش بینی شده ، از دست دادن حسن نیت و یا مزایا ، عملکرد و یا عدم امکان SIMPLEXX برای انجام این کار در شرایطی که انجام می شود ، یا از این پیش بینی ها ، و غیره. مضرات محدودیت ایجاد شده از طریق هر کاربر ، سرویس های مهمانی سوم یا / یا مبادلات.

هیچ اقدامی نمی تواند از طرف شما بخاطر هرگونه اختلال در این شرایط و شرایط بیشتر از یک (۱) سال پس از وقوع علت اصلی عمل ، مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که برخی از کشورها اجازه خروج یا محدودیت آسیب های احتمالی یا ممکن را مجاز نمی دانند ، این محدودیت های فقط برای کاربرانی که در کشورهای مختلف ساکن هستند اعمال نمی شود.

این محدودیت ها ، موارد انحصاری و سلب مسئولیت ها باید به کلیه دعاوی مربوط به آسیب ها اعمال شود ، از آنجا که در عمل قراردادها ، ضمانت ها ، مسئولیت پذیری شدید ، عدم انعطاف پذیری ، آزمایشی ، و غیره اعمال می شود. شما بدین وسیله اعلام می کنید و موافقت می کنید که این محدودیت های مسئولیت با تقسیمی از ایجاد خطر در بخشی از مشروط بر سرویس خدمات SIMPLEXX به شما موافقت می شوند ، و این محدودیت های مشابه با توجه به عدم موفقیت اهداف اساسی هرگونه محدودیت اعمال شده اعمال نمی شوند، و حتی اگر SIMPLEXX و یا هرگونه همکاری SIMPLEXX از احتمال قابلیت های مسئولیت های خاص و یا آسیب ها مورد تأیید قرار گرفته است.

۲۳. جبران خسارت و شروع.

شما بدینوسیله موافقت می کنید به استثنای مواردی که صریحاً در این قسمت مقرر شده است ، به محض تحویل ارز رمزگذاری شده خریداری شده یا فروخته شده توسط شما یا به Simplexx ، در بعضی موارد لازم، شما حق دریافت هیچ اعتباری یا بازپرداخت را نخواهید داشت و کلیه خریدها و فروش های نهایی هستند. تعهدات Simplexx نسبت به شما به محض تحویل ارز رمزگذاری شده به شما (در صورت معامله خرید) ، یا در نظر گرفتن مبلغ ارز رمزگذاری شده به شما (در صورت معامله فروش) به طور کامل تخفیف می یابد، در بعضی موارد، و در صورت تحویل چنین درخواستی یا حقی علیه Simplexx نخواهید داشت.
شما موافقت می کنید برای دفاع ، جبران خسارت و نگه داشتن شركت Simplexx و هر شركت وابسته به Simplexx بی خطر از هرگونه مطالبه ، خسارت ، تعهدات ، ضرر ، بدهی ، بدهی ، هزینه ، بدهی ، جریمه ، هزینه های دیررس ، هزینه های انصراف و هزینه ها (از جمله هزینه های وكیل) ناشی از: (الف) استفاده شما از خدمات (یا هر بخشی از آن)؛ (ب) نقض هر یک از این شرایط و ضوابط؛ (ج) از هر نوع آسیب ، خواه مستقیم ، غیرمستقیم ، خاص و یا متعاقب آن ، شما ممکن است به Simplexx یا هر شخص ثالثی مربوط به استفاده شما از این سرویس باشد ، از جمله بدون محدودیت ، هرگونه خسارت مربوط به ارز رمزگذاری شده خریداری شده و / یا فروخته شده توسط شما را از طریق یا به Simplexx یا هر شخص ثالث و در ارتباط با سرویس؛ (د) نقض حقوق هر شخص ثالث؛ و (ه) هرگونه بازپرداخت یا لغو سپرده های پولی ، انتقال رمزپرداخت ارز یا پرداختی که توسط شما از طریق سرویس انجام شده است.
شما همچنین موافقت می کنید که هرگونه وجه یا دارایی دیگری که با Simplexx و یا حق استفاده از آن از طریق Simplexx واریز کرده اید ، ممکن است توسط Simplexx و / یا هر شخص ثالثی برداشت شود و به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد تا شرکت بتواند از تحقق تعهدات شما در اینجا اطمینان حاصل کند.

علاوه بر این ، شما با این امر موافقت می كنید كه هرگونه پرداختی توسط شما در رابطه با خدمتی كه در تاریخ مقرر انجام نشده باشد ، باید نسبت به آن با حداكثر نرخ مجاز در قانون در زمان پرداخت مقرر ، محاسبه شده از مبلغ اصلی محاسبه شود، تاریخ تا زمان پرداخت ، و مسئولیت پرداخت هرگونه پرداخت یا هزینه ای که ناشی از چنین پرداخت های عقب افتاده.

۲۴. اصلاحات در شرایط و ضوابط

Simplexx ممکن است شرایط و ضوابط را هرچند وقت یک بار و بدون هیچ گونه اخطاریه ای از جمله خط مشی رازداری تغییر دهد. تغییرات اساسی این شرایط و ضوابط برای اولین بار در این سرویس اعلام می شود. این تغییرات اساسی هفت (۷) روز پس از ارائه چنین اخطاریه در مورد هر یک از روشهای فوق الذکر عملی خواهند شد. در غیر این صورت ، تمام تغییرات دیگر در این شرایط و ضوابط از تاریخ اعلام شده “آخرین نسخه اصلاح شده” مؤثر است و ادامه استفاده شما از خدمات پس از آخرین تاریخ اصلاح شده ، پذیرش و موافقت با این تغییرات را تشکیل می دهد. لطفاً توجه داشته باشید که در صورت اصلاح شرایط و ضوابط برای رعایت هرگونه الزام قانونی ، این اصلاحات ممکن است بلافاصله و بدون هرگونه اخطار قبلی اعمال شود ، همانطور که طبق قانون لازم است. این شرایط و ضوابط ممکن است حاوی خطاها و نواقص ناخواسته باشد ، و Simplexx متعهد خواهد شد به محض آگاهی از طریق آن با اصلاح در این قوانین و مقررات ، چنین اشتباهات و اشکالاتی را اصلاح کند. وجود چنین اشتباهات و خطاهای ناخواسته هیچ تاثیری در معنای کلی این شرایط و ضوابط و تفسیر آن نخواهد داشت و کاربر بدون هیچ شرطی می پذیرد که معنای در نظر گرفته شده از بندها و بخش های مربوطه در این قوانین و مقررات غالب خواهد بود. تحت هیچ شرایطی Aureus یا Simplexx پاسخگو نیستند و مسئولیت هرگونه خطا و حذف ناخواسته را به عهده نمی گیرند.

۲۵. پایان عملکرد سرویس

در هر زمان ، Simplexx ممکن است به هر دلیلی ، با صلاحدید خود ، دسترسی شما به سرویس را مسدود کند ، علاوه بر هرگونه راهکار دیگری که ممکن است طبق هر قانونی قابل اجرا در اختیار Simplexx باشد. چنین اقداماتی در صورتی ممکن است انجام شود که Simplexx تصور کند که شما هر یک از این قوانین و مقررات را به هر شکلی نقض کرده اید.

علاوه بر این ، Simplexx می تواند در هر زمان ، با اختیار خود ، عملکرد سرویس یا هر بخشی از آن را به طور موقت یا دائمی ، بدون اعلام قبلی ، متوقف کند. شما موافقت و تأیید می کنید که Simplexx هیچ مسئولیت و وظیفه در قبال خاتمه خدمات یا در رابطه با خاتمه سرویس و یا از بین رفتن هرگونه داده ای را به عهده نمی گیرد.

۲۶. عمومی

26.1. این شرایط و ضوابط برای ایجاد هرگونه رابطه ، مشارکت ، مشارکت مشترک ، کارفرما ، کارمند ، نمایندگی یا حق رای دادن بین Simplexx و شما تفسیر نمی شوند.

26.2. این شرایط و ضوابط و حقوق و راهکارهای مقرر در این مورد ، و کلیه ادعاها ، اختلافات و مشاجرات ناشی از این یا یا موارد ذیل مربوط به این سرویس یا / یا به سرویس ، تفسیر آنها ، یا نقض ، خاتمه یا اعتبار آن ، روابطی که حاصل می شود از این قوانین و مقررات ، یا هر معامله مرتبط با آن اداره می شود ، تفسیر می شود و از هر نظر بطور انحصاری و منحصراً مطابق قوانین کشور اسرائیل بدون استناد به اصول تضاد قوانین آن ، اجرا و اجرا خواهد شد. در ، و شما بدینوسیله به صلاحیت و محل برگزاری دادگاههای ذیصلاح در تل آویو ، اسرائیل رضایت می دهید.

26.3. Simplexx ممکن است حقوق و تعهدات خود را از این طریق به شما واگذار کند و / یا حقوق مالکیت و عنوان در سرویس را بدون رضایت شما یا اخطار قبلی به شما به شخص ثالث منتقل کند. حقوق و تعهدات شما تحت شرایط و ضوابط قابل واگذاری نیست. هرگونه تکلیف یا تلاش واقعی بدون رضایت صریح و کتبی قبلی از Simplexx باطل خواهد بود.

26.4. اگر هر یک از مفاد این شرایط و ضوابط غیرقانونی ، باطل یا به هر دلیلی غیرقابل اجرا باشد ، آن ماده از این قوانین و مقررات جداً تلقی می شود و تاثیری در اعتبار و قابلیت اجرای هر ماده باقی مانده نخواهد داشت.

26.5. هیچگونه فسخ توسط هر یک از طرفین از هرگونه نقض یا پیش فرض از این قانون ، چشم پوشی از هرگونه نقض یا پیش فرض قبلی یا بعدی نخواهد بود.

26.6. هر عنوان ، زیرنویس یا عنوان بخش موجود در این قسمت فقط به عنوان یک ماده تسهیل کننده درج شده است و به هیچ وجه هیچ بخش یا مفادی از آن را تعریف و توضیح نمی دهد.

26.7. این شرایط و ضوابط کلیه شرایط و مقررات بین شما و Simplexx را در رابطه با موضوع موجود در اینجا تشکیل می دهد و بر همه توافق ها ، تفاهم ها ، وعده ها ، شرایط ، مذاکرات ، میثاق ها یا بازنمایی ها ، چه کتبی و چه شفاهی ، میان Simplex و شما ، از جمله ، بدون محدودیت ، کسانی که با توجه به خدمات توسط و یا بین نمایندگان مربوطه ما تهیه شده اند ، شامل می شوند. شما موافقت می کنید که هیچ ادعایی را در هر زمان یا مکانی نخواهید کرد که این شرایط و ضوابط به صورت شفاهی تغییر یافته و یا با ارتباط شفاهی از هر نوع و شخصیتی تغییر یافته است. علاوه بر این ، شما موافقت می کنید که برای ورود به این شرایط و ضوابط ، به هیچ وعده ، القاء ، بازنمایی ، بیانیه ، افشا یا وظیفه افشای Simplexx اعتماد نکنید.

26.8. مفاد کلیه بخش ها و بندها در پایان یا انقضاء این قوانین و مقررات باقی می مانند.

۲۷. محرومیت از خدمات

برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی از انجام کار با Simplxx و شرکت های وابسته به آن محروم هستند. ما در Simplexx نمی توانیم با شما همکاری کنیم اگر:

27.1. شما مقیم انگلستان هستید.

27.2. اگر شما مقیم کشوری هستید که در لیست تحریم های OFAC قرار دارد. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (وزارت امور خارجه) تحریم های اقتصادی اعمال شده توسط ایالات متحده علیه کشورهای خارجی را اجرا و اعمال می کند. با توجه به کشور ، برنامه های OFAC ممکن است دارایی کشورهای تحریم شده را مسدود کند ، پرداخت وجه به افراد و کشورهایی را که در لیست تحریم قرار دارند ، ممنوع کند ، یا ارائه خدمات به کشورهایی که تحت تحریم های ایالات متحده قرار دارند را ممنوع کند. این تحریم ها ممکن است نیاز به اخذ تأیید OFAC قبل از انجام تحقیقات یا فعالیت های دیگری در داخل یا در ارتباط با کشور تحریم شده داشته باشد. برخی از تحریم ها محدود کننده تر از بقیه هستند و برای کل کشور اعمال می شوند ، در حالی که برخی دیگر به طور خاص افراد یا اشخاص خاصی را در داخل یک کشور هدف قرار می دهند. در حال حاضر ، کشورهای تحریم شامل بالکان ، بلاروس ، میانمار ، ساحل عاج (ساحل عاج) ، کوبا ، جمهوری دموکراتیک کنگو ، ایران ، عراق ، لیبریا ، کره شمالی ، سودان ، سوریه و زیمبابوه هستند. فهرست کشورهای تحریم شده به صورت دوره ای به روز می شود و در اینجا در دسترس است.

27.3. اگر Simplexx شرکت و وابستگان آن (در مجموع ، “Simplexx” ، “ما” ، “ما” یا“ما“، از جمله اما محدود به Aureus در صلاحدید صلاحدید خود این است كه اعتقاد داشته باشد كه خدمات و پلتفرم ممكن است برای مقاصد مطابق با قانون مورد استفاده قرار نگیرد ، زیرا ممكن است این خدمات را به صلاحدید خود خاتمه دهند و این حق را برای خود حفظ می كنند که به مقامات مربوطه اطلاع دهند.

۲۸. محدودیت سرویس

شرکت Simplexx یک مبادله ثبت شده نیست. در حالی که Simplexx شرکت یک نهاد است که به طور مستقل از ، Simplexx شرکت Aureus فعالیت می کند ، هدف اصلی شرکت Simplexx فروش و توزیع توزیع سکه های دیجیتال Aureus Nummus است. از آنجایی که چشم انداز قانونی توکن ها و ارزهای دیجیتال در زمان انتشار این شرایط و ضوابط در حال تغییر دائمی و سریع است، Simplexx Ltd. این حق را برای خود محفوظ می دارد که خدمات خود و این شرایط و ضوابط را به منظور انطباق با شرایط جدید تغییر، محدود و تغییر دهد. مقررات قانونی

۲۹. شرح ریسک

هشدار!
سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال پر خطر است. سرمایه گذاری نکنید مگر اینکه بتوانید تمام پولی را که برای این سرمایه گذاری پرداخته اید از دست بدهید. سرمایه گذاری در سکه های دیجیتال Aureus Nummus ریسک پذیر است. سرمایه گذاری نکنید مگر اینکه تحمل آن را داشته باشید که تمام پولی را که برای این سرمایه گذاری پرداخت می کنید را از دست بدهید.

هیچ مرجع نظارتی در مورد این دارایی های دیجیتالی که توسط Simplexx ، به ویژه سکه دیجیتال که توسط Aureus Nummus ارائه شده و فروخته شده است ، اظهار نظر نکرده است و ادعای جز این جرم است. هیچ مرجع نظارتی نظر خود را در مورد سکه دیجیتالی Aureus Nummus ابراز نکرده است و ادعایی جز این غیرقانونی است.

این قوانین و مقررات که درمورد توزیع سکه دیجیتال Aureus Nummus اعمال می شود ، که بیمه نمی شود ، دست نویس نیست و به هیچ شکلی تضمین نشده است. این تنها یک پیشنهاد باز به کاربران واجد شرایط است. صلاحیت داشتن با کشور محل سکونت سرمایه گذار و نیز صلاحیت تعیین شده در محل فروش سکه دیجیتال Aureus Nummus و قوانین قابل اجرا در آن مکانها تعیین می شود. قیمت پیشنهادی سکه دیجیتال Aureus Nummus ممکن است توسط مدیریت Simplexx به طور دلخواه تنظیم شود. نمی توان اطمینان داد که هیچ یک از سکه های دیجیتالی Aureus Nummus به فروش خواهد رفت. سکه های دیجیتالی Aureus Nummus توسط هیچ کمیسیون امنیتی و تبادل یا هر نهاد نظارتی یا سازمان تنظیم کننده دیگری تأیید یا رد نشده است و هیچ یک از این نهادهای نظارتی نیز این صحت و شرایط را برای صحت یا کامل بودن بررسی نکرده اند. از آنجا که سکه های دیجیتال Aureus Nummus ثبت نشده اند ، ممکن است محدودیت هایی در انتقال یا فروش مجدد آنها توسط یک سرمایه گذار وجود داشته باشد. با این حال ممکن است سکه های دیجیتالی Aureus Nummus با تخفیف توسط Simplexx خریداری شود. هر سرمایه گذار باید فرض کند که سرمایه گذار باید ریسک های اقتصادی کامل و بی قید و شرط سرمایه گذاری را برای مدت نامحدود تحمل کند. در برخی از کشورها سکه های دیجیتالی Aureus Nummus قابل فروش نیستند ، مگر اینکه در میان موارد دیگر ، متعاقباً تحت اعمال قابل اجرا ثبت شوند یا معافیت از ثبت نام موجود باشد. ممکن است یک بازار معاملاتی برای سکه های دیجیتالی Aureus Nummus وجود نداشته باشد و هیچ تضمینی وجود ندارد که هر بازار معاملاتی در آینده توسعه یابد یا اینکه علائم دیجیتالی Aureus Nummus برای ورود به هرگونه مبادله تجاری در هر زمان و هر زمان دیگری در آینده پذیرفته شود. شرکت Simplexx معتقد است که ثبت نام در فروش تحت قوانین یا دارایی های دیجیتال فدرال یا ایالتی ثبت نام در Aureus Nummus سکه های دیجیتال خریداری شده و یا به فروش می رسد به موجب آن موظف نیست. بر این اساس ، فروش ، انتقال یا شرایط دیگر هر یک از سکه های دیجیتالی Aureus Nummus ، که از این پس خریداری می شوند ، ممکن است توسط قوانین فدرال یا ایالتی یا قوانین دیگر (بسته به سکونت سرمایه گذار) و با مفاد این شرایط و ضوابط محدود شود. قیمت پیشنهادی اولیه سکه های دیجیتالی Aureus Nummus که این شرایط و ضوابط به آنها مربوط می شود ممکن است توسط شرکت Simplexx مستقر باشد و لزوماً هیچ ارتباط خاصی با دارایی ها ، ارزش کتاب یا درآمد احتمالی سکه دیجیتال Aureus Nummus یا هر نوع دیگری معیارهای ارزش شناخته شده ندارد. هیچ کس مجاز نیست هیچگونه اطلاعاتی را ارائه دهد یا چیزی را بیان کند که در این شرایط و ضوابط ذکر نشده باشد و به هیچ اطلاعات یا نمایندگی که در این قسمت وجود ندارد نباید اعتماد کرد. هیچ چیز از این نظر به عنوان مشاوره حقوقی یا مالیاتی یا سرمایه گذاری یا هر نوع مشاوره دیگری قابل تفسیر نیست. کلیه اطلاعات ارائه شده در اینجا توسط تبلیغ کننده شرکت Simplexx ارائه شده است Simplexx Ltd و تبلیغ کننده (های) آن هیچ گونه گارانتی یا ضمانت صریح و ضمنی درمورد کامل بودن اطلاعات موجود در این شرایط و ضوابط نمی کند یا، در مورد پیش بینی ها ، برآوردها ، برنامه های آینده یا فرضیات یا بیانیه های رو به جلو ، در مورد قابلیت دستیابی آنها یا صحت و کامل بودن فرضیاتی که از آنها گرفته شده است، و انتظار می رود که هر سرمایه گذار آینده ، تحقیقات مستقل خود را دنبال کند. هرگونه تخمین با توجه به عملکرد آینده سکه های دیجیتال Aureus Nummus ، لزوماً در معرض درجه بالایی از عدم اطمینان قرار دارند و ممکن است از نظر مادی از پیش بینی ها متفاوت باشند. هیچ درخواست و تبلیغات عمومی به هر شکلی که باشد نمی تواند در ارائه سکه های دیجیتالی Aureus Nummus به کار رود ، به جز این شرایط و ضوابط (شامل هر گونه اصلاح و مکمل در اینجا) ، نمایشگاه های موجود در اینجا و اسناد خلاصه شده در اینجا ، یا مطابق با موارد خاص قوانین ارائه شده است، یا همانطور که توسط Simplexx در محدوده قوانین تعیین شده است. تبلیغات مطابق آیین نامه قانونی عمومی مربوطه نیز از این قاعده مستثنی هستند. به غیر از شرکت Simplexx، هیچ کس مجاز به ارائه اطلاعات و یا ارائه هرگونه بازنمایی با توجه به سکه های دیجیتالی Aureus Nummus که در این شرایط و ضوابط موجود نیست ، نمی باشد. کاربران آینده نباید به اطلاعاتی که در این شرایط و ضوابط موجود نیست تکیه کنند. این شرایط و ضوابط پیشنهادی برای فروش یا وکالت پیشنهادی برای خرید به هر کس که در هر حوزه قضایی باشد انتخاب نمی کند که در آن چنین پیشنهاد یا وکالت غیرقانونی باشد یا مجاز نیست یا در آن شخصی که چنین پیشنهادی را ارائه داده و یا درخواست کرده باشد صلاحیت آن را برای انجام این کار ندارد. این شرایط و ضوابط اگر سرمایه گذار آینده طبق قوانین قابل اجرا صلاحیت نداشته باشند ، پیشنهادی را ایجاد نمی کنند. این پیشنهاد در صورت انصراف ، لغو یا اصلاح توسط شرکت Simplexx بدون اطلاع قبلی و صرفاً با صلاحدید شرکت Simplexx و همچنین با اثرات برگشتی احتمالی انجام می شود. شرکت Simplexx این حق را برای خود محفوظ می دارد که هرگونه خرید و یا اختصاص به هر سرمایه گذار احتمالی را کمتر از تعداد سکه های دیجیتال Aureus Nummus خریداری شده توسط چنین سرمایه گذار آینده محفوظ نگه دارد. شرکت Simplexx این حق را برای خود محفوظ می دارد که سهام ارائه شده در اینجا را با قیمت هایی که ممکن است هیچ ارتباطی با هیچ ارزش فعلی نداشته باشد و تا زمان تکمیل این پیشنهاد تحت نظارت اختیار Simplexx محفوظ است. این شرایط و ضوابط صرفاً برای اطلاعات شخصی که به دست یا از طرف شرکت Simplexx تحویل داده شده است ، تهیه شده است. توزیع این شروط و ضوابط به هر شخصی غیر از سرمایه گذار آینده که این برنامه ها و مقررات توسط Simplexx به آنها تحویل داده شده است و آن دسته از افراد که به آنها توصیه می کنند با احترام در مورد آنها مشورت دارند غیرمجاز است. هرگونه بازتولید از این قوانین و مقررات ، به طور کامل یا جزئی ، یا توجیه هر یک از مطالب بدون رضایت کتبی قبلی از Simplexx کاملاً ممنوع است. هر سرمایه گذار آینده ، با پذیرش تحویل این شرایط و مقررات ، موافقت می کند در صورت عدم پذیرش سرمایه گذار آینده یا در صورت خاتمه این پیشنهاد ، آن را و همه اسناد دریافت شده توسط آنها به Simplexx بازگرداند. با پذیرش این قوانین و مقررات ، کاربران آینده قبل از در نظر گرفتن خرید سهام موجود در اینجا ، لزوم انجام تحقیق و تفحص دقیق خود را تشخیص داده و می پذیرند. محتوای این قوانین و مقررات را نباید به عنوان سرمایه گذاری ، مالیاتی یا مشاوره حقوقی در نظر گرفت و هر سرمایه گذار آینده نگر باید در مورد کلیه موضوعات مربوط به سرمایه گذاری در سکه های دیجیتال Aureus Nummus با مشاوران و مشاوران خود مشورت کند. شرکت Simplexx مشمول هزینه های پرداخت شده توسط آن است که باید قبل از اینکه سرمایه گذار حق بازگشت سرمایه خود را داشته باشد ، با درآمد و سود سرمایه گذاری جبران کند. ممكن است لازم باشد سودآوری سرمایه گذاری قابل توجهی برای جلوگیری از كاهش یا فرسودگی دارایی های خود داشته باشد تا سرمایه گذار بازده سرمایه گذاری خود را بدست آورد. سرمایه گذاری در سکه های دیجیتال Aureus Nummus توسط هیچ برنامه بیمه ای بیمه نمی شود. سرمایه گذاری روی سکه های دیجیتالی Aureus Nummus بسیار سوداگرانه است و خطرات زیادی را شامل می شود ، از جمله خطر از دست رفتن کل سرمایه. مقامات نظارتی در کشور محل اقامت سرمایه گذار (آینده) فعالیت های بازارهای خارجی از جمله اجرای ، تحویل و ترخیص معاملات را تنظیم نمی کنند و قدرت اجبار اجرای قانون حاکم بر بازار خارجی یا موارد دیگری را ندارند. به طور کلی، قوانین خارجی قابل اجرا معامله خارجی توسط قانون خارجی اعمال می شود. این درست است حتی اگر بازار خارجی به طور رسمی با بازاری در کشور محل اقامت سرمایه گذار یا Simplexx در ارتباط باشد. علاوه بر این ، این قوانین یا مقررات بسته به کشور خارجی که معامله در آن اتفاق می افتد متفاوت خواهد بود. به همین دلایل ممکن است کاربران از برخی اقدامات حفاظتی مقرر در قانون و قوانین مبادله در کشور محل اقامت خود برخوردار نشوند. سرمایه گذاری شده توسط کاربران در سکه های دیجیتال Aureus Nummus ممکن است در خارج از کشور محل اقامت سرمایه گذار و خارج از کشور محل سکونت Simplexx برگزار شود. از کاربران آینده دعوت شده است تا درباره این شرایط و ضوابط و جنبه های تجاری نشانه های دیجیتال Aureus Nummus از سؤال و دریافت پاسخ ها استفاده کنند و یا از آنها بخواهند هرگونه اطلاعات اضافی را که در تصمیم گیری آگاهانه لازم دارند درخواست کنند. در صورت درخواست منطقی ، Simplexx می تواند ، بنا به صلاحدید خود ، اطلاعات و اسناد اضافی را در صورت موجود بودن یا دستیابی بدون تلاش یا هزینه غیر منطقی در اختیار شما قرار دهد. با این حال ، Simplexx صریحاً این حق را برای خود محفوظ می دارد که دسترسی به هرگونه اطلاعاتی را که در طبیعت اختصاصی می داند ، سلب کند.

۳۰. تغییرات در خدمات و پلت فرم.

30.1. شما تأیید می کنید و موافقت می کنید که ما ممکن است هر از گاهی این پلت فرم و خدمات را به روز کنیم ، در هر زمان محتوا را تغییر دهیم و ممکن است بدون اطلاع قبلی همه یا هر بخشی از این پلت فرم و خدمات را به حالت تعلیق ، حذف ، قطع یا تغییر یا تغییر قسمت یا بخشی از این پلتفرم و سرویس ها تغییر دهیم. به همین ترتیب ، ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که این پلتفرم و یا خدمات برای استفاده در دسترس نباشند.

۳۱. تغییرات این شرایط و ضوابط.

31.1. شما تأیید می کنید و موافقت می کنید که Simplexx ممکن است با ارائه اطلاعیه ، این شرایط و ضوابط و برنامه های مربوطه را در هر زمان اصلاح کند. شما ناچار هستید که این اصلاحیه را بپذیرید و با آن موافقت می کنید ، مگر اینکه در مدت پنج (۵) روز کاری از تاریخ اعلام این اصلاحیه ، خلاف آن را اعلام کنید. هر اعلامیه اصلاحیه از طریق اطلاع رسانی از طریق برنامه پلت فرم یا خدمات یا از طریق ایمیل اعلام می شود. شما تأیید می کنید و موافقت می کنید که تنها مسئولیت شما نظارت بر انتشار هرگونه اصلاح با دسترسی منظم به پلت فرم و خدمات مربوطه و چک کردن چنین اصلاحاتی و نظارت بر ایمیل است. در صورت مخالفت با اصلاحیه ، این اصلاحیه لازم الاجرا نخواهد بود ، اما دسترسی شما به پلت فرم و خدمات متوقف خواهد شد و لازم است هرچه سریعتر عملی شود ، خاتمه یابد.

31.2. هر گونه اصلاحیه در این شرایط و ضوابط از تاریخ مشخص شده توسط Simplexx شروع می شود که در بیشتر موارد ، حداقل پنج (۵) روز کاری پس از انتشار اطلاعیه اصلاح خواهد بود. شرایط و ضوابط اصلاح شده بر توافق قبلی بین طرفین برتری خواهد داشت و دسترسی شما به این پلتفرم و دریافت خدمات را بعد از یا تاریخ اعتبار آن در تاریخ یا تاریخ اعتبار جدید آن اعمال می کند.

31.3. اگر یک یا چند ماده از این قوانین و مقررات کاملاً یا جزئی باشند، بی اعتبار یا غیرقابل اجرا شوند، این اعتبار و اجرای مقررات باقیمانده را تحت تأثیر قرار نمی دهد. در صورتی که مقرراتی نامعتبر یا در این قوانین و مقررات گنجانیده نشده باشد، مقررات قانونی مربوطه اعمال می شود. در همه موارد دیگر، طرفین موافقت می کنند که یک ماده معتبر برای جایگزینی شرط نامعتبر یا غیرقابل اجرا باشد که هدف اصلی را تا حد ممکن بازتاب دهد.

۳۲. تماس با ما و اطلاعیه.

۳۲. اگر در مورد این شرایط و ضوابط سؤالی دارید ، یا اگر مایلید نسخه ای کپی از این شرایط و ضوابط را دریافت کنید، می توانید با ما تماس بگیرید info@Simplexx.money .

32.2. اگر می خواهید تحت این شرایط و ضوابط ، پیامی را اعلام کنید،

32.2.1. مگر در مواردی که در این شرایط و ضوابط دیگر تصریح شده باشد ، کلیه اطلاعیه ها ، رضایت نامه ها و سایر اسناد مجاز یا مجبور به ارائه توسط این شرایط و ضوابط باید به صورت کتبی ارائه شده و یا شخصاً توسط نامه ثبت شده پیش پرداخت شده یا از طریق ایمیل ارسال شود، مگر این که طرفین به طور دیگری توافق کنند.

32.2.2. دریافت اطلاعیه: اخطار ، درخواست ، رضایت یا سایر مستندات مجاز فقط در صورت دریافت یا تحویل مطابق بند ۳۲.۲.۱ تلقی می شود.

32.3. آدرس برای اطلاعیه ها.

32.3.1. آدرس simplexx برای اطلاعیه ها به شرح زیر خواهد بود:

32.3.1.1. از طریق ایمیل به: llegal@Simplexx.ca; و

32.3.1.2. از طریق پست به: C/O Stuarts Corporate Services, 36A Dr. Roy’s Drive, Grand Cayman, Cayman Islands, KY1-1104

32.3.2. آدرس شما برای دریافت اطلاعیه ها باید آدرسي باشد كه در فرم ثبت نام خدمات تکميل شده ، هر از چند گاه به روز شده است.

32.3.2. با توجه به بند ۳۲.۳.۲ ، شما فقط مسئولیت اطلاع از Simplexx راجع به هرگونه تغییر آدرس برای چنین سرویس اطلاعیه ها را بر عهده دارید. اگر شما از تغییرات ساده در آدرس خود برای اطلاع رسانی استفاده نکنید ، و Simplexx متعاقباً در مورد قبلی خود که در آن Simplexx با کلیه الزامات مندرج در این توافق نامه مطابقت داشته است ، یک اطلاعیه را در خدمت شما قرار دهد، این سرویس باید مطابق بند ۳۲.۲.۲ دریافت اخطار معتبر باشد.

۳۳. هزینه ها.

33.1. هزینه های مربوط به پلتفرم و / یا خدمات مربوطه با جزئیات کامل در جدول هزینه ها آمده است.

۳۴. محرمانه بودن

34.1. هر یک از طرفین متعهد می شوند که کلیه اطلاعات محرمانه را که مطابق با مفاد این شرایط و ضوابط فاش شده است ، به همان میزان از مراقبت هایی که با آنها اختصاص داده شده و از اطلاعات اختصاصی خود در برابر افشای عمومی استفاده می کند ، به کار برد و بدون اطلاع رضایت کتبی طرف مقابل کاری برخلاف این امر انجام ندهد.

34.2. با توجه به بند ۳۴.۱ ، هر یک از طرفین اذعان می کنند که افشای اطلاعات محرمانه ممکن است توسط یک قانون ، مقررات یا دستورالعمل دادگاه لازم باشد و طرف دیگر در اینجا طرف دریافت کننده را از هرگونه تخلف در نتیجه چنین افشای اجباری مطابق با شرایط این توافقنامه رها می کند.

34.3. با توجه به بند ۳۴.۱ ، شما تأیید می كنید كه Simplexx می تواند اطلاعات مربوط به حساب شما را به اشخاص زیر افشا كند:

34.3.1. دفتر مرکزی Simplexx، شرکت های مادر ، شرکت های تابعه و یا هر سازمان دیگری با یک مدیریت مشترک؛

34.3.2. مشاوران و مشاورانی که توسط Simplexx در رابطه با مدیریت یا بهره برداری از Simplexx به توافق رسیده اند.;

34.3.3. هر آژانس رتبه بندی ، ارائه دهنده بیمه یا سازمان حمایت از اعتبار ؛ و

34.3.4. هر دادگاه ، محکمه یا نهاد نظارتی که حاکم بر Simplexx و / یا شما باشد.

۳۵. عمومی

35.1. عمومی سازی. شما به ما اجازه می دهید تا به طور عمومی از شما به عنوان مشتری در وب سایت ما و / یا موارد بازاریابی نام ببریم.

35.2. فورس ماژور. (امرناگریز) به استثنای هرگونه تعهد پرداختی که ممکن است تحت این شرایط و ضوابط داشته باشید، هیچ یک از طرفین به منزله پیش فرض مقررات این قانون تلقی نخواهند شد و مسئول هرگونه تاخیر ، عدم موفقیت در عملکرد و یا قطع خدمات ناشی از مستقیم یا غیرمستقیم از اعمال خود، مقامات نظامی یا نظامی ، آشفتگی های مدنی ، جنگ ، اعتصابات ، آتش سوزی ، فاجعه های دیگر ، قطع برق یا هر دلیل دیگری فراتر از کنترل معقول آن نیستند.

35.3. فسخ. هیچگونه فسخ توسط هر یک از طرفین در قبال انجام هرگونه مفاد این شرایط و ضوابط ، به عنوان چشم پوشی از هرگونه پیش فرض ادامه یا آینده ، خواه از شخصیتی مشابه و یا متفاوت باشد ، عمل نخواهد کرد.

35.4. انتقال. شما نمی توانید این شرایط و ضوابط را بدون رضایت کتبی قبلی ما واگذار یا منتقل کنید ، و هرگونه تلاش برای انتقال یا تبدیل ، باطل است و یک تخلف مادی از این قوانین و مقررات محسوب می شود. Simplexx ممکن است به اختیار خود تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات خود را تحت این شرایط و ضوابط اختصاص دهد. در تاریخ مشخص شده، هرگونه تکلیف معتبر به موجب این بند ۳۵.۴ ، واگذارکننده از کلیه تعهدات و بدهیهای ناشی از این شرایط و ضوابط و یا در صورت تکلیف جزئی توسط Simplexx ، از کلیه تعهدات و بدهیهای ناشی از قطعات آزاد می شود که از این قوانین و مقررات اختصاص یافته است.

35.5. کل توافقنامه. این شرایط و ضوابط، همراه با (الف) فرم ثبت نام خدمات تکمیل شده و (ب) برنامه های قابل اجرا در این قوانین و مقررات ، بیانگر کل توافق طرفین با توجه به موضوع آن است و کلیه موافقت نامه های قبلی ، بازنمایی ها ، بحث ها ، تفاهم ها یا نوشته های بین طرفین با توجه به موضوع آن را برتری می بخشد. در صورت تعارض یا ناسازگاری بین شرایط این توافق نامه و شرایط هر فرم یا برنامه ثبت نام خدمات ، این شرایط و ضوابط غالب خواهند بود.

35.6. انطباق با قانون قابل اجرا. شما از تمام قوانین ، قواعد ، مقررات یا دستورالعملهای مربوط به دریافت و استفاده از پلتفرم و خدمات خود پیروی خواهید کرد.

35.7. اجازه ورود به شرایط و ضوابط. طرفین اعلام و تضمین می كنند كه تمام توان و اختیار لازم را برای اجرای و اجرای این شرایط و ضوابط دارند و این قوانین و مقررات یك توافق نامه قانونی ، معتبر و لازم الاجرا هستند كه در برابر هر طرف مطابق با شرایط آن قابل اجرا است.

35.8. ماندگاری. کلیه بندها دو صورت هرگونه خاتمه این شرایط و ضوابط همچنان باقی می مانند.

35.9. سر فصل ها. سر فصل های موجود در این قوانین و مقررات برای سهولت در مرجع در نظر گرفته شده است و تأثیری در اثر آن نخواهد داشت.

35.10. اگر هر یک از این شرایط و ضوابط (یا هر بخشی از آن) نامعتبر ، غیرقانونی یا غیرقابل اجرا باشد ، اعتبار ، قانونی بودن یا اجرای آن باقیمانده این شرایط و ضوابط به هیچ وجه تحت تأثیر یا اختلال در آن قرار نمی گیرد.

35.11. طرفین این شرایط و ضوابط پیمانکاران مستقل هستند و هیچ چیز در این شرایط و ضوابط هیچ مشارکت ، سرمایه گذاری مشترک ، نمایندگی ، حق رای دادن ، نماینده فروش یا روابط اشتغال بین طرفین ایجاد نمی کند. هیچ یک از طرفین نماینده یا نماینده دیگری نیستند و مجاز نیستند ضمانت نامه هایی را انجام دهند ، یا به نمایندگی از طرف دیگری تعهداتی را به عهده بگیرند یا ایجاد کنند.

35.12. همتایان. با مشخص کردن یک سرویس خاص در یک فرم ثبت نام خدمات و سپس اقدام به استفاده از چنین سرویس هایی ، شرایط برنامه خدمات مربوطه در بخشی از شرایط و ضوابط و توافق شما با Simplexx درج می شود. در صورت مغایرت با سایر شرایط مندرج در شرایط و مقررات ، بر چنین شرایطی غالب است.

35.13. ضبط تلفن. Simplexx ممکن است ارتباطات دریافتی یا خروجی را بر روی هر شماره تلفن تبلیغ شده ، عملیاتی یا مرتبط با Simplexx ، تحت یا در ارتباط با این شرایط و ضوابط ، بدون اطلاع قبلی به شما را ضبط و بر آن نظارت کند. در صورت ضبط براساس بند ۳۵.۱۳ ، ضبط تنها در انحصار Simplexx است و به عنوان مدرک و شاهد حقیقت به کار می رود. شما تصدیق می کنید که حق دسترسی ، کپی ، اجبار تحویل یا موارد دیگری به هیچ مدرک ضبط شده ای دا ندارید، مگر اینکه طبق قانون در قانون دیگری تصریح شده باشد.

35.14. شما موافقت می کنید که ، به جز آنچه در این شرایط و ضوابط صریحاً تصریح شده است ، هیچ یک از افراد ثالث ذینفع این شرایط و ضوابط را ندارند.

۳۶. فسخ.

36.1. حقوق ما تحت این شرایط و ضوابط فقط و به صورت کتبی قابل فسخ است.

۳۷. قوانین حاکم.

37.1. این قوانین و مقررات طبق قوانین انگلستان اداره می شوند و شما با صلاحیت انحصاری دادگاه های انگلستان موافقت می کنید ، مگر اینکه در یک برنامه مقرر در صورت لزوم مشخص شود. تا جایی که قانون اجازه دهد ، این قوانین و مقررات در حدی که مغایر با هر قانونی باشد غالب است.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

خطا: فرم تماس پیدا نشد.